Curs Poziția în timpul mersului și semnalele conducătorilor de autovehicule

6. UTILIZAREA PĂRŢII CAROSABILE

Când drumul are mai multe benzi pe sens, vehiculele vor fi conduse pe banda din dreapta, situată lângă acostament.
Benzile de circulaţie se ocupă succesiv de la dreapta la stânga, dacă banda utilizată este ocupată, cu obligaţia de a reveni pe banda din dreapta când este posibil.
Se poate folosi şi banda tramvaiului care trebuie eliberată la apropierea acestuia.
Dacă tramvaiul este oprit în staţia fără refugiu, vehiculele opresc obligatoriu în spatele lui în ordinea sosirii şi se pot pune în mişcare numai după ce uşile tramvaiului au fost închise.
În staţiile cu refugiu pentru pietoni, conducătorii vehiculelor nu opresc.
În cazul în care un autobuz sau troleibuz semnalizează intenţia de a ieşi dintr-o staţie cu alveolă, conducătorii care circulă pe banda de lângă bordură reduc viteza sau opresc pentru a-i permite reintrarea în trafic.
Obstacolele din zona mediană a carosabilului se ocolesc pe partea dreaptă.
Dacă două vehicule vin din sensuri opuse pe un drum în aliniament şi efectuează amândouă viraj stânga, virajul se face fără intersectarea traiectoriilor, ocolindu-se prin stânga centrul intersecţiei.

7. POZIŢII ÎN TIMPUL MERSULUI

Este interzisă trecerea peste linia continuă şi peste marcajul pentru spaţii interzise.
Trecerea peste marcajul discontinuu se face numai când se schimbă banda de circulaţie, direcţia de deplasare sau la angajarea în depăşire.
Când sensurile sunt separate de o linie continuă şi una discontinuă, se respectă linia cea mai apropiată de vehicul.
Pe un drum cu minim 3 benzi pe sens, când conducătorii a două vehicule merg în aceeaşi direcţie, pe benzi diferite, între ei fiind o bandă liberă, dacă cei doi vor să se înscrie pe banda dintre ei cel din dreapta este obligat să lase pe cel din stânga să ocupe acea bandă.

8. PRESELECŢIA

Înseamnă dispunerea autovehiculelor în funcţie de direcţia pe care urmează a se deplasa în intersecţie; se face cu cel puţin 50 m înainte de intersecţie (şi în localităţi şi în afara lor).
Dacă există marcaje, autovehiculele se dispun pe benzi şi se respectă semnificaţia indicatoarelor şi a marcajelor.
Dacă nu există marcaje, autovehiculele se dispun pe rânduri, astfel:

  • rândul din dreapta se ocupă de către vehiculele care virează la dreapta;
  • rândul din stânga se ocupă de către vehiculele care virează la stânga;
  • oricare din cele două rânduri se ocupă de către vehiculele care circulă înainte.
Dacă între şina tramvaiului şi trotuar nu este spaţiu pentru circulaţia pe două sau mai multe rânduri, vehiculele vor circula pe un singur rând, lăsând liber traseul tramvaiului.