Întrebări chestionare atestate auto ARR 2024 categoria Instructor auto
capitolul Pedagogie Metodica

Întrebări pe capitole →

Alege categoria:

A
B
C
D
E
Redobândire
Atestate
  Taxi
  Inchiriere
  ADR cisterne
  ADR clasa 1
  ADR colete
  Agabaritice
  CPC marfa
  CPC persoane
  CPI marfa
  CPI persoane
  CPI scurt marfa
  CPI scurt persoane
  Consilieri siguranta - cls 1
  Consilieri siguranta - cls 2
  Consilieri siguranta - cls 3,4,5,6,8,9
  Consilieri siguranta - ONU 1202,1203,1223
  Instructor
  Manager taxi
  Manager transport marfa
  Manager transport persoane
  Profesori
  Vehicule avariate

Caută întrebare:


64411. Ce se intelege prin metodica sau didactica aplicata intr-un anumit domeniu de activitate?

 • A. ansamblul principiilor de didactice
 • B. ansamblul obiectivelor stabilite pentru o disciplina de invatamant
 • C. ansamblul de mijloace didactice specifice unei discipline de invatamant
 • D. ansamblul de metode specifice unei discipline de invatamant.

64412. Planul de invatamant pentru instructorul auto este documentul ce stabileste :

 • A. drumul de urmat de instructorul auto pentru atingerea obiectivelor operationale propuse
 • B. mijloacele de invatamant ce trebuiesc folosite in cadrul procesului de instruire
 • C. obiectele de invatamant, numarul de ore repartizate pentru fiecare obiect si obiectivele instructiv-educative
 • D. normele care orienteaza activitatea cadrelor didactice in cadrul procesului de invatamant.

64413. Programa analitica prezinta:

 • A. planul cadru al disciplinelor de invatamant
 • B. planul cadru in invatamantul obligatoriu
 • C. ansamblul de norme si principii didactice
 • D. continutul disciplinei de invatamant pe capitole, subcapitole, teme, titlul lectiilor.

64414. Autovehiculul folosit la instruirea practica reprezinta:

 • A. un principiu didactic
 • B. o metoda didactica
 • C. un mijloc didactic
 • D. o tehnologie didactica.

64415. Dupa functia didactica principala, metodele didactice pot fi:

 • A. metode verbale
 • B. metode intuitive
 • C. metode de predare si invatare a cunostintelor
 • D. metode generale.

64416. Dupa functia didactica principala, metodele didactice pot fi:

 • A. metode traditionale
 • B. metode moderne
 • C. metode de fixare si consolidare a cunostintelor
 • D. metode bazate pe invatarea prin receptare.

64417. Dupa functia didactica principala, metodele didactice pot fi:

 • A. metode de verificare si apreciere
 • B. metode euristice
 • C. metode autostructurante
 • D. metode generale sau particulare.

64418. Metodele didactice care sunt folosite in mod curent de instructorul de conducere auto sunt:

 • A. povestirea
 • B. exercitiul
 • C. jocurile didactice
 • D. explicatia.

64419. Metodele didactice care sunt folosite in mod curent de instructorul de conducere auto sunt:

 • A. modelarea
 • B. jocurile didactice
 • C. demonstratia
 • D. conversatia.

64420. Metoda care presupune efectuarea constienta si repetata a unor actiuni, in scopul formarii de priceperi si deprinderi practice, este:

 • A. explicatia
 • B. studiul de caz
 • C. exercitiul
 • D. prelegerea.

64421. Metodele care sunt folosite in mod curent de instructorul de conducere auto sunt:

 • A. descrierea, povestirea, instructajul, munca cu manualul
 • B. exercitiul, jocurile didactice, invatarea dramatizata, modelarea
 • C. explicatia, demonstratia, exercitiul, conversatia, studiul de caz
 • D. prelegerea, exercitiul teoretic, suportul de curs.

64422. Metoda didactica care presupune efectuarea constienta si repetata a unor actiuni, in scopul formarii de priceperi si deprinderi practice, este:

 • A. explicatia
 • B. studiul de caz
 • C. exercitiul
 • D. conversatia euristica.

64423. Metoda didactica cu ajutorul careia, prin intrebari si raspunsuri, profesorul conduce elevul la acumularea de noi cunostinte in baza celor deja insusite este:

 • A. demonstratia
 • B. conversatia euristica
 • C. explicatia
 • D. exercitiul.

64424. Metoda didactica care presupune prezentarea de catre profesor a unor cunostinte noi, pe cale orala, in structuri bine inchegate este:

 • A. expunerea
 • B. studiul de caz
 • C. conversatia euristica
 • D. demonstratia didactica.

64425. Metoda didactica care presupune prezentarea de catre profesor a unor obiecte, fenomene, substitute ale acestora, in scopul asigurarii unui suport concret-senzorial care faciliteaza insusirea cunostintelor este:

 • A. expunerea
 • B. conversatia euristica
 • C. observatia didactica
 • D. demonstratia didactica.

64426. Care dintre cele enumerate fac parte din principalele categorii/tipuri de lectii?

 • A. lectia mixta
 • B. lectia introductiva
 • C. lectia expozitiva
 • D. lectia de comunicare/insusire de noi cunostinte.

64427. Care dintre cele enumerate fac parte din principalele categorii/tipuri de lectii?

 • A. lectia de formare de priceperi si deprinderi
 • B. lectie de fixare si sistematizare
 • C. lectia de verificare si apreciere
 • D. lectia demonstrativa.

64428. Instrumentele sau complexele instrumentale menite sa faciliteze transmiterea unor cunostinte sunt:

 • A. mijloace didactice
 • B. metode didactice
 • C. principii didactice
 • D. strategii didactice.

64429. Mijloacele didactice (de invatamant) pot fi:

 • A. scheme structurale sau functionale
 • B. planse
 • C. mijloace tehnice audio-vizuale
 • D. echipamente tehnice.

64430. Mijloacele didactice in procesul de formare a priceperilor si deprinderilor pot fi:

 • A. autovehiculul
 • B. conversatia
 • C. studiul de caz
 • D. expunerea.

64431. Mijloacele didactice in procesul de formare a priceperilor si deprinderilor pot fi:

 • A. obiectul lectiei
 • B. poligonul
 • C. subiectul lectiei
 • D. momentul organizatoric.

64432. Mijloacele didactice pot fi:

 • A. obiectivul fundamental al lectiei
 • B. modelarea didactica
 • C. manualul
 • D. jocul de rol.

64433. Mijloacele didactice folosite in procesul de formare a priceperilor si deprinderilor in pregatirea persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere pot fi:

 • A. metodele folosite zilnic in activitatea de instruire teoretica si practica
 • B. autoturismul
 • C. principiile didacticii
 • D. drumul public.

64434. In procesul de formare a priceperilor si deprinderilor, autovehiculul reprezinta:

 • A. o metoda de instruire practica
 • B. un principiu didactic
 • C. un mijloc didactic
 • D. obiectul lectiei.

64435. Dupa momentul in care se realizeaza evaluarea, exista urmatoarele forme de evaluare a elevilor:

 • A. initiala
 • B. curenta
 • C. periodica
 • D. finala, sumativa, de bilant.