Indicatoare de interzicere sau restrictie

Accesul interzis vehiculelor cu masa pe osia tripla mai mare de ... t

Se amplaseaza pe sectorul de drum pe care este interzis accesul vehiculelor cu o masa pe osia tripla mai mare decat cea inscriptionata pe panou.

Se amplaseaza pe sectorul de drum pe care este interzis accesul vehiculelor cu o masa pe osia tripla mai mare decat cea inscriptionata pe panou.