Listă întrebări atestate ARR ADR curs de baza

Capitolul Reguli generale

59870. Codurile de clasificare de la clasa 2 pot fi insotite de una, doua sau trei litere majuscule care indica preponderenta unor proprietati periculoase, dupa cum urmeaza:

a) TO – gaz inflamabil, coroziv; TFC – gaz toxic, asfixiant, comburant; TOC – gaz asfixiant, inflamabil, corosiv;

b) TO – gaz toxic si coroziv; TFC – gaz toxic, asfixiant, coroziv; TOC – gaz asfixiant, comburant, coroziv;

c) TO – gaz asfixiant; TFC – gaz toxic, comburant; TOC- gaz comburant si coroziv;

d) TO – gaz toxic, comburant; TFC – gaz toxic, inflamabil si coroziv; TOC – gaz toxic, comburant, coroziv.

Scrie primul comentariu