Întrebări chestionare auto DRPCIV capitolul Reglementari transport marfa categoria CPC marfa

Întrebări pe capitole →


60769. Autocamioanele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone vor efectua inspecţia tehnică periodică la intervale de:

a) 1 an de la ultima inspecţie;

b) 2 ani de la ultima inspecţie;

c) 3 ani de la ultima inspecţie;

d) 6 luni de la ultima inspecţie.

60770. În cazul efectuării transportului rutier de mărfuri în cont propriu în trafic internaţional prin document de transport se înţelege:

a) avizul de însoţire al mărfurilor;

b) copia conformă a certificatului de transport în cont propriu;

c) copia conformă a licenţei de transport;

d) scrisoarea de transport C.M.R..

60771. Viteza maximă reglată la limitatoarele de viteză care echipează autovehicule concepute şi construite pentru transportul de mărfuri, nu trebuie să depăşească:

a) 100 km/h;

b) 85 km/h;

c) 90 km/h;

d) 95 km/h.

60772. Conducătorul auto trebuie să prezinte în caz de control următoarele documente:

a) cartea de identitate a vehiculului;

b) copia conformă a licenţei de transport – în copie;

c) documentul de transport;

d) licenţa de transport – în original.

60773. La ce organism se poate adresa conducătorul auto în cazul ruperii unui sigiliu vamal sau al deteriorării mărfurilor pe parcurs:

a) autorităţilor locale din regiunea unde se află în momentul respectiv;

b) autorităţilor vamale din ţara de destinaţie;

c) autorităţilor vamale sau altor autorităţi competente din ţara de plecare;

d) autorităţilor vamale, sau în lipsa acestora, altor autorităţi competente din ţara în care se găseşte.

60774. În cazul transporturilor rutiere efectuate cu autovehicule închiriate este necesar:

a) ca autovehiculul să deţină licenţă de execuţie;

b) contractul de închiriere nu este necesar să fie la bordul autovehiculului, se menţionează valabilitatea contractului în foaia de parcurs de către administratorul firmei;

c) contractul de închiriere să fie la bordul autovehiculului – în copie;

d) contractul de închiriere să fie la bordul autovehiculului – în original sau în copie conformă cu originalul.

60775. Mărfurile transportate sub prevederile Convenţiei vamale referitoare la transportul rutier de mărfuri în trafic internaţional sub acoperirea carnetelor TIR sunt supuse controlului vamal:

a) da, cu avizul asociaţiilor garante;

b) da, dacă organele vamale consideră că e necesar;

c) întotdeauna;

d) nu.

60776. Conducătorii auto care au peste 45 de ani şi efectuează transport de mărfuri trebuie să efectueze examinarea medicală şi psihologică la următoarele intervale:

a) 1 an examinare medicală şi 1 an examinare psihologică;

b) 1 an examinare medicală şi 2 ani examinare psihologică;

c) 1 an examinare medicală şi 3 ani examinare psihologică;

d) 6 luni examinare medicală şi 1 an examinare psihologică.

60777. Inspecţiile tehnice periodice se efectuează:

a) în cadrul staţiilor autorizate de RAR;

b) în orice staţie service pentru reparaţii;

c) în orice staţie tehnică autorizată de ARR;

d) în orice staţie tehnică autorizată de constructorul vehiculului.

60778. Care dintre următoarele documente trebuie să se afle la bordul vehiculului cu care se efectuează transport contra cost de mărfuri:

a) avizul de însoţire al mărfurilor;

b) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto;

c) certificatul de transport;

d) licenţa de transport.

60779. Suplimentar faţă de documentul de transport, în cazul transportului contra cost de mărfuri generale în trafic naţional, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

a) certificatul de agreare ADR;

b) certificatul de formare profesională ADR;

c) fişa de siguranţă;

d) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto.

60780. La efectuarea unui transport rutier contra cost la bordul unui vehicul trebuie să se afle:

a) certificatul de transport rutier în folos propriu;

b) copia conformă a certificatului de transport rutier în cont propriu;

c) copia conformă a licenţei comunitare;

d) licenţa de transport rutier public.

60781. Scrisoarea de transport tip C.M.R. se întocmeşte în minim:

a) două exemplare;

b) patru exemplare;

c) trei exemplare;

d) un exemplar.

60782. Cine este responsabil de pierderea totală sau parţială a mărfurilor sau deteriorarea mărfurilor sau întârzierea la transport?

a) destinatarul;

b) expeditorul;

c) intermediarul;

d) transportatorul.

60783. Cu ocazia unui control în trafic, conducătorul auto care efectuează transport rutier contra cost de mărfuri generale trebuie să prezinte:

a) avizul de expediţie al mărfurilor;

b) avizul medical şi psihologic al conducătorului auto;

c) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto;

d) fişa de siguranţă pentru mărfurile transportate.

60784. Scrisoarea de transport prevăzută de Convenţia C.M.R. constituie:

a) documentul care permite accesul la profesia de transportator;

b) dovada calităţii de operator de transport rutier public;

c) dovada efectuării formalităţilor vamale;

d) proba contractului de transport.