Curs Trecerea la nivel cu calea ferată

2. TRECEREA LA NIVEL CU CALEA FERATĂ

Trecerile la nivel cu calea ferată sunt de trei feluri:

 • cale ferată curentă (sau păzită – cu bariere, semibariere sau semnal luminos);
 • cale ferată nepăzită;
 • cale ferată industrială.
La calea ferată curentă se reduce viteza.
La calea ferată nepăzită (fără bariere sau fără semnale luminoase) este obligatorie oprirea.
La calea ferată industrială:
 • se respectă semnalele agenţilor de cale ferată;
 • nu este cale ferată curentă.
Oprirea la trecerea la nivel cu calea ferată este obligatorie atunci când:
 • barierele sau semibarierele sunt coborâte, în curs de coborâre sau ridicare;
 • semnalul cu lumini roşii şi/sau semnalul sonor sunt în funcţiune;
 • întâlneşti indicatorul „Trecerea la nivel cu calea ferată fără bariere” sau „Oprire”;
 • agentul de cale ferată adresează semnal de oprire.
Oprirea la trecerea la nivel cu calea ferată se face:
 • înaintea marcajului de oprire;
 • în dreptul indicatorului în cruce „Trecerea la nivel cu calea ferată fără bariere” sau „Oprire”;
 • înaintea barierei.
În cazul imobilizării unui vehicul pe calea ferată se procedează astfel:
 • se scot imediat călătorii din vehicul;
 • se degajează platforma de cale ferată;
 • se semnalizează prezenţa vehiculului cu orice mijloc adecvat.
Semnalele luminoase la trecerile la nivel cu calea ferată:


Trecere la nivel cu o cale ferată simplă, fără bariere, prevăzută cu semnale luminoase de avertizare a apropierii trenului


Trecere la nivel cu o cale ferată dublă, fără bariere, prevăzută cu semnale luminoase de avertizare a apropierii trenului


Trecere la nivel cu o cale ferată simplă cu semibarieră, prevăzută cu semnale luminoase de avertizare a apropierii trenului