SoferOnline - Întrebări chestionare atestate auto ARR 2021 categoria CPI scurt persoane

Întrebări chestionare atestate auto ARR 2021 categoria CPI scurt persoane

Întrebări pe capitole →

62311. La deplasarea în treptele inferioare ale cutiei de viteze, momentul transmis la roţile motoare este:

 • A. egal cu momentul motor
 • B. în funcţie de poziţia clapetei de acceleraţie, poate fi mai mic sau mai mare decât momentul motor
 • C. mai mare decât momentul motor
 • D. mai mic decât momentul motor.

62312. Turaţia maximă de funcţionare a unui motor cu aprindere prin comprimare echipat cu regulator-limitator de turaţie este:

 • A. egală cu turaţia corespunzătoare momentului maxim realizat de motor
 • B. egală cu turaţia corespunzătoare puterii maxime realizate de motor
 • C. mai mare decât turaţia corespunzătoare puterii maxime realizate de motor
 • D. mai mică decât turaţia corespunzătoare puterii maxime realizate de motor.

62313. Care este rolul limitatorului de turaţie la motoarele cu aprindere prin comprimare?

 • A. limitează solicitările mecanice şi termice ale motorului
 • B. micsoreaza consumul de combustibil prim limitarea vitezei maxime a autovehiculului
 • C. permite creşterea momentului motor la urcarea rampelor
 • D. permite creşterea puterii motorului la demarare.

62314. Schimbătorul de viteze permite:

 • A. cuplarea progresivă a motorului cu transmisia
 • B. mersul înapoi al autovehiculului inversând sensul de rotaţie al motorului
 • C. modificarea forţei de tracţiune în funcţie de variaţia rezistenţelor la înaintare
 • D. utilizarea motorului la o turaţie mai mică decât turaţia de mers în gol.

62315. De ce se recomandă la vehiculele cu motoare supraalimentate, ca la oprire să se lase motorul să funcţioneze câteva minute în gol:

 • A. pentru a asigura o răcire lentă a motorului
 • B. pentru a asigura o răcire lentă a turbosuflantei
 • C. pentru a asigura ungerea suflantei
 • D. pentru revenirea uleiului în baie.

62316. Care dintre subansamblele enumerate sunt elemente componente ale transmisiei autovehiculelor?

 • A. ambreiajul
 • B. mecanismul de direcţie
 • C. sistemul de frânare
 • D. suspensia.

62317. Care dintre subansamblele enumerate sunt elemente componente ale transmisiei autovehiculelor?

 • A. cutia de viteze
 • B. mecanismul de direcţie
 • C. sistemul de frânare
 • D. suspensia.

62318. Care dintre subansamblele enumerate sunt elemente componente ale transmisiei autovehiculelor?

 • A. diferenţialul
 • B. mecanismul de direcţie
 • C. sistemul de frânare
 • D. suspensia.

62319. Care este rolul transmisiei?

 • A. asigură alimentarea motorului cu amestec carburant
 • B. asigură transmiterea fluxului de putere, de la motor la roţile motrice
 • C. dezvoltă puterea necesară propulsării autovehiculelor
 • D. transformă energia chimică a combustibililor în energie mecanică.

62320. Care este rolul transmisiei?

 • A. amplifică/multiplică momentul motor transmis la roţile motrice
 • B. asigură alimentarea motorului cu amestec carburant
 • C. dezvoltă puterea necesară propulsării autovehiculelor
 • D. transformă energia chimică a combustibililor în energie mecanică.

62321. Care din componentele transmisiei enumerate mai jos multiplică momentul motor transmis la roţile motrice?

 • A. ambreiajul
 • B. arborii planetari
 • C. cutia de viteze
 • D. transmisia cardanică.

62322. Care din componentele transmisiei enumerate mai jos multiplică momentul motor transmis la roţile motrice?

 • A. arborii planetari
 • B. diferenţialul
 • C. transmisia cardanică
 • D. transmisia principală.

62323. Care din componentele transmisiei, dintre cele enumerate, permit întreruperea fluxului de putere transmis de la motor la roţile motrice?

 • A. ambreiajul
 • B. diferenţialul
 • C. transmisia cardanică
 • D. transmisia principală.

62324. Care din componentele transmisiei, dintre cele enumerate, permit întreruperea fluxului de putere transmis de la motor la roţile motrice?

 • A. arborii planetari
 • B. cutia de viteze
 • C. diferenţialul
 • D. transmisia principală.

62325. Care din componentele transmisiei, dintre cele enumerate, protejează transmisia de şocuri si la suprasarcini?

 • A. ambreiajul
 • B. cutia de viteze
 • C. transmisia cardanică
 • D. transmisia principală.

62326. Care din componentele transmisiei, dintre cele enumerate, permit ca roţile aceleiaşi punţi motoare să ruleze la turaţii diferite?

 • A. ambreiajul
 • B. arborii planetari
 • C. cutia de viteze
 • D. diferenţialul.

62327. Care este rolul ambreiajului?

 • A. amplifică momentul motor transmis la roţile motrice
 • B. distribuie momentul motor la roţile motrice
 • C. permite ca roţile motrice să ruleze cu turaţii diferite
 • D. permite întreruperea temporară a transmiterii fluxului de putere.

62328. Care este rolul cutiei de viteze?

 • A. distribuie momentul motor la roţile motrice
 • B. permite compensarea variaţiilor de poziţie relativă a componentelor transmisiei
 • C. permite întreruperea transmiterii fluxului de putere de la motor la roţile motrice
 • D. protejează transmisia de şocuri şi la suprasarcini.

62329. Care este rolul transmisiei cardanice?

 • A. amplifică momentul motor transmis la roţile motrice
 • B. distribuie momentul motor la roţile motrice
 • C. permite ca roţile motrice să ruleze cu turaţii diferite
 • D. permite compensarea variaţiilor de poziţie relativă a componentelor transmisiei.

62330. Care este rolul diferenţialului?

 • A. distribuie momentul motor la roţile motrice
 • B. permite cuplarea progresivă a motorului cu transmisia
 • C. permite întreruperea transmiterii fluxului de putere
 • D. protejează transmisia de şocuri şi la suprasarcini.

62331. Care este rolul diferenţialului?

 • A. permite ca roţile motrice să ruleze cu turaţii diferite
 • B. permite cuplarea progresivă a motorului cu transmisia
 • C. permite întreruperea transmiterii fluxului de putere
 • D. protejează transmisia de şocuri şi la suprasarcini.

62332. Prin îndeplinirea cărei proceduri, dintre cele enumerate, se pot diminua şocurile provocate în transmisie la schimbarea treptelor de viteză?

 • A. ambreiere bruscă, concomitent cu accelerarea progresivă
 • B. ambreierea progresivă, concomitent cu accelerarea până la turaţia economică
 • C. evitarea schimbării treptelor de viteză, prin acţionarea controlată a acceleraţiei
 • D. schimbarea cât mai rapidă a treptei de viteză.

62333. Evitarea şocurilor la ambreiere depinde de modul în care se acţionează pedala de ambreiaj:

 • A. după realizarea cuplării complete a ambreiajului şi eliberarea pedalei
 • B. în poziţiile de apăsare intermediare, care corespund patinării ambreiajului
 • C. între poziţiile ce corespund apăsării complete şi cea de realizare a prizei de ambreiere
 • D. pe tot parcursul cursei de eliberare a acesteia.

62334. Efectuarea cărei operaţiuni, dintre cele enumerate, reclamă cel mai riguros control al acţionării pedalei de ambreiaj, în scopul evitării şocurilor în transmisie?

 • A. accelerarea
 • B. nu există diferenţe semnificative între exigenţele de operare specifice diferitelor situaţii
 • C. pornirea de pe loc
 • D. schimbarea în treapta superioară de viteză.

62335. Care sunt riscurile menţinerii continue a piciorului pe pedala de ambreiaj?

 • A. nu există riscuri
 • B. pericolul de derapaj
 • C. supraîncălzirea retarderului
 • D. uzura prematură a rulmentului de presiune al ambreiajului.