Curs Reguli generale

3. STAREA TEHNICĂ A VEHICULELOR ŞI CONTROLUL ACESTEIA

Orice vehicul care circulă pe drumurile publice trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei.
Pentru a fi menţinute în circulaţie, vehiculele înmatriculate se supun inspecţiei tehnice periodice.
Inspecţia tehnică se efectuează periodic în staţii autorizate, conform legislaţiei în vigoare. Periodicitatea executării inspecţiei tehnice este următoarea:

 • la autoturisme - 2 ani;
 • la autovehiculele cu masa mai mare de 3500 kg – 1 an;
 • la microbuze, autobuze, autovehiculele de şcoală, taximetre - 6 luni;
 • la autovehiculele reparate în urma unor evenimente care au produs avarii grave la direcţie, frâne sau la structura de rezistenţă - după reparare.

Este obligatorie dotarea autovehiculelor cu:

 • trusă medicală de prim ajutor;
 • două triunghiuri reflectorizante;
 • stingător de incendiu, omologate.

Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor al căror termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat, precum şi a celor neasigurate pentru răspundere civilă pentru caz de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie.

Reguli privind luminile vehiculelor:

 • în faţă nu se pot monta lumini roşii;
 • în spate nu se pot monta lumini albe (mai puţin luminile pentru mers înapoi);
 • se interzice circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor atunci când luminile sunt defecte sau lipsesc.

Semnalele speciale de avertizare luminoasă:

 • roşie
  - pentru autovehiculele aparţinând poliţiei şi pompierilor;
  - pot folosi avertizare sonoră;
 • albastră
  - pentru autovehiculele aparţinând poliţiei, jandarmeriei, poliţiei de frontieră, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, serviciului de ambulanţă sau medicină legală, protecţiei civile, Ministerului Apărării Naţionale care însoţesc coloane militare, unităţilor speciale ale Serviciului Român de Informaţii şi ale Serviciului de Protecţie şi Pază, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei, precum şi autovehiculele de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public, atunci când se deplasează în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenţă;
  - pot folosi avertizare sonoră;
 • galbenă
  - pentru autovehiculele cu mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite ori care însoţesc asemenea vehicule, cele care transportă anumite mărfuri sau substanţe periculoase, cele destinate întreţinerii, reparării ori verificării unor lucrări efectuate în partea carosabilă sau executării unor lucrări de drumuri, curăţeniei străzilor, deszăpezirii sau tractării, transportului şi depanării autovehiculelor rămase în pană sau avariate, precum şi tractoarele care tractează utilajele agricole şi tehnologice cu dimensiuni de gabarit depăşite;
  - obligă participanţii la trafic să circule cu atenţie.