Listă întrebări atestate ARR ADR clasa 1

Capitolul Reguli generale

59692. Cum pot fi transportate substantele si obiectele explozive?

a) Cand sunt in stare lichida, numai in cisterne mici

b) De obicei, in colete, eventual in lazi de lemn, precum si in recipiente mari de vrac-RMV (IBC)

c) Inclusiv in vrac, daca prezinta un pericol minor

d) In colete si in vrac.

Scrie primul comentariu