Întrebări chestionare auto DRPCIV categoria ADR curs de baza

Întrebări pe capitole →
59736. Ce este acordul ADR?

a) Acordul European referitor la transportul rutier de produse alimentare perisabile

b) Acordul European referitor la transportul rutier international de marfuri periculoase

c) Acordul International privind transportul maritim de marfuri periculoase

d) Acordul International privind transportul feroviar de marfuri periculoase.

59737. Anexele tehnice A si B ale ADR contin:

a) Prescriptiile referitoare la circulatia rutiera a vehiculelor si la semnalizarea acestora pentru circulatie rutiera

b) Prescriptiile referitoare la constructia navelor utilizate pentru imbarcarea vehiculelor si a containerelor-cisterna

c) Criteriile de clasificare a marfurilor periculoase, prescriptiile generale de exploatare a vehiculelor si de confectionare a ambalajelor si cisternelor

d) Dispozitiile pentru certificarea garantiei de calitate de catre unitatile de transport.

59738. De regula, prescriptiile continute in ADR se aplica:

a) Transporturilor internationale efectuate intre tarile semnatare

b) Exclusiv pe teritoriul tarilor membre ale Comunitatii Europene

c) Transporturilor cu tarile din Africa de Nord

d) Numai transporturilor pe teritoriul national.

59739. In care tari este in vigoare acordul ADR?

a) Numai in tarile Comunitatii Europene

b) In lumea intreaga

c) Numai in tarile cu iesire la Marea Mediterana

d) In toate cele 43 de tari semnatare ale acordului.

59740. Reglementarile conditiilor de efectuare a transporturilor rutiere de marfuri periculoase in conditii de siguranta a transportului si de protectie a mediului este de competenta:

a) Ministerului de Interne

b) Ministerului Industriei si Comertului

c) Comandamentul Protectiei Civile din Ministerul de Interne

d) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.

59741. Reglementarea conditiilor de omologare, agreare si inspectie tehnica periodica a vehiculelor rutiere utilizate pentru transportul anumitor categorii de marfuri periculoase este de competenta:

a) Automobil Club Roman – ACR

b) Directia Politiei Rutiere din Ministerul de Interne

c) Ministerul Transporturilor

d) Regia Autonoma Registrul Auto Roman – RAR.

59742. Acordarea certificatelor de pregatire profesionala pentru conducatorii auto de vehicule rutiere si pentru consilierii de siguranta in transportul marfurilor periculoase se face de catre:

a) Ministerul Educatiei si Invatamantului

b) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

c) Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare

d) Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

59743. Stabilirea traseelor interzise accesului transportului de marfuri periculoase cu indicarea rutelor ocolitoare sau alternative si a modului de semnalizare a acestora se face de catre:

a) Ministerul Transporturilor impreuna cu Ministerul Internelor si Reformei Administrative si, dupa caz, cu autoritatile administratiei publice locale

b) Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile si, dupa caz, Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare

c) Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta

d) Comandamentul Protectiei Civile in conformitate cu cerintele standardului ISO 9002/1995.

59744. Reglementarea conditiilor de efectuare a transporturilor rutiere de materiale radioactive si acordarea certificatelor profesionale pentru conducatorii auto de vehicule si consilierii de siguranta in transportul rutier de materiale radioactive este de competenta:

a) Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile

b) Ministerul Transporturilor

c) Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare

d) Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

59745. Cercetarea evenimentelor produse la transportul marfurilor periculoase, precum si stabilirea si aplicarea masurilor ce se impun in cazul accidentelor si evenimentelor grave, cu efect asupra mediului, survenite in timpul transportului de marfuri periculoase este de competenta:

a) Comandamentului Protectiei Civile, Corpului Pompierilor Militari si Directiei Politiei Rutiere

b) Ministerului de Interne si Reformei Administrative, Ministerului Apararii Nationale si Ministerului Economiei si Finantelor

c) Ministerului Transporturilor, Ministerului Internelor si Reformei Administrative impreuna cu Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile

d) Autoritatilor administratiei publice locale.

59746. Reglementarea conditiilor de realizare si de omologare a ambalajelor si recipientelor, inclusiv a suprastructurilor vehiculelor rutiere specializate pentru transporturile marfurilor periculoase se face de catre:

a) Ministerul Transporturilor

b) Ministerul Internelor si Reformei Administrative

c) Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta

d) Ministerul Economiei si Finantelor.

59747. Avizarea fiselor de siguranta, pentru substantele sau grupele de substante prevazute de ADR sunt de competenta:

a) Ministerului Transporturilor

b) Ministerul Internelor si Reformei Administrative

c) Intreprinderilor care ambaleaza, eticheteaza si expediaza cu mijloace de transport rutier de marfuri periculoase

d) SC IPROCHIM SA, desemnata de Ministerul Economiei si Finantelor.

59748. Interventia operativa in caz de accident sau de iminenta a producerii unui eveniment in timpul transportului rutier al marfurilor periculoase este de competenta:

a) Ministerului Administratiei si Internelor

b) Ministerului Transporturilor

c) Autoritatilor administratiei publice locale

d) Ministerul Economiei si Finantelor.

59749. Stabilirea si semnalizarea corespunzatoare a locurilor de parcare destinate vehiculelor ce executa transportul marfurilor periculoase este de competenta:

a) Ministerul Internelor si Reformei Administrative

b) Ministerului Transporturilor

c) Administratorilor de drumuri

d) Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

59750. Elaborarea unor programe de alarmare si de interventie in cazul evenimentelor survenite in timpul transportului de marfuri periculoase intra in competenta:

a) Ministerul Internelor si Reformei Administrative

b) Autoritatilor administratiei publice locale impreuna cu Inspectoratele Judetene pentru Situatii de Urgenta

c) Ministerului Transporturilor

d) Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.