Curs Sancțiuni și infracțiuni

SUSPENDAREA DREPTULUI DE A CONDUCE

Nu poate fi mai mică de 30 de zile.
Se consideră contravenţie şi se sancţionează cu suspendarea permisului pe o perioadă de 30 zile următoarele:

 • depăşirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roşie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferată;
 • neacordarea priorităţii de trecere pietonilor angajaţi în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special amenajate şi semnalizate, aflaţi pe sensul de deplasare a autovehiculului;
 • neacordarea priorităţii de trecere vehiculelor care au acest drept;
 • nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului;
 • nerespectarea regulilor privind depăşirea;
 • nerespectarea semnalelor, indicaţiilor şi dispoziţiilor poliţistului rutier aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
 • nerespectarea obligaţiilor conducătorului de vehicul, implicat într-un accident de circulaţie în urma căruia au rezultat numai pagube materiale, de a se prezenta imediat la unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs accidentul (cel mult 24 de ore).
 • acumularea a 15 puncte de penalizare;
Se consideră contravenţie şi se sancţionează cu suspendarea permisului pe o perioadă de 60 zile următoarele:
 • nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depăşirea sau trecerea la culoarea roşie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
 • nerespectarea interdicţiei temporare de circulaţie instituite pe un anumit segment de drum public;
 • nerespectarea regulilor de circulaţie la trecerea unei coloane oficiale sau intercalarea într-o astfel de coloană;
 • circulaţia pe sens opus, cu excepţia cazurilor în care se efectuează regulamentar manevra de depăşire;
 • acumularea a cel puţin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce.
Se consideră contravenţie şi se sancţionează cu suspendarea permisului pe o perioadă de 90 zile următoarele:
 • conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie, potrivit legii, infracţiune;
 • conducerea vehiculului cu defecţiuni grave la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcţie, constatate de poliţia rutieră împreună cu specialiştii Registrului Auto Român;
 • neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roşii şi / sau sonore sunt în funcţiune;
 • depăşirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic.
 • dacă fapta conducătorului auto a fost urmărită ca infracţiune sau, în cazul accidentului rutier cu victime, dacă instanţa a dispus neînceperea urmăririi penale iar fapta se încadrează în cazurile de suspendare a permisului.
Neprezentarea în termen de 5 zile de la primirea înştiinţării scrise, pentru a preda permisul de conducere, atrage majorarea cu 30 zile a duratei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce.
În situaţia în care conducătorul săvârşeşte, într-un interval de 6 luni de la data restituirii permisului de conducere, din nou, o nouă faptă contravenţională pentru care se suspendă permisul de conducere, perioada de suspendare se majorează cu încă 30 zile.
Punctele de penalizare se anulează în 6 luni de la constatarea contravenţiei.
Conducătorul cu permisul suspendat (pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depăşirea sau trecerea la culoarea roşie a semaforului dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie din care au rezultat pagube materiale sau când fapta sa a fost urmărită ca infracţiune iar instanţa de judecată sau procurorul a dispus înlocuirea urmăririi penale cu o sancţiune cu caracter administrativ precum şi conducătorul auto care solicită reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce) trebuie să susţină obligatoriu un test de legislaţie la poliţie de 15 întrebări fiind necesare 13 răspunsuri corecte. Perioada de suspendare se prelungeşte cu 30 de zile dacă nu se promovează testul sau nu se prezintă la testare. Perioada de suspendare se reduce la 30 de zile (la cererea conducătorului auto) dacă acesta:
 • a promovat testul de legislaţie;
 • a obţinut permisul de conducere cu cel puţin 1 an înainte de săvârşirea faptei;
 • în ultimii 3 ani nu a beneficiat de o reducere a perioadei de suspendare;
 • în ultimii 2 ani nu a mai avut suspendat dreptul de a conduce.
Conducătorul auto nu beneficiază de reducerea suspendării, dacă:
 • perioada de suspendare a fost majorată;
 • a acumulat din nou 15 puncte de penalizare în 12 luni de la expirarea ultimei suspendări;
 • a condus sub influenţa alcoolului fiind implicat într-un accident soldat cu pagube materiale;
 • suspendarea a fost din cauza neopririi la calea ferată când barierele sau semibarierele erau coborâte, în curs de coborâre sau luminile roşii şi / sau semnalul sonor în funcţiune.