Listă întrebări atestate ARR ADR curs de baza

Capitolul Reguli generale

60112. Indicatorul de mai jos semnifica:

a) Transport de substante inflamabile;

b) Transport de substante comburante;

c) Transport de substante explozibile;

d) Transport de substante cu pericol de aprindere spontana.

Scrie primul comentariu