Listă întrebări atestate ARR ADR curs de baza

Capitolul Reguli generale

59891. Din ce motive manipularea lichidelor inflamabile este mai sigura in circuit inchis?

a) Pentru evitarea presiunilor periculoase;

b) Pentru evitarea crearii unei presiuni electrostatice, care poate determina presiuni periculoase;

c) Pentru evitarea pierderilor de vapori inflamabili (care pot fi si toxici) si diminuarea riscurilor de incendiu sau explozie;

d) Pentru evitarea oxidarii sau corodarii metalelor.

Scrie primul comentariu