Listă întrebări atestate ARR ADR curs de baza

Capitolul Reguli generale

59852. Difenilii policlorati sunt substante periculoase diverse care pot degaja dioxina, apartinand clasei:

a) 9;

b) 8;

c) 5.2;

d) 3.

Scrie primul comentariu