SoferOnline - Curs de legislație auto - capitolul Reguli generale
Curs Reguli generale

7. PERMISUL DE CONDUCERE

Pentru a conduce pe drumurile publice autovehicule, tramvaie, tractoare folosite exclusiv la exploatările agricole şi forestiere sau maşini autopropulsate, conducătorii acestora trebuie să posede permis de conducere corespunzător.
Permisul de conducere se eliberează pentru una sau mai multe dintre următoarele categorii de vehicule:

 • categoria AM: mopede;
 • categoria A1:
 • - motociclete cu cilindree maximă de 125 cm3, cu puterea maximă de 11 KW şi cu un raport putere/greutate de cel mult 0,1 KW/kg;
  - tricicluri cu motor cu puterea maximă de 15 KW;
 • categoria A2: motociclete cu puterea maximă de 35 KW, cu un raport putere/greutate care nu depăşeşte 0,2 KW/kg şi care nu sunt derivate dintr-un vehicul având mai mult de dublul puterii sale;
 • categoria A: motociclete cu sau fără ataş şi tricicluri cu motor cu puterea de peste 15 KW;
 • categoria B1: cvadricicluri a căror masă proprie nu depăşeşte 400 kg. (550 kg pentru vehiculele destinate transportului de mărfuri), neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculelor electrice şi care sunt echipate cu motor cu ardere internă a cărui putere netă maximă nu depăşeşte 15 kW sau cu motor electric a cărui putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 15 kW;
 • categoria B:
 • - autovehiculul a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg şi al cărui număr de locuri pe scaune, în afara conducătorului, nu este mai mare de 8;
  - ansamblul format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;
  - ansamblul de vehicule a căror masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 4.250 kg, format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată depăşeşte 750 kg;
 • categoria BE: ansamblul de vehicule a căror masă totală maximă autorizată depăşeşte 4.250 kg, format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg;
 • categoria C1: autovehiculul, altul decât cel din categoria D sau D1, a cărui masă totală maximă autorizată depăşeşte 3.500 kg, dar nu mai mare de 7.500 kg, şi care este proiectat şi construit pentru transportul a maximum 8 pasageri în afară de conducătorul auto. Autovehiculului din această categorie i se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;
 • categoria C1E:
 • - ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria C1 şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, cu condiţia ca masa totală maximă autorizată a ansamblului să nu depăşească 12.000 kg;
  - ansamblurile de vehicule în care vehiculul trăgător face parte din categoria B, iar remorca sau semiremorca sa are o masă totală maximă autorizată de peste 3.500 kg, cu condiţia ca masa totală maximă autorizată a ansamblului să nu depăşească 12.000 kg;
 • categoria C:
 • - autovehiculul, altul decât cele din categoria D sau D1, a cărui masă totală maximă autorizată este mai mare de 3.500 kg şi care este proiectat şi construit pentru transportul a maximum 8 pasageri în afara conducătorului auto;
  - ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;
  - categoria CE: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria C şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg;
 • categoria D1:
 • - autovehiculul proiectat şi construit pentru transportul a maximum 16 pasageri în afară de conducătorul auto şi a cărui lungime maximă nu depăşeşte 8 m;
  - ansamblul de vehicule format dintr-un autovehicul trăgător din categoria D1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;
 • categoria D1E: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria D1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie să fie destinată transportului de persoane;
 • categoria D: autovehiculul destinat transportului de persoane având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului auto. Autovehiculului din această categorie i se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;
 • categoria DE: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria D şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie să fie destinată transportului de persoane;
 • categoria Tr: tractor, maşini şi utilaje autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrări;
 • categoria Tb: troleibuz;
 • categoria Tv: tramvai.
Vârsta minimă pentru obţinerea permisului de conducere este de:
 • 16 ani împliniţi, pentru categoriile de vehicule AM, A1 şi B1;
 • 18 ani împliniţi, pentru categoriile de vehicule A2, B, BE, C1, C1E şi Tr;
 • 20 de ani împliniţi, dacă persoana are o experienţă de cel puţin 2 ani de conducere a motocicletelor din categoria A2, sau 24 de ani împliniţi, pentru motocicletele din categoria A;
 • 21 de ani pentru categoriile de vehicule C, CE, D1 şi D1E, precum şi pentru triciclurile cu motor din categoria A;
 • 24 de ani pentru categoriile de vehicule D, DE, Tb şi Tv.
Persoanele care solicită prezentarea la examen pentru obţinerea permisului de conducere sau a unor noi categorii ale acestuia trebuie să îndeplinească:
 • condiţiile de vârstă;
 • să fie apte din punct de vedere medical;
 • să facă dovada pregătirii teoretice şi practice prin cursuri organizate de unităţi autorizate.
Persoana condamnată prin hotărâre judecătorească definitivă pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie sau furtul unui autovehicul poate fi admisă la examenul pentru obţinerea permisului de conducere dacă:
 • au trecut 6 luni de la executarea pedepsei amenzii penale sau a pedepsei în regim de privare de liberatate ori la locul de muncă;
 • a trecut un an de la data graţierii pedepsei sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei ori suspendarea executării pedepsei sub supraveghere;
 • a intervenit amnistia;
 • interzicerea dreptului de a exercita profesia de conducător a expirat sau a fost revocată.
Examenul pentru obţinerea permisului de conducere constă în susţinerea unei probe teoretice de verificare a cunoştinţelor şi a unei probe practice de verificare a aptitudinilor şi comportamentului, corespunzător categoriei de permis solicitat.
Proba practică pentru categoria AM constă numai în verificarea aptitudinilor în poligoane special amenajate.
Examinarea persoanelor pentru obţinerea a mai multor categorii de permis se poate efectua în zile diferite.
Cursurile practice de conducere se pot începe numai după ce solicitantul face dovada pregătirii teoretice într-o şcoală autorizată.
Permisele de conducere se eliberează după cum urmează:
 • pentru categoriile C1, C, D1 şi D – conducătorilor auto care deţin permis de conducere categoria B şi care au promovat examenul corespunzător categoriei solicitate;
 • pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E şi DE – conducătorilor auto care deţin permis de conducere pentru categoriile B, C1, C, D1, respectiv D şi care au promovat examenul corespunzător categoriei solicitate.
Permisele de conducere se eliberează după cum urmează:
 • permisele de conducere eliberate pentru categoriile C1E, CE, D1E sau DE sunt valabile pentru ansamblurile de vehicule din categoria BE;
 • permisele de conducere eliberate pentru categoria CE sunt valabile pentru categoria DE, dacă titularii deţin permis de conducere pentru categoria D;
 • permisele de conducere eliberate pentru categoria CE, respectiv categoria DE sunt valabile pentru ansamblurile de vehicule din categoria C1E, respectiv categoria D1E;
 • permisele de conducere eliberate pentru orice categorie sunt valabile pentru vehiculele din categoria AM;
 • permisele de conducere eliberate pentru categoria A2 sunt valabile şi pentru categoria A1;
 • permisele de conducere eliberate pentru categoriile A, B, C sau D sunt valabile pentru categoriile A1, A2, B1, C1, respectiv D1;
 • permisele de conducere eliberate pentru categoria B sunt valabile pentru triciclurile cu motor având o putere de peste 15 kW, cu condiţia ca deţinătorii permiselor să aibă vârsta de 21 de ani împliniţi.
Persoanele care posedă permis de conducere categoria B au dreptul de a conduce ansamblul de vehicule a căror masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 4.250 kg, format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată depăşeşte 750 kg, în cazul în care ansamblul depăşeşte 3.500 kg, numai dacă fac dovada că au absolvit un curs de formare în cadrul unei unităţi autorizate de pregătire a conducătorilor de vehicule.
În termen de 30 zile de la schimbarea oricăror date înscrise în permisul de conducere sau la expirarea termenului de valabilitate al acestuia, titularul este obligat să solicite eliberarea unui nou permis de conducere.
Titularul permisului de conducere trebuie să declare pierderea, furtul sau distrugerea acestui document autorităţii emitente, în cel mult 48 de ore de la constatare, şi să solicite eliberarea unui nou permis de conducere.
Permisul de conducere al persoanei care este declarată inaptă medical sau psihologic pentru a conduce autovehicule ori tramvaie se retrage de către poliţia rutieră şi poate fi redobândit numai după încetarea motivului pentru care s-a luat această măsură.
Valabilitatea administrativă a permiselor de conducere, pe categorii de vehicule, este următoarea:
 • 5 ani pentru permisele de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb şi Tv;
 • 10 ani pentru permisele de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile AM, A1, A2, A, B, Bl şi BE.
În cazul pierderii, furtului sau al deteriorării permiselor de conducere ori al schimbării numelui titularului, autorităţile competente eliberează, după caz, un duplicat a cărui valabilitate nu poate depăşi valabilitatea administrativă a documentului înlocuit sau alt permis de conducere fără susţinerea unui nou examen.
Eliberarea unui nou permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă se realizează la expirarea valabilităţii documentului, după efectuarea examinării medicale, fără susţinerea unui nou examen.
Permisul de conducere al conducătorului auto decedat se predă de către persoana care îl deţine, în termen de 30 de zile, autorităţii emitente.

Adaugă un Comentariu
Liviu Bujor12.05.2018, 09:54

- categoria CE: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria C şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg; - categoria CE: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria C şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg; scris de 2 ori?

replyRăspunde
Liviu Bujor12.05.2018, 09:53

categoria C: - autovehiculul, altul decât cele din categoria D sau D1, a cărui masă totală maximă autorizată este mai mare de 3.500 kg şi care este proiectat şi construit pentru transportul a maximum 8 pasageri în afara conducătorului auto; - autovehiculul, altul decât cele din categoria D sau D1, a cărui masă totală maximă autorizată este mai mare de 3.500 kg şi care este proiectat şi construit pentru transportul a maximum 8 pasageri în afara conducătorului auto; Este scris de 2 ori acelasi paragraf; cat. C este doar pentru transport pasageri?

replyRăspunde
Ciceu Andrei14.05.2018, 09:10

Am corectat, mulțumim pentru feedback. D este specializat pentru transport pasageri (autocare, autobuze). C este specializat pentru transport marfă

replyRăspunde
Anonymous30.03.2018, 00:45

Mai este sau nu mai este valabil de precizat că pentru categoria B că dacă ansablul depășește 3500 de kg se poate conduce doar cu categoria B numai dacă se face dovada unui curs de formare în cadrul unei unități autorizare. E o chestiune extrem de importantă. Din câte știam : Atestatul necesar ansamblului de vehicule a caror masa totala maxima autorizata nu depaseste 4250 kg, nu necesita: -examen de teorie (sala) -examen de conducere practica cu politia (traseu) -vizite medicale si testarea psihologica -cazier Dosarul pentru atestat este format din: -copie act de identitate -copie permis (cat.B) -adeverinta absolvire curs (eliberat de scoala de conducatori auto) -cerere preschimbare permis (eliberata de scoala de conducatori auto) -chitanta preschimbare permis: 68 RON- la orice sucursala CEC BANK -taxa curs -dosar plic Dupa absolvirea cursului, permisul de conducere va fi inscriptionat,la punctul 12 ("coduri") cu inscriptia 96

replyRăspunde
Cozma Marcel30.03.2018, 00:50

Îmi cer scuze, nu terminasem de citit tot :). Am văzut precizarea de jos ulterior.

replyRăspunde