Listă întrebări atestate ARR ADR curs de baza

Capitolul Reguli generale

59876. Cum trebuie formulata in documentul de transport mentiunea referitoare la deseul ADR?

a) Nu este necesar sa se indice clasa, codul de clasificare si numarul ONU

b) La fel ca orice substanta periculoasa ADR

c) De exemplu amiant, brun, deseu din clasa 9

d) „DESEU, Numar ONU, Denumire, Numerele de etichete de pericol, Grupa de ambalare”.

Scrie primul comentariu