Întrebări chestionare atestate auto ARR 2021 categoria Manager transport persoane

Întrebări pe capitole →

65017. In conformitate cu OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, din punct de vedere al caracterului comercial al activitatii exista urmatoarele categorii de transport rutier:

 • A. transport rutier in trafic national si transport rutier in trafic international
 • B. transport rutier de marfuri si transport rutier de persoane
 • C. transport rutier contra cost si transport rutier in cont propriu
 • D. transport rutier public si transport in interes personal.

65018. In conformitate cu OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, din punct de vedere al ariei de desfasurare exista urmatoarele categorii de transport rutier:

 • A. transport rutier contra cost si transport rutier in cont propriu
 • B. transport rutier de marfuri si transport rutier de persoane
 • C. transport rutier national si transport rutier international
 • D. transport rutier public si transport in interes personal.

65019. Prevederile OUG 27/2011 privind accesul la ocupatia de operator de transport nu se aplica intreprinderilor angajate exclusiv in urmatoarele tipuri de transport rutier national:

 • A. transportul de persoane cu autovehicule a caror masa totala maxima autorizata nu depaseste 7,5 tone
 • B. transportul de persoane cu autovehicule inchiriate a caror masa totala maxima autorizata depaseste 3,5 tone
 • C. transporturi comerciale de lapte si stupi de albine
 • D. transporturi postale efectuate in cadrul unui serviciu universal.

65020. Pentru care categorie si tip de transport rutier dintre cele enumerate este obligatorie licenta comunitara:

 • A. transport contra cost
 • B. transport in cont propriu in trafic international
 • C. transport in cont propriu intre statele membre UE
 • D. transport in regim de taxi si in regim de inchiriere.

65021. In baza licentei comunitare si a copiilor conforme ale acesteia, un operator de transport poate efectua conform prevederilor O.G. nr. 27/2011:

 • A. operatiuni de transport contra cost in trafic international si activitati de intermediere in transporturile rutiere
 • B. operatiuni de transport rutier contra cost si in cont propriu
 • C. operatiuni de transport rutier public si activitati conexe transporturilor rutiere
 • D. operatiuni de transport rutier public si activitati de intermediere in transporturile rutiere.

65022. Certificatul de transport in cont propriu nu se poate elibera daca:

 • A. intreprinderea nu prezinta asigurarea de risc sau scrisoarea de garantie bancara
 • B. intreprinderea nu are ca obiect de activitate principal transportul rutier
 • C. intreprinderea nu indeplineste conditia de capacitate financiara
 • D. intreprinderea nu indeplineste conditia de competenta profesionala.

65023. Transportul rutier in cont propriu:

 • A. nu constituie decat o activitate auxiliara ansamblului de activitati desfasurate de intreprindere
 • B. nu este permis in cazul transportului international
 • C. se efectueaza contra cost dar cu incasarea echivalentului in natura al tarifului
 • D. se poate face doar cu vehicule detinute in proprietate.

65024. In conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2011, licenta comunitara se elibereaza de autoritatea competenta cu o valabilitate de:

 • A. 1 an
 • B. 10 ani
 • C. 5 ani
 • D. 7 ani.

65025. Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, licenta comunitara se pastreaza de catre intreprindere la:

 • A. autoritatea competenta
 • B. bordul autovehiculului
 • C. registrul electronic al operatorilor de transport
 • D. sediul intreprinderii.

65026. Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, perioada de valabilitate a copiilor conforme ale licentei comunitare este de:

 • A. cel mult un an, fara a depasi perioada de valabilitate a licentei comunitare
 • B. minimum cinci ani, fara a depasi perioada de valabilitate a licentei comunitare
 • C. minimum trei ani, fara a depasi perioada de valabilitate a licentei comunitare
 • D. minimum un an, fara a depasi perioada de valabilitate a licentei comunitare.

65027. Copia conforma a licentei comunitare este personalizata de catre emitent cu:

 • A. numarul de inmatriculare al autovehiculului pentru care a fost emisa
 • B. numele si prenumele conducatorului auto
 • C. numele si prenumele managerului de transport
 • D. seria certificatului de inmatriculare al autovehiculului pentru care a fost emisa.

65028. Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, certificatul de transport in cont propriu se pastreaza de catre intreprindere la:

 • A. autoritatea competenta
 • B. bordul autovehiculului
 • C. registrul electronic al intreprinderilor de transport
 • D. sediul intreprinderii.

65029. Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, perioada de valabilitate a copiilor conforme ale certificatului de transport in cont propriu este de:

 • A. cel mult un an, fara a depasi perioada de valabilitate a certificatului de transport in cont propriu
 • B. minimum cinci ani, fara a depasi perioada de valabilitate a certificatului de transport in cont propriu
 • C. minimum trei ani, fara a depasi perioada de valabilitate a certificatului de transport in cont propriu
 • D. minimum un an, fara a depasi perioada de valabilitate a certificatului de transport in cont propriu.

65030. Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, copia conforma a certificatului de transport in cont propriu este personalizata de catre emitent cu:

 • A. numarul de inmatriculare al autovehiculului pentru care a fost emisa
 • B. numele si prenumele conducatorului auto
 • C. numele si prenumele managerului de transport
 • D. seria certificatului de inmatriculare al autovehiculului pentru care a fost emisa.

65031. Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, certificatul de transport in cont propriu se elibereaza de autoritatea competenta cu o valabilitate de:

 • A. 1 an
 • B. 10 ani
 • C. 5 ani
 • D. 7 ani.

65032. In conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1073/2009, licenta comunitara este eliberata:

 • A. pe numele intreprinderii care efectueaza activitati conexe transportului rutier in interiorul Uniunii Europene
 • B. pe numele intreprinderii si a subcontractantului si nu este transmisibila
 • C. pe numele operatorului de transport si nu este transmisibila
 • D. pe numele operatorului de transport si personalizata cu numarul de inmatriculare al autovehiculelor.

65033. In conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1071/2009, atunci cand un manager de transport isi pierde buna reputatie, certificatul de competenta profesionala al managerului de transport declarat inapt:

 • A. isi pierde valabilitatea in toate statele membre pana la luarea unei masuri de reabilitare
 • B. se anuleaza pana la obtinerea avizului medical si psihologic cu mentiunea „apt pentru functia de manager de transport”
 • C. se suspenda pana la inlaturarea cauzelor care au stat la baza declararii ca inapt a managerului de transport
 • D. se suspenda pana la obtinerea avizului medical si psihologic cu mentiunea „apt pentru functia de manager de transport”.

65034. Care dintre urmatoarele cerinte trebuie sa le indeplineasca intreprinderea pentru a avea acces la ocupatia de operator de transport rutier?

 • A. buna reputatie
 • B. detine autovehicule agreate de R.A.R.
 • C. detine certificat de transport rutier
 • D. vechime de cel putin trei ani in transporturi pentru persoanele cu functii care concura la siguranta circulatiei.

65035. Care dintre urmatoarele cerinte trebuie sa le indeplineasca intreprinderea pentru a avea acces la ocupatia de operator de transport rutier?

 • A. capacitate financiara adecvata numarului de vehicule utilizat
 • B. detine licente de executie pentru vehiculele utilizate
 • C. detine un numar suficient de vehicule pentru efectuarea transporturilor contractate
 • D. este inscrisa in Registrul electronic national al intreprinderilor de transport.

65036. Care dintre urmatoarele cerinte trebuie sa le indeplineasca intreprinderea pentru a avea acces la ocupatia de operator de transport rutier?

 • A. competenta profesionala
 • B. detine la sediul social cartile de identitate ale vehiculelor utilizate
 • C. detine la sediul social certificatele de inmatriculare ale vehiculelor utilizate
 • D. utilizeaza numai vehicule aflate in proprietate sa.

65037. Care dintre urmatoarele cerinte trebuie indeplinita pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier conform Regulamentului CE nr. 1071/2009?

 • A. sa aiba angajat un auditor de siguranta rutiera
 • B. sa aiba incheiate contracte de transport numai cu o intreprindere licentiata pentru activitati de intermediere
 • C. sa aiba un sediu real si stabil pe teritoriul unui stat membru
 • D. sa utilizeze numai conducatori auto care sunt cetateni ai unui stat membru.

65038. Pentru indeplinirea cerintei de acces la ocupatia de operator de transport privind sediul, o intreprindere stabilita in Romania trebuie sa:

 • A. detina cel putin un punct de lucru inregistrat la Oficiul National al Registrului Comertului
 • B. detina un sediu certificat ISO 9001/2000
 • C. dispuna de spatiu suficient si amenajat corespunzator pentru depozitarea pieselor de schimb
 • D. dispuna de unul sau mai multe autovehicule inmatriculate in Romania.

65039. Pentru indeplinirea cerintei de acces la ocupatia de operator de transport privind sediul, o intreprindere stabilita in Romania trebuie sa:

 • A. desfasoare operatiunile referitoare la autovehiculele utilizate cu echipamentele si instalatiile tehnice corespunzatoare, intr-un centru de exploatare situat pe teritoriul Romaniei
 • B. detina un sediu autorizat de R.A.R. pentru exploatarea autovehiculelor
 • C. detina un sediu certificat de ARR pentru conformitate cu Regulamentul CE nr.1073/2009
 • D. sa dispuna de unul sau mai multe vehicule inmatriculate in Romania.

65040. Pentru obtinerea licentei de serviciu pentru punctele de lucru este necesar:

 • A. licenta de serviciu este necesara numai pentru filialele sau sucursale cu personalitate juridica
 • B. nu este reglementata necesitatea obtinerii licentei de serviciu pentru punctele de lucru
 • C. punctele de lucru sa fie inregistrate la Oficiul National al Registrului Comertului si comunicate la Finantele Publice
 • D. punctele de lucru sa fie inregistrate la Oficiul National al Registrului Comertului.

65041. Capacitatea financiara pentru autovehicule este de:

 • A. 9.000 euro pentru primul autovehicul si 5.000 euro pentru celelalte autovehicule
 • B. 9.000 euro pentru primul vehicul si 3.000 euro pentru celelalte vehicule
 • C. 90.000 euro pentru primul autovehicul si 6.000 euro pentru celelalte autovehicule
 • D. 900 euro pentru primul vehicul si 6.000 euro pentru celelalte vehicule.