Curs Conducerea preventivă

4. TEHNICI DE BAZĂ ALE CONDUCERII PREVENTIVE

Tehnicile de bază ale conducerii preventive se bazează în primul rând pe:

 • pregătirea mentală pentru efectuarea unei curse;
 • vedera, observarea şi concentrarea la pericolul potenţial;
 • acţiunea şi reacţia conducătorului auto, având în vedere viteza sa de reacţie.
Vederea este cel mai important simţ folosit în timpul conducerii; este simţul primar prin intermediul căruia conducătorul auto dobândeşte informaţiile necesare identificării traficului. Circa 90% din stimulii privind circulaţia exterioară sunt recepţionaţi de conducătorul auto pe cale vizuală, ceea ce denotă importanţa posedării de către acesta a tuturor componentelor vizuale.
Câmpul vizual este dependent de viteză astfel:
 • la viteza de 1 km/h, câmpul vizual este de 180°;
 • la viteza de 100 km/h, câmpul vizual este de 10°.
Se poate afirma că vederea bună:
 • permite distingerea formelor şi detaliilor (vederea este descriptivă);
 • permite o percepţie largă, fără detalii (vederea este receptivă);
 • permite evaluarea distanţelor şi vitezelor (vedere analitică);
 • permite evaluarea culorilor.
Sintetizând, se poate afirma că un conducător auto:
 • priveşte în faţă (decelează problemele din traficul din faţă) – evită situaţiile dificile (coliziunile frontale);
 • are privirea distributivă, ţinând cont şi de detalii – evită surprizele;
 • priveşte în oglizile retrovizoare, cel puţin o dată la 5-7 secunde (în spate şi în lateral) – conduce şi pentru alţii.
De asemenea:
 • privirea trebuie să fie mobilă (privirea fixă denotă oboseală, alte preocupări, etc.);
 • în permanenţă trebuie să fim văzuţi de ceilalţi participanţi la trafic.
Observarea şi concentrarea în trafic presupun:
 • o poziţie corectă la volan;
 • asigurarea unei vizibilităţi maxime;
 • un nivel ridicat al vigilenţei;
 • o viteză corelată cu vizibilitatea.
Câteva din formele de manifestare ale lipsei de vigilenţă:
 • discuţii cu însoţitorii de drum;
 • obturarea vizibilităţii în faţă, în spate sau în lateral;
 • preocupări mărunte ca: aprinderea ţigării, manevrarea radio-casetofonului, etc.;
 • folosirea telefonului mobil în timpul mersului;
 • concentrarea atenţiei la peisaj.
Factorii care diminuează vigilenţa sunt:
 • oboseala;
 • consumulm de alcool;
 • consumul de medicamente şi droguri;
 • starea psihică (deprimarea, nervozitataea, agitaţia, etc.);
 • zgomote permanente (sunetele motorului sau ale ştergătorului de parbriz care, prin monotonia lor, pot provoca amorţirea simţurilor);
 • traficul aglomerat;
 • viteza ridicată;
 • ambianţa nocturnă.
Acţiuni şi reacţii ale conducătorilor auto:
 • sănătatea şi o vedere bună sunt indispensabile unei conduceri în siguranţă a autovehiculului dar acestea nu sunt suficiente;
 • un conducător auto care are o atitudine pozitivă despre el însuşi, îşi va crea o imagine pozitivă şi despre ceilalţi participanţi la trafic, faţă de pietoni, etc.;
 • factorii principali care permit conducătorului auto să creeze şi să menţină o imagine justă sunt cunoştinţele şi judecata sănătoasă;
 • cunoştinţele sunt necesare dar nu şi suficiente;
 • consecinţele consumului de alcool, medicamente şi droguri trebuiesc cunoscute.
Distanţa de oprire a unui vehicul este distanţa parcursă de acesta din momentul în care conducătorul său sesizează un obstacol şi până la oprirea definitivă a vehiculului.