Listă întrebări atestate ARR ADR clasa 1

Capitolul Reguli generale

59692. Cum pot fi transportate substantele si obiectele explozive?

a) Cand sunt in stare lichida, numai in cisterne mici;

b) De obicei, in colete, eventual in lazi de lemn, precum si in recipiente mari de vrac-RMV (IBC);

c) Inclusiv in vrac, daca prezinta un pericol minor;

d) In colete si in vrac.

Scrie primul comentariu