Curs Reguli generale

3. ZONA REZIDENŢIALĂ ŞI ZONA PIETONALĂ

În zona rezidenţială:

  • pietonii pot folosi toată partea carosabilă iar jocul copiilor este permis;
  • viteza maximă este de 20 km/h, nu se staţionează sau parchează în afara spaţiilor prevăzute, nu se stânjeneşte circulaţia pietonilor.
Zona pietonală reprezintă una sau mai multe străzi rezervate pietonilor, unde accesul vehiculelor este supus unor reguli speciale: :
  • accesul vehiculelor este permis numai dacă se locuieşte în zonă sau se prestează servicii publice şi nu există altă posibilitate de acces;
  • viteza de circulaţie este de maxim 5 km/h;
  • nu se stânjeneşte circulaţia pietonilor.
La ieşirea din zona rezidenţială şi zona pietonală se acordă prioritate de trecere tuturor vehiculelor.