SoferOnline - Curs de legislație auto - capitolul Indicatoare și marcaje rutiere
Curs Indicatoare și marcaje rutiere

Accesul interzis mopedelor (ciclometrelor)

Se amplasează la intrarea pe drumurile publice pe care accesul mopedelor este interzis.

Accesul interzis vehiculelor destinate transportului de mărfuri

Se instalează la începutul drumurilor publice pe care accesul vehiculelor destinate transportului de mărfuri este interzis. Acest indicator poate fi însoţit şi de un panou adiţional pe care este înscrisă masa maximă autorizată. Vehiculele destinate transportului de mărfuri care nu depăşesc această masă au voie să circule pe sectorul de drum respectiv.

Accesul interzis autovehiculelor cu remorcă, cu excepţia celor cu semiremorcă sau cu remorcă cu o osie

Se instalează la intrarea pe drumurile publice pe care accesul autovehiculelor cu remorcă, cu excepţia celor cu semiremorcă sau cu remorcă cu o osie, este interzis.

Accesul interzis autobuzelor

Se montează la intrarea pe drumurile publice pe care accesul autobuzelor este interzis.

Accesul interzis pietonilor

Intezice accesul pietonilor pe sectorul de drum public pe care este amplasat. Dacă indicatorul se află numai pe una dintre părţile drumului, atunci circulaţia pietonilor este interzisă numai pe acea parte. Pentru a se interzice accesul pietonilor pe ambele sensuri, se vor instala două indicatoare, câte unul pe fiecare parte.

Accesul interzis vehiculelor cu tractiune animală

Se montează la intrarea pe drumurile publice pe care accesul vehiculelor cu tracţiune animală este interzis.

Accesul interzis vehiculelor împinse sau trase cu mâna

Se amplasează la intrarea pe drumurile publice pe care accesul vehiculelor împinse sau trase cu mâna este interzis.

Accesul interzis tractoarelor şi maşinilor autopropulsate pentru lucrări

Poate fi întâlnit în localităţile rurale, pe drumurile publice pe care accesul tractoarelor şi maşinilor autopropulsate pentru lucrări este interzis.

Accesul interzis autovehiculelor

Se amplasează la intrarea pe drumurile publice pe care accesul vehiculelor cu motor este interzis. Permite accesul celor fără motor.

Accesul interzis autovehiculelor şi vehiculelor cu tracţiune animală

Se instalează la intrarea pe drumurile publice pe care accesul vehiculelor cu motor şi a vehiculelor cu tracţiune animală este interzis. Permite accesul doar a bicicletelor şi a vehiculelor împinse sau trase cu mâna.

Accesul interzis vehiculelor cu lăţimea mai mare de ... m

Se amplasează pe sectoarele de drum cu lăţime redusă, precum şi în intersecţiile care preced aceste sectoare de drum. În cel de-al doilea caz, indicatorul este însoţit de un panou adiţional pe care este precizată distanţa până la locul periculos. Lăţimea înscrisă pe indicator este cu 0,8 m mai mică decât lăţimea liberă de trecere asigurată pe sectorul de drum respectiv.

Accesul interzis vehiculelor cu înălţimea mai mare de ... m

Se montează pe sectorul de drum cu înăltime mai mică de 5,10 m (capetele podurilor, pasaje inferioare, etc.), precum şi în intersecţia care îl precede. În cel de-al doilea caz, indicatorul este însoţit de un panou adiţional pe care este precizată distanţa până la locul periculos. Înălţimea înscrisă pe indicator este cu 5 cm mai mică decât înălţimea de liberă de trecere asigurată pe sectorul de drum respectiv.

Accesul interzis vehiculelor cu masa mai mare de ... t

Poate fi întâlnit pe sectorul de drum pe care este interzis accesul vehiculelor cu o masă mai mare decât cea inscripţionată pe panou, precum şi în intersecţia care îl precede. În cel de-al doilea caz, indicatorul este însoţit de un panou adiţional pe care este precizată distanţa până la locul periculos.

Accesul interzis vehiculelor cu masa mai mare de ... t pe osia simplă

Are rolul de a preciza începutul sectorului de drum pe care este interzis accesul vehiculelor cu o masă pe osia simplă mai mare decât cea inscripţionată pe panou.

Accesul interzis vehiculelor cu masa pe osia dublă mai mare de ... t

Se instalează pe sectorul de drum pe care este interzis accesul vehiculelor cu o masă pe osia dublă mai mare decât cea inscripţionată pe panou.

Accesul interzis vehiculelor cu masa pe osia triplă mai mare de ... t

Se amplasează pe sectorul de drum pe care este interzis accesul vehiculelor cu o masă pe osia triplă mai mare decât cea inscripţionată pe panou.

Accesul interzis autovehiculelor sau ansamblurilor de vehicule cu lungimea mai mare de ... m

Se amplasează la intrarea pe drumurile publice pe care accesul autovehiculelor sau ansamblurilor de vehicule, cu lungimea mai mare decât cea inscripţionată pe panou, este interzis.

Interzis autovehiculelor de a circula fără a menţine între ele un interval de cel puţin ... m

Se instalează pe sectorul de drum unde trebuie păstrată o distanţă minimă între autovehicule. Poate fi însoţit de un panou adiţional pe care este înscrisă lungimea sectorului de drum pe care se impune restricţia.

Interzis a vira la stânga

Se află instalat înaintea intersecţiei în care se interzice virajul la stânga, deoarece pe drumul respectiv circulatia se desfăşoară într-un singur sens sau întrucât executarea virajului ar pune în pericol ceilalţi participanţi la trafic. Indicatorul interzice şi întoarcerea. Zona de acţiune a indicatorului se termină după prima intersecţie.

Interzis a vira la dreapta

Se află instalat înaintea intersecţiei în care se interzice virajul la dreapta, deoarece pe drumul respectiv circulaţia se desfăşoară într-un singur sens sau întrucât executarea virajului ar pune în pericol ceilalţi participanţi la trafic. Zona de acţiune a indicatorului se termină după prima intersecţie.

Întoarcerea interzisă

Are rolul de a interzice întoarcerea în zona respectivă, deoarece dacă s-ar executa această manevră ceilalţi participanţi la trafic ar putea fi puşi în pericol.

Depăşirea autovehiculelor, cu excepţia motocicletelor fără ataş, intezisă

La întâlnirea acestui indicator depăşirea autovehiculelor, cu excepţia motocicletelor fără ataş, este interzisă. Conducătorul auto care întâlneşte acest indicator nu are voie să depăşească niciun vehicul cu motor, cu excepţia motocicletelor fără ataş, însă are voie să depăşească vehicule simple (biciclete, vehicule cu tracţiune animală, vehicule împinse sau trase cu mâna) . Raza de acţiune a indicatorului se termină la întâlnirea indicatorului “Sfârşitul interzicerii de a depăşi” sau „Sfârşitul tuturor restricţiilor”, dacă pe acel sector de drum a mai fost stabilită vreo restricţie. De asemenea, zona de acţiune a indicatorului mai poate fi limitată şi de colţul primei intersecţii pe sensul de mers (unde îi încetează practic acţiunea). În zona sa de acţiune este interzisă şi oprirea (deci şi staţionarea, întoarcerea şi mersul înapoi) .

Depăşirea interzisă autovehiculelor destinate transportului de mărfuri

Are rolul de a preciza începutul sectorului de drum pe care depăşirea este interzisă autovehiculelor destinate transportului de mărfuri. Raza de acţiune a indicatorului se termină la întâlnirea indicatorului “Sfârşitul interzicerii de a depăşi” sau „Sfârşitul tuturor restricţiilor “ – dacă pe acel sector de drum a mai fost stabilită vreo altă restricţie. De asemenea, zona de acţiune a indicatorului mai poate fi limitată şi de colţul primei intersecţii pe sensul de mers. Conducătorii autobuzelor, autoturismelor, motocicletelor au voie să depăşească. În zona sa de acţiune este interzisă şi oprirea (deci şi staţionarea, întoarcerea şi mersul înapoi) .

Limitare de viteză

Este montat pe sectorul de drum unde viteza de circulaţie a vehiculelor trebuie limitată. Zona de acţiune începe din dreptul indicatorului şi se termină la întâlnirea indicatorului “Sfârşitul limitării de viteză” sau “Sfârşitul tuturor restricţiilor”. Dacă indicatorul este însoţit şi de un panou cu numele localităţii, atunci limita de viteză este valabilă pentru întreaga localitate.

Limitare de viteză diferenţiată pe categorii de autovehicule

Se amplasează pe sectorul de drum unde viteza de circulaţie trebuie limitată pe categorii de autovehicule. Zona de acţiune începe din dreptul indicatorului şi se termină la întâlnirea indicatorului “Sfârşitul tuturor restricţiilor”. Dacă acest indicator este însoţit şi de indicatorul de localitate, atunci limita de viteză este valabilă pentru întreaga localitate.

Claxonarea interzisă

La întâlnirea acestui indicator claxonarea este interzisă în intervalul orar 6.00 - 22.00 (între 22.00 - 6.00 se interzice prin lege claxonarea în orice localitate). Se poate claxona pentru evitarea unui pericol imediat. Poate fi însoţit de indicatorul de localitate, caz în care restricţia se aplică pe întreg teritoriul localităţii.

Vama

Se amplasează înaintea punctului vamal. La întâlnirea acestui indicator, conducătorul de vehicul este obligat să oprească la punctul vamal.

Taxa de trecere

Indicatorul se aşează înaintea unei zone prin care trecerea este permisă numai după ce se plăteşte o taxă.

Control Poliție

Conducătorul auto poate întâlni acest indicator înaintea unei zone în care este prezentă poliţia.

Sfârşitul tuturor restricţiilor

Se montează în zona în care se termină o restricţie. La întâlnirea lui se sfârşesc doar trei restricţii: limitarea de viteză, depăşirea interzisă şi claxonatul interzis.

Sfârşitul limitării de viteză

Are rolul de a preciza sfârşitul sectorului de drum pe care era impusă limitarea de viteză.

Sfârşitul interzicerii de a depăşi

Este instalat în zona în care se termină interzicerea de a depăşi.

Staţionarea interzisă

La întâlnirea acestui indicator staţionarea vehiculelor este interzisă. Zona de acţiune a indicatorului încetează la cel mai apropiat colţ de intersecţie pe sensul de mers. Acest indicator poate fi însoţit şi de alte panouri adiţionale care marchează începutul, continuarea sau sfârşitul zonei de acţiune (“Începutul zonei de acţiune a indicatorului”, “Confirmarea zonei de acţiune a indicatorului”, “Sfârşitul zonei de acţiune a indicatorului”) sau poate avea inscripţionate pe panou nişte săgeţi cu aceeaşi semnificaţie.

Oprirea interzisă

Se află instalat în locurile în care oprirea vehiculelor este interzisă. Zona de acţiune a indicatorului încetează la cel mai apropiat colţ de intersecţie pe sensul de mers. Acest indicator poate fi însoţit şi de alte panouri adiţionale care marchează începutul, continuarea sau sfârşitul zonei de acţiune (“Începutul zonei de acţiune a indicatorului”, “Confirmarea zonei de acţiune a indicatorului”, “Sfârşitul zonei de acţiune a indicatorului”) sau poate avea inscripţionate pe panou nişte săgeţi cu aceeaşi semnificaţie.

Staţionare alternantă

Indicatorul alăturat se montează pe sectorul de drum în locurile în care staţionarea vehiculelor este interzisă în zilele impare.

Staţionare alternantă

Indicatorul alăturat se montează pe sectorul de drum în locurile în care staţionarea vehiculelor este interzisă în zilele pare.

Zonă de staţionare cu durată limitată

Conducătorul auto va întâlni acest indicator în locurile cu durată de staţionare limitată. Poate fi însoţit şi de un panou adiţional pe care sunt specificate intervalele de timp în care acţionează indicatorul sau dacă se percepe o taxă pentru staţionare. Zona de acţiune a indicatorului încetează la întâlnirea indicatorului “Sfârşitul zonei de staţionare cu durată limitată”.

Sfârşitul zonei de staţionare cu durată limitată

Are rolul de a preciza sfârşitul zonei de staţionare cu durată limitată.

Zonă cu viteză limitată la 30 km/h

Este instalat în zona în care viteza de circulaţie trebuie limitată la 30 km/h.

Sfârşitul zonei cu vitiza limitată la 30 km/h

Este amplasat la sfârşitul zonei în care viteza de circulaţie era limitată la 30km/h.

Accesul interzis vehiculelor care transportă substanţe explozive sau uşor inflamabile

Se montează în locul în care accesul vehiculelor care transportă substanţe explozive sau uşor inflamabile este interzis (în general în zonele intens populate sau în zonele unde prezenţa unor astfel de substanţe ar constitui un pericol).

Accesul interzis vehiculelor care transportă mărfuri periculoase

Indicatorul din imaginea alăturată se amplasează în locul în care accesul vehiculelor care transportă mărfuri periculoase este interzis.

Accesul interzis vehiculelor care transportă substanţe de natură să polueze apele

La întâlnirea acestui indicator accesul vehiculelor care transportă substanţe de natură să polueze apele este interzis.
Adaugă un Comentariu