Listă întrebări atestate ARR ADR curs de baza

Capitolul Reguli generale

59852. Difenilii policlorati sunt substante periculoase diverse care pot degaja dioxina, apartinand clasei:

a) 9

b) 8

c) 5.2

d) 3.

Scrie primul comentariu