Întrebări chestionare atestate auto ARR 2024 categoria Instructor auto
capitolul Reglementari profesionale

Întrebări pe capitole →

Alege categoria:

A
B
C
D
E
Redobândire
Atestate
  Taxi
  Inchiriere
  ADR cisterne
  ADR clasa 1
  ADR colete
  Agabaritice
  CPC marfa
  CPC persoane
  CPI marfa
  CPI persoane
  CPI scurt marfa
  CPI scurt persoane
  Consilieri siguranta - cls 1
  Consilieri siguranta - cls 2
  Consilieri siguranta - cls 3,4,5,6,8,9
  Consilieri siguranta - ONU 1202,1203,1223
  Instructor
  Manager taxi
  Manager transport marfa
  Manager transport persoane
  Profesori
  Vehicule avariate

Caută întrebare:


64456. Durata unei ore didactice de pregatire teoretica sau practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere este de:

 • A. 60 min.
 • B. 55 min.
 • C. 50 min.
 • D. 45 min..

64457. Cu acordul cursantilor, se pot efectua 2 ore didactice de pregatire consecutive, urmate de o pauza de:

 • A. 10 min.
 • B. 15 min.
 • C. 20 min.
 • D. 30 min.

64458. Atestatul de instructor auto sau atestatul de profesor de legislatie rutiera se retine in vederea suspendarii de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. atunci cand:

 • A. cand titularului i s-a suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice pentru consum de alcool
 • B. cand nu sunt respectate duratele orelor de pregatire teoretica si practica
 • C. cand titularului i s-a suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice pentru neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferata cand barierele sau semibarierele sunt coborate ori in curs de coborare sau cand semnalele cu lumini rosii si/sau sonore sunt in functiune
 • D. cand titularul a fost sanctionat pentru conducerea pe drumurile publice a unui vehicul care nu corespunde din punct de vedere tehnic sau al carui termen de valabilitate a inspectiei tehnice periodice a expirat.

64459. Atestatul de instructor auto sau atestatul de profesor de legislatie rutiera se retine in vederea suspendarii de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. atunci cand:

 • A. cand nu se respecta durata pauzelor prevazuta de reglementarile in vigoare care trebuie luate dupa orele didactice de pregatire
 • B. cand se constata ca titularul atestatului de instructor auto sau/si profesor de legislatie rutiera a furnizat informatii eronate cu ocazia solicitarii eliberarii respectivului atestat
 • C. cand titularul nu a respectat termenul de predare a atestatului in vederea suspendarii
 • D. cand a fost condamnata printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru o infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vatamare cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava.

64460. Atestatul de instructor auto sau atestatul de profesor de legislatie rutiera se retine in vederea suspendarii de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. atunci cand:

 • A. cand a fost condamnata printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru o infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice
 • B. cand se constata ca titularul atestatului de instructor auto sau/si profesor de legislatie rutiera a furnizat informatii eronate cu ocazia solicitarii eliberarii respectivului atestat
 • C. cand i-a fost anulat dreptul de a conduce pe drumurile publice
 • D. cand titularului i s-a suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice pentru depasirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus.

64461. Atestatul de instructor auto sau atestatul de profesor de legislatie rutiera se retine in vederea suspendarii de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. atunci cand titularul a fost sanctionat pentru:

 • A. nepastrarea distantei laterale suficiente fata de vehiculul care circula din sens opus
 • B. nerespectarea regulilor privind depasirea
 • C. conducerea autovehiculului cu defectiuni grave la mecanismul de directie
 • D. conducerea unui autovehicul la care a expirat termenul de valabilitate al inspectiei tehnice periodice.

64462. Atestatul de instructor auto sau atestatul de profesor de legislatie rutiera se retine in vederea suspendarii de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. atunci cand titularul a fost sanctionat pentru:

 • A. nerespectarea semnificatiei indicatoarelor si marcajelor de obligare
 • B. conducerea unui autovehicul care, in mers sau in stationare, polueaza fonic sau emana noxe peste limita legal admisa
 • C. conducerea unui autovehicul care are montate anvelope de alte dimensiuni decat cele prevazute in certificatul de inmatriculare
 • D. nerespectarea regulilor privind circulatia pe benzi.

64463. Atestatul de instructor auto sau atestatul de profesor de legislatie rutiera se retine in vederea suspendarii de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. atunci cand titularul a fost sanctionat pentru:

 • A. nerespectarea regulilor privind depasirea
 • B. nerespectarea regulilor privind depasirea
 • C. neacordarea prioritatii de trecere vehiculelor care au acest drept
 • D. depasirea colanelor de vehicule oprite la trecerile la nivel cu calea ferata.

64464. In care din urmatoarele cazuri se anuleaza atestatul de instructor auto sau profesor de legislatie rutiera ?

 • A. cand titularul atestatului a furnizat informatii eronate cu ocazia solicitarii atestatului
 • B. cand au trecut 5 ani de la data eliberarii si nu a urmat un curs de perfectionare
 • C. cand i-a fost suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice pentru consum de alcool
 • D. cand confirma, prin semnare in fisa de scolarizare terminarea pregatirii teoretice sau practice a unui cursant, fara ca acesta sa fi efectuat toate orele prevazute in programa minimala de invatamant.

64465. Anularea atestatului de instructor auto sau/si profesor de legislatie rutiera se face de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. in urmatoarele cazuri:

 • A. cand nu a respectat termenul de predare a atestatului in vederea suspendarii
 • B. cand nu sunt respectate duratele orelor de pregatire teoretica si practica
 • C. cand i-a fost suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice pentru consum de alcool
 • D. cand i-a fost anulat dreptul de a conduce pe drumurile publice.

64466. Anularea atestatului de instructor auto sau/si profesor de legislatie rutiera se face de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. in urmatoarele cazuri:

 • A. cand a avut de doua ori atestatul suspendat si se constata o a treia abatere pentru care reglementarile in vigoare prevad suspendarea atestatului
 • B. cand titularului i s-a suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice pentru depasirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus
 • C. cand titularului i s-a suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice pentru nerespectarea regulilor privind depasirea
 • D. cand se constata ca titularul atestatului de instructor auto sau/si profesor de legislatie rutiera a furnizat informatii eronate cu ocazia solicitarii eliberarii respectivului atestat.

64467. Anularea atestatului de instructor auto sau/si profesor de legislatie rutiera se face de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. in urmatoarele cazuri:

 • A. cand confirma, prin semnare pe fisa de scolarizare terminarea pregatirii teoretice sau practice a unui cursant, fara ca acesta sa fi efectuat toate orele prevazute in programa minimala de invatamant
 • B. in cazul obtinerii unor rezultate necorespunzatoare, reflectat in promovabilitatea cursantilor instruiti
 • C. cand au trecut 5 ani de la data eliberarii si nu a urmat un curs de perfectionare
 • D. cand titularul a fost a fost condamnat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru o infractiune de ultraj cu violenta.

64468. Anularea atestatului de instructor auto sau/si profesor de legislatie rutiera se face de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. in urmatoarele cazuri:

 • A. la a doua suspendare a atestatului
 • B. cand titularul refuza sa opreasca la semnalul regulamentar al personalului desemnat sa efectueze controlul prin reglementarile legale in vigoare
 • C. cand titularului i-a fost anulat dreptul de a conduce pe drumurile publice
 • D. cand titularul a fost condamnata printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru o infractiune ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea linistii publice, trafic de influenta, trafic sau consum ilicit de droguri.

64469. Anularea atestatului de instructor auto sau/si profesor de legislatie rutiera se face de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. in urmatoarele cazuri:

 • A. cand titularului i-a fost anulat dreptul de a conduce pe drumurile publice
 • B. cand i-a fost suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice pentru consum de alcool
 • C. cand confirma, prin semnare in fisa de scolarizare terminarea pregatirii teoretice sau practice a unui cursant, fara ca acesta sa fi efectuat toate orele prevazute in programa minimala de invatamant
 • D. cand confirma, prin semnare pe fisa de scolarizare terminarea pregatirii teoretice sau practice a unui cursant, fara ca acesta sa fi efectuat toate orele prevazute in programa minimala de invatamant.

64470. Atestatului de instructor auto sau/si profesor de legislatie rutiera se suspenda pentru o perioada de:

 • A. 15 zile la prima suspendare
 • B. o luna la prima suspendare
 • C. o luna la a doua suspendare
 • D. trei luni la a doua suspendare.

64471. Atestatului de instructor auto sau/si profesor de legislatie rutiera se suspenda pentru o perioada de:

 • A. 45 zile la prima suspendare
 • B. doua luni la prima suspendare
 • C. doua luni la a doua suspendare
 • D. trei luni la a doua suspendare.

64472. Restituirea atestatului de instructor auto sau/si profesor de legislatie rutiera suspendat se face daca:

 • A. titularul a urmat un nou curs de pregatire si perfectionare profesionala
 • B. titularul a promovat examenul pentru restituirea atestatului
 • C. a crescut promovabilitatea cursantilor instruiti in perioada de suspendare
 • D. titularul face dovada ca au fost remediate deficientele care au stat la baza suspendarii atestatului.

64473. Instructorul sau profesorul de legislatie rutiera auto are obligatia de a se prezenta la examinare medicala precum si la avizare psihologica:

 • A. periodic, in functie de varsta si de categoriile de vehicule pe care are dreptul sa le conduca conform permisului de conducere pe care il detine
 • B. periodic, in functie de varsta si de categoriile de vehicule cu care este autorizat a efectua instruirea candidatilor
 • C. periodic, conform reglementarilor emise de catre autoritatea competenta ori la solicitarea politiei
 • D. periodic, cu ocazia preschimbarii permisului de conducere.