Întrebări chestionare atestate auto ARR 2024 categoria Inchiriere

Întrebări pe capitole →

Alege categoria:

A
B
C
D
E
Redobândire
Atestate
  Taxi
  Inchiriere
  ADR cisterne
  ADR clasa 1
  ADR colete
  Agabaritice
  CPC marfa
  CPC persoane
  CPI marfa
  CPI persoane
  CPI scurt marfa
  CPI scurt persoane
  Consilieri siguranta - cls 1
  Consilieri siguranta - cls 2
  Consilieri siguranta - cls 3,4,5,6,8,9
  Consilieri siguranta - ONU 1202,1203,1223
  Instructor
  Manager taxi
  Manager transport marfa
  Manager transport persoane
  Profesori
  Vehicule avariate

Caută întrebare:


65955. Transportul de persoane în regim de închiriere este:

 • A. serviciul de transport public de persoane, executat cu un autoturism cu conducător auto, angajat al transportatorului autorizat
 • B. serviciul de închiriere de autoturisme, cu sau fără conducător auto
 • C. serviciul de transport public de transport persoane contra cost, pe bază de bon client eliberat de aparatul de taxat
 • D. serviciul de transport în cont propriu

65956. Transportul de persoane în regim de închiriere se realizează prin:

 • A. punerea la dispoziţia clientului a unui autoturism cu conducător auto, pe bază de contract pentru efectuarea serviciului
 • B. punerea la dispoziţia clientului a unui autoturism, cu sau fără conducător auto, pe bază de contract
 • C. punerea la dispoziţia clientului a unui autoturism cu conducător auto şi aparat de taxat
 • D. punerea la dispoziţia clientului a unui autoturism cu conducător auto şi însemne şi dotări specifice autovehiculelor taxi

65957. Transportul de persoane în regim de închiriere se efectuează:

 • A. cu plata anticipată a prestaţiei contractate
 • B. cu plata la finalul cursei, funcţie de numărul de kilometri parcurşi şi timpul total de staţionare
 • C. numai cu plata tarifului calculat de aparatul de taxat
 • D. cu plata anticipată a prestaţiei la care se adaugă plata de către client a costului combustibilului consumat şi a taxelor de drum

65958. În conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, autorizaţia pentru efectuarea transportului în regim de închiriere se eliberează de către:

 • A. Agenția teritorială a Autorității Rutiere Române – ARR de pe raza administrativ-teritorială în care transportatorul îşi are sediul sau domiciliul
 • B. autoritatea de autorizare din cadrul primăriei localităţii sau primăriei municipiului Bucureşti de pe raza administrativ-teritorială în care transportatorul îşi are sediul sau domiciliul
 • C. Ministerul Transporturilor prin Direcția Transport Rutier
 • D. Oficiul Naţional Registrul Comerţului

65959. Autorizaţia pentru efectuarea transportului în regim de închiriere:

 • A. trebuie să se afle la bordul autovehiculului în timpul efectuării transportului în regim de închiriere
 • B. este unică şi netransmisibilă
 • C. permite efectuarea transportului în regim de taxi
 • D. se eliberează pentru o perioadă de 3 ani

65960. Conform Legii nr. 38/2003 cu modificările şi completările ulterioare, serviciile de transportîn regim de închiriere fac parte din:

 • A. sfera serviciilor la domiciliu
 • B. sfera comerţului cu amănuntul
 • C. sfera serviciilor comunitare de utilitate publică
 • D. sfera transporturilor naţionale

65961. Transportul în regim de închiriere este executat:

 • A. contra cost, pe bază de bon client
 • B. contra cost, în baza indicaţiilor aparatului de taxat
 • C. contra cost, pe bază de contract
 • D. contra cost, pe bază de abonament

65962. Serviciul de transport în regim de închiriere poate fi executat:

 • A. de un transportator autorizat să efectueze transport în regim de taxi
 • B. de un transportator autorizat să efectueze serviciul de transport în regim de închiriere, pe bază de contract
 • C. de orice persoană fizică care deţine un autoturism în proprietate sau în leasing
 • D. de un transportator autorizat să efectueze serviciul de închiriere de autoturisme, pe bază de contract

65963. Serviciul de transport în regim de închiriere, se execută atunci când:

 • A. transportatorul autorizat pune la dispoziţia clientului un autoturism cu şofer, pe bază de contract
 • B. transportatorul autorizat pune la dispoziţia clientului un autoturism fără şofer, pe bază de contract
 • C. transportatorul autorizat pune la dispoziţia clientului un autoturism cu sau fără şofer, pe bază de bon client
 • D. transportatorul autorizat pune la dispoziţia clientului un autoturism cu şofer, pe bază de comandă prin dispecerat

65964. Autorizaţia pentru efectuarea transportului de persoane în regim de închiriere se eliberează:

 • A. pentru o perioadă de 1 an
 • B. pentru o perioadă de 3 ani şi este valabilă cu condiţia vizării anuale
 • C. pentru o perioadă de 5 ani şi este valabilă cu condiţia vizării anuale
 • D. pe o durată nedeterminată şi este valabilă cu condiţia vizării la fiecare 5 ani

65965. Copia conformă a autorizaţiei pentru efectuarea transportului în regim de închiriere conţine:

 • A. denumirea transportatorului autorizat
 • B. numele conducătorului auto
 • C. seria cărţii de identitate a vehiculului
 • D. tariful practicat

65966. Copia conformă a autorizaţiei pentru efectuarea transportului în regim de închiriere conţine:

 • A. numărul de circulaţie al autovehiculului pentru care este eliberată
 • B. numele şi prenumele conducătorului auto
 • C. seria şi numărul certificatului de pregătire profesională a conducătorului auto
 • D. tariful practicat

65967. Copia conformă a autorizaţiei pentru efectuarea transportului în regim de închiriere:

 • A. este unică şi se poate transmite numai între autovehiculule transportatorului autorizat
 • B. este unică şi netransmisibilă de la un autovehicul la altul
 • C. este certificată pentru conformitate cu originalul la notariat
 • D. este certificată pentru conformitate cu originalul de către transportatorul autorizat

65968. Ecusoanele care se eliberează odată cu copia conformă a autorizaţiei de transport conţin obligatoriu următorul înscris:

 • A. numărul de circulaţie al autovehiculului pentru care s-a eliberat copia conformă a autorizaţiei
 • B. denumirea transportatorului autorizat şi localitatea de autorizare
 • C. ţara sau ţările pentru care este valabilă copia conformă a autorizaţiei
 • D. numărul certificatului de înmatriculare

65969. Ecusoanele care se eliberează odată cu copia conformă a autorizaţiei de transport conţin obligatoriu următorul înscris:

 • A. numărul de identificare al autovehiculului pentru care este valabilă copia conformă
 • B. localitatea de autorizare
 • C. ţara sau ţările pentru care este valabilă copia conformă a autorizaţiei
 • D. numerele de circulaţie ale autovehiculelor pentru care este valabilă copia conformă

65970. Ecusoanele care se eliberează odată cu copia conformă a autorizaţiei de transport în regim de închiriere conţin obligatoriu următorul înscris:

 • A. numărul de identificare al autovehiculului pentru care este valabilă copia conformă
 • B. înscrisul RENT CAR
 • C. denumirea transportatorului autorizat
 • D. numerele de circulaţie ale autovehiculelor pentru care este valabilă copia conformă

65971. Ecusoanele care se eliberează odată cu copia conformă a autorizaţiei de transport în regim de închiriere conţin obligatoriu următorul înscris:

 • A. termenul de valabilitate a copiei conforme a autorizației
 • B. înscrisul TAXI
 • C. denumirea transportatorului autorizat
 • D. numerele de circulaţie ale autovehiculelor pentru care este valabilă copia conformă

65972. Copia conformă a autorizaţiei de transport în regim de închiriere se găseşte obligatoriu la:

 • A. bordul autovehiculului
 • B. sediul transportatorului autorizat
 • C. locul de parcare al autovehiculelor
 • D. persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport

65973. Copia conformă a autorizaţiei de transport în regim de închiriere este valabilă numai în prezenţa:

 • A. ecusoanelor eliberate odată cu copia conformă
 • B. certificatului de agreare al autovehiculului eliberat de R.A.R.
 • C. buletinului de verificare metrologică a aparatului de taxat
 • D. cărţii de identitate a vehiculului

65974. Copia conformă a autorizaţiei de transport în regim de închiriere este valabilă numai în prezenţa:

 • A. certificatului de înmatriculare al autovehiculului cu anexa privind inspecţia tehnică periodică valabilă
 • B. certificatului de agreare al autovehiculului eliberat de R.A.R.
 • C. buletinului de verificare metrologică a aparatului de taxat
 • D. cărţii de identitate a vehiculului

65975. Copia conformă a autorizaţiei de transport în regim de închiriere este valabilă numai în prezenţa:

 • A. asigurării obligatorii de răspundere civilă auto
 • B. certificatului de agreare al autovehiculului eliberat de R.A.R.
 • C. buletinului de verificare metrologică a aparatului de taxat, în copie
 • D. contractului de dispecerat, în copie

65976. Copia conformă a autorizaţiei de transport în regim de închiriere este valabilă numai în prezenţa:

 • A. certificatului de atestare profesională a conducătorului auto
 • B. certificatului de agreare al autovehiculului eliberat de R.A.R.
 • C. documentului pentru plata taxei de utilizare a reţelei de drumuri (rovinieta)
 • D. cărţii de identitate a conducătorului auto

65977. Copia conformă a autorizaţiei de transport în regim de închiriere se eliberează împreună cu:

 • A. două ecusoane cu valabilitatea de un an
 • B. două ecusoane cu aceiaşi valabilitate a copiei conforme a autorizației
 • C. contractul de atribuire în gestiune a executării serviciilor de transport în regim de taxi
 • D. autorizaţia pentru dispecerat taxi

65978. Pentru executarea serviciului de transport persoane în regim de închiriere, la bordul autoturismului trebuie să existe:

 • A. autorizaţia de transport în regim de închiriere
 • B. certificatul de agreare al autoturismului
 • C. copia contractului cu dispeceratul
 • D. copia conformă a autorizaţiei de transport în regim de închiriere

65979. Pentru executarea serviciului de transport persoane în regim de închiriere, la bordul autoturismului trebuie să existe:

 • A. certificatul de agreare al autovehiculului eliberat de R.A.R.
 • B. buletinul de verificare metrologică a aparatului de taxat
 • C. certificatul de înmatriculare al autovehiculului cu anexa privind inspecţia tehnică periodică valabilă
 • D. cartea de identitate a vehiculului