Întrebări chestionare auto DRPCIV capitolul Reglementari transport marfa categoria Conducatori Agabaritice

Întrebări pe capitole →
60402. Autocamioanele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone vor efectua inspectia tehnica periodica la intervale de:

a) 1 an de la ultima inspectie

b) 2 ani de la ultima inspectie

c) 3 ani de la ultima inspectie

d) 6 luni de la ultima inspectie.

60403. In cazul efectuarii transportului rutier de marfuri in cont propriu in trafic international prin document de transport se intelege :

a) avizul de insotire al marfurilor

b) copia conforma a certificatului de transport in cont propriu

c) copia conforma a licentei de transport

d) scrisoarea de transport C.M.R.

60404. Viteza maxima reglata la limitatoarele de viteza care echipeaza autovehicule concepute si construite pentru transportul de marfuri, nu trebuie sa depaseasca:

a) 100 km/h

b) 85 km/h

c) 90 km/h

d) 95 km/h.

60405. Conducatorul auto trebuie sa prezinte in caz de control urmatoarele documente:

a) cartea de identitate a vehiculului

b) copia conforma a licentei de transport – in copie

c) documentul de transport

d) licenta de transport – in original.

60406. La ce organism se poate adresa conducatorul auto in cazul ruperii unui sigiliu vamal sau al deteriorarii marfurilor pe parcurs:

a) autoritatilor locale din regiunea unde se afla in momentul respectiv

b) autoritatilor vamale din tara de destinatie

c) autoritatilor vamale sau altor autoritati competente din tara de plecare

d) autoritatilor vamale, sau in lipsa acestora, altor autoritati competente din tara in care se gaseste.

60407. In cazul transporturilor rutiere efectuate cu autovehicule inchiriate este necesar:

a) ca autovehiculul sa detina licenta de executie

b) contractul de inchiriere nu este necesar sa fie la bordul autovehiculului, se mentioneaza valabilitatea contractului in foaia de parcurs de catre administratorul firmei

c) contractul de inchiriere sa fie la bordul autovehiculului – in copie

d) contractul de inchiriere sa fie la bordul autovehiculului – in original sau in copie conforma cu originalul.

60408. Marfurile transportate sub prevederile Conventiei vamale referitoare la transportul rutier de marfuri in trafic international sub acoperirea carnetelor TIR sunt supuse controlului vamal:

a) da, cu avizul asociatiilor garante

b) da, daca organele vamale considera ca e necesar

c) intotdeauna

d) nu.

60409. Conducatorii auto care au peste 45 de ani si efectueaza transport de marfuri trebuie sa efectueze examinarea medicala si psihologica la urmatoarele intervale:

a) 1 an examinare medicala si 1 an examinare psihologica

b) 1 an examinare medicala si 2 ani examinare psihologica

c) 1 an examinare medicala si 3 ani examinare psihologica

d) 6 luni examinare medicala si 1 an examinare psihologica.

60410. Inspectiile tehnice periodice se efectueaza:

a) in cadrul statiilor autorizate de RAR

b) in orice statie service pentru reparatii

c) in orice statie tehnica autorizata de ARR

d) in orice statie tehnica autorizata de constructorul vehiculului.

60411. Care dintre urmatoarele documente trebuie sa se afle la bordul vehiculului cu care se efectueaza transport contra cost de marfuri:

a) avizul de insotire al marfurilor

b) certificatul de competenta profesionala al conducatorului auto

c) certificatul de transport

d) licenta de transport.

60412. Suplimentar fata de documentul de transport, in cazul transportului contra cost de marfuri generale in trafic national, la bordul vehiculului trebuie sa se afle:

a) certificatul de agreare ADR

b) certificatul de formare profesionala ADR

c) fisa de siguranta

d) legitimatia de serviciu valabila a conducatorului auto.

60413. La efectuarea unui transport rutier contra cost la bordul unui vehicul trebuie sa se afle:

a) certificatul de transport rutier in folos propriu

b) copia conforma a certificatului de transport rutier in cont propriu

c) copia conforma a licentei comunitare

d) licenta de transport rutier public.

60414. Scrisoarea de transport tip C.M.R. se intocmeste in minim:

a) doua exemplare

b) patru exemplare

c) trei exemplare

d) un exemplar.

60415. Cine este responsabil de pierderea totala sau partiala a marfurilor sau deteriorarea marfurilor sau intarzierea la transport?

a) destinatarul

b) expeditorul

c) intermediarul

d) transportatorul.

60416. Cu ocazia unui control in trafic, conducatorul auto care efectueaza transport rutier contra cost de marfuri generale trebuie sa prezinte:

a) avizul de expeditie al marfurilor

b) avizul medical si psihologic al conducatorului auto

c) certificatul de competenta profesionala al conducatorului auto

d) fisa de siguranta pentru marfurile transportate.

60417. Scrisoarea de transport prevazuta de Conventia C.M.R. constituie:

a) documentul care permite accesul la profesia de transportator

b) dovada calitatii de operator de transport rutier public

c) dovada efectuarii formalitatilor vamale

d) proba contractului de transport.