Curs Indicatoare și marcaje rutiere

Animale

Se amplasează la 100-200 m de sectorul de drum periculos, unde există riscul ca animalele să traverseze sau să circule pe drumul public. La întâlnirea acestui indicator, conducătorul auto este obligat să reducă viteza şi să circule cu atenţie sporită. La trecerea pe lângă animale care sunt conduse pe partea carosabilă sau pe acostament, conducătorul auto este obligat să reducă viteza la max. 30 km/h în localitate şi max. 50 km/h în afara localităţii.

Animale

Se amplasează la 100-200 m de sectorul de drum periculos, unde există riscul ca animalele să traverseze sau să circule pe drumul public. La întâlnirea acestui indicator, conducătorul auto este obligat să reducă viteza şi să circule cu atenţie sporită. La trecerea pe lângă animale care sunt conduse pe partea carosabilă sau pe acostament, conducătorul auto este obligat să reducă viteza la max. 30 km/h în localitate şi max. 50 km/h în afara localităţii.

Lucrări

Se instalează la 20-200 m de sectorul de drum pe care se execută lucrări. Fondul de culoare galbenă semnifică caracterul temporar al lucrării. La întâlnirea acestui indicator, conducătorului auto îi este recomandat preventiv să reducă viteza.

Semafoare

Se instalează la 30-200 m de locul în care se află semaforul, dacă se consideră că prezenţa semaforului ar putea surprinde conducătorii auto.

Aeroport

Se amplasează pe drumurile publice ce trec pe sub culoarele aeriene din apropierea aeroporturilor, pentru a atenţiona conducătorul auto de zgomotul puternic sau de zborurile la joasă înălţime a avioanelor. /

Vânt lateral

Este amplasat în locurile unde există frecvent curenţi puternici de aer care pot afecta circulaţia rutieră. Conducătorii auto trebuie să fie atenţi la trecerea pe lângă un autovehicul cu gabarit mare deoarece se poate forma fenomenul de absorbţie.

Circulație în ambele sensuri

Este întâlnit la ieşirea de pe un drum public cu sens unic. Are rolul de a atenţiona conducătorul auto că pe sectorul de drum următor se va circula în ambele sensuri.

Alte pericole

Se amplasează cu 50-200 m înaintea locului periculos, în orice situaţie periculoasă care nu este prevăzută cu un indicator de avertizare specific. La întâlnirea acestui indicator, conducătorului auto îi este recomandat preventiv să reducă viteza şi să circule cu atenţie sporită.

Accident

Este un indicator care modifică regimul normal de desfăşurare a circulaţiei. Conducătorul auto este obligat să reducă viteza la max. 30 km/h în localitate, respectiv max. 50 km/h în afara localităţii.

Intersecție de drumuri

Este amplasat numai în afara localităţilor, la 50-200 m înaintea unei intersecţii nedirijate de drumuri din aceeaşi categorie. În această intersecţie se aplică regula priorităţii de dreapta iar conducătorul auto este obligat să reducă viteza la max. 50 km/h, fiind în afara localității.

Intersecție cu un drum făra prioritate

Se instalează în afara localităţilor, pe drumurile cu prioritate, la 100-200 m de intersecţia cu un drum fără prioritate şi are rolul de a confirma prioritatea celui care întâlneşte acest indicator.

Intersecție cu un drum făra prioritate

Se instalează în afara localităţilor, pe drumurile cu prioritate, la 100-200 m de intersecţia cu un drum fără prioritate şi are rolul de a confirma prioritatea celui care întâlneşte acest indicator.

Intersecție cu un drum făra prioritate

Se instalează în afara localităţilor, pe drumurile cu prioritate, la 100-200 m de intersecţia cu un drum fără prioritate şi are rolul de a confirma prioritatea celui care întâlneşte acest indicator.

Intersecție cu un drum făra prioritate, (decalate)

Se instalează în afara localităţilor, pe drumurile cu prioritate, la 100-200 m de intersecţia cu un drum fără prioritate şi are rolul de a confirma prioritatea celui care întâlneşte acest indicator.

Presemnalizare intersecție cu sens giratoriu

Se amplasează cu 50-200 m înaintea intersecţiilor cu sens giratoriu. La întâlnirea acestui indicator, conducătorul auto este obligat să reducă viteza.

Trecere la nivel cu o cale ferată cu bariere sau semibariere

Se amplasează la 50 m (în localitate)/150 m (în afara localităţilor) înainte de trecerea la nivel cu o cale ferată cu bariere sau semibariere. Conducătorul auto este obligat să reducă viteza la întâlnirea acestui indicator (la mai puţin de 50 m). În localitate, amplasarea indicatorului se va face pe acelaşi stâlp cu panoul suplimentar cu o dungă roşie oblică, iar în afara localităţii pe panoul suplimentar cu trei dungi roşii oblice.

Trecere la nivel cu o cale ferată fără bariere

Se amplasează la 50 m (în localitate)/150 m (în afara localităţilor) înainte de trecerea la nivel cu o cale ferată fără bariere. La întâlnirea acestui indicator, conducătorul auto este obligat să oprească pentru a se asigura, inainte de a traversa calea ferată.

Trecere la nivel cu linii de tramvai

Se amplasează cu 50-200 m înaintea intersecţiilor în care tramvaiele urmează să vireze la dreapta ori la stânga. La întâlnirea acestui indicator, conducătorul auto este obligat să reducă viteza şi să acorde prioritate tramvaiului.

Maşini şi utiliaje agricole

Presemnalizarea unei amenajări rutiere care oferă şi posibilitatea întoarcerii vehiculelor

Baliza direcţională care indică ocolirea obstacolului prin stânga

Avertizează conducătorul de vehicul că obstacolul întâlnit se va ocoli pe partea stângă.

Baliza direcţională care indică ocolirea obstacolului prin dreapta

Avertizează conducătorul de vehicul că obstacolul întâlnit se va ocoli pe partea dreaptă.

Baliză bidirecţională

Avertizează conducătorul de vehicul că va întâlni obstacole pe drumul public, care pot fi ocolite pe ambele părţi (stângă sau dreaptă).

Panouri suplimentare pentru trecerea la nivel cu o cale ferată

Sunt montate înaintea trecerii la nivel cu calea ferată. Primul panou (cel cu trei dungi) se montează la 150 m de calea ferată, al doilea (cel cu două dungi) - la 100 m, iar ultimul (cel cu o singură dungă) - la 50 m de calea ferată. La întâlnirea indicatorului cu trei dungi, conducătorul auto preventiv, trebuie să reducă viteza. La întâlnirea ultimului indicator, cel cu o singură dungă, conducătorul auto nu mai are voie să execute nicio manevră (depăşirea, oprirea, staţionarea, mersul înapoi, întoarcerea). În localitate, din cauza condiţiilor de trafic, nu se instalează decât cel de-al treilea panou.

Panouri suplimentare la nodurile rutiere de pe autostrăzi

Se montează la 300 m (primul panou), 200 m (al doilea panou) şi la 100 m (al treilea panou) de următoarea bifurcaţie de pe o autostradă. Fiecare linie albă înseamnă 100 m.

Trecere la nivel cu o cale ferată simplă, fără bariere

Amplasat la 6-10 m de trecerea la nivel cu o cale ferată simplă, fără bariere indicatorul obligă conducătorul de vehicul să oprească în locul cu vizibilitate maximă, dar fără a depăşi acest indicator, pentru a se asigura că nu se apropie niciun tren.

Trecere la nivel cu o cale ferata dubla, fara bariere

Amplasat la 6-10 m de trecerea la nivel cu o cale ferată dublă, fără bariere indicatorul obligă conducătorul de vehicul să oprească în locul cu vizibilitate maximă, dar fără a depăşi acest indicator, pentru a se asigura că nu se apropie niciun tren.

Trecere la nivel cu o cale ferată simplă fără bariere

Amplasat la 6-10 m de trecerea la nivel cu o cale ferată simplă, fără bariere indicatorul obligă conducătorul de vehicul să oprească în locul cu vizibilitate maximă, dar fără a depăşi acest indicator, pentru a se asigura că nu se apropie niciun tren. Dacă există semnale luminoase (stinse) şi este aprinsă lumina albă, poate trece fără să oprească, având obligaţia să reducă viteza şi să circule cu atenţie.

Trecere la nivel cu o cale ferată dublă fără bariere

Amplasat la 6-10 m de trecerea la nivel cu o cale ferată dublă, fără bariere indicatorul obligă conducătorul de vehicul să oprească în locul cu vizibilitate maximă, dar fără a depăşi acest indicator, pentru a se asigura că nu se apropie niciun tren. Dacă există semnale luminoase (stinse) şi este aprinsă lumina albă, poate trece fără să oprească, având obligaţia să reducă viteza şi să circule cu atenţie.

B. INDICATOARE DE REGLEMENTARE

B1. INDICATOARE DE PRIORITATE

Cedează trecerea

Se amplasează pe drumul public fără prioritate, la intersecţia acestuia cu un drum public prioritar. La întâlnirea acestui indicator, conducătorul auto este obligat să reducă viteza şi să se asigure că pe drumul prioritar nu circulă autovehicule, şi abia apoi poate să pătrundă în intersecţie. Dacă pe drumul prioritar circulă alte vehicule, conducătorul auto este obligat să oprească pentru a le acorda prioritate.

Oprire

Este instalat pe drumul public fără prioritate, la intersecţia acestuia cu un drum public prioritar, când vizibilitatea este redusă. Conducătorul de vehicul care întâlneşte acest indicator este obligat să oprească în locul cu vizibilitate maximă, fără a depăşi colţul intersecţiei, şi să acorde prioritate tuturor vehiculelor care circulă pe drumul prioritar.

Drum cu prioritate

Se instalează la începutul drumului cu prioritate sau înaintea intersecţiilor cu un drum fără prioritate. Are rolul de a anunţa conducătorul auto că are prioritate în intersecţiile în care va pătrunde. Drumurile care intersectează drumul cu prioritate vor avea instalate unul dintre indicatoarele “Oprire” sau „Cedează trecerea”. Când este amplasat înaintea unei intersecţii, acest indicator poate fi însoţit şi de un panou adiţional care va preciza direcţia drumului cu prioritate.

Sfârşitul drumului cu prioritate

Se amplasează la 50-200 m de locul unde încetează semnificaţia indicatorului “Drum cu prioritate”, având rolul de a informa conducătorul auto că în următoarea intersecţie în care va pătrunde, toate drumurile vor fi de aceeaşi categorie şi se va aplica regula priorităţii de dreapta.

Prioritate pentru circulaţia din sens invers

Se montează pe sectoarele de drum îngustat unde nu au loc să circule două vehicule unul pe lângă celalalt, fiind precedat de indicatorul “Drum îngustat”. La întâlnirea acestui indicator, conducătorul autovehiculului pierde prioritatea faţă de toate autovehiculele care circulă din sens opus. Acest indicator poate fi însoţit şi de un panou adiţional pe care sunt precizate categoriile de autovehicule cărora li se adresează acest indicator.

Prioritate faţă de circulaţia din sens invers

Montat pe sectoarele de drum îngustat unde nu au loc să circule două vehicule unul pe lângă celălalt, indicatorul din imagine este precedat de indicatorul “Drum îngustat”. La întâlnirea acestui indicator, conducătorul autovehiculului are prioritate faţă de toate autovehiculele care circulă din sens opus.

B2. INDICATOARE DE INTERZICERE SAU RESTRICŢIE

  • au formă rotundă cu marginea de culoare roşie;
  • semnificaţia lor începe din dreptul acestora şi este următoarea;

Accesul interzis

În general, se amplasează pe drumurile cu sens unic, pe sensul pe care nu este permisă circulaţia. Interzice accesul tuturor vehiculelor (inclusiv bicicletelor şi vehiculelor cu tracţiune animală). Acest indicator poate fi însoţit şi de un panou adiţional pe care sunt precizate categoriile de autovehicule care au voie să intre pe sectorul de drum respectiv, cărora nu li se adresează deci restricţia de faţă.

Circulaţia interzisă în ambele sensuri

Se amplasează la intrarea pe drumurile publice pe care accesul tuturor vehiculelor este interzis în ambele sensuri. Se poate permite accesul riveranilor (persoanele care locuiesc în zonă). Acest indicator poate fi însoţit şi de un panou adiţional pe care sunt precizate categoriile de autovehicule exceptate.

Accesul interzis autovehiculelor cu excepţia motocicletelor fără ataş

Interzice accesul autoturismelor, autocamioanelor, autobuzelor, tractoarelor, etc; permite accesul motocicletelor fără ataş, ciclomotoarelor, vehiculelor fără motor.

Accesul interzis motocicletelor

Se amplasează la intrarea pe drumurile publice pe care accesul motocicletelor este interzis.

Accesul interzis bicicletelor

Se întâlneşte la intrarea pe drumurile publice pe care accesul bicicletelor este interzis.