Curs Reguli generale

5. RADIEREA DIN CIRCULAŢIE A VEHICULELOR

Cazurile în care proprietarii sunt obligaţi să solicite radierea în termen de 30 de zile, sunt:

  • proprietarul doreşte retragerea definitivă din circulaţie a vehiculului şi face dovada depozitării într-un spaţiu adecvat;
  • proprietarul face dovada dezmembrării, casării sau predării vehiculului la unităţi specializate;
  • la scoaterea definitivă din România a vehiculului;
  • în cazul furtului.
Se radiază din oficiu vehiculul abandonat sau fără stăpân în termen de 30 de zile de la dispoziţia autorităţii administraţiei publice locale.