SoferOnline - Întrebarea #66344 chestionar auto DRPCIV 2021 categoria B
Listă întrebări DRPCIV categoria B, B1, TrCapitolul Semnalele luminoase

66344. Care dintre vehicule îşi pot continua deplasarea în intersecţie?

Care dintre vehicule îşi pot continua deplasarea în intersecţie?
  • A. tramvaiele, pentru că au prioritate de trecere
  • B. autoturismul albastru
  • C. autoturismul albastru şi autoturismul galben

Explicație

Art. 49 Pe lămpile de culoare roşie sau verde ale semafoarelor pot fi aplicate săgeţi de culoare neagră care indică direcţiile de deplasare corespunzătoare acestora. În acest caz interdicţia sau permisiunea de trecere impusă de semnalul luminos este limitată la direcţia sau direcţiile indicate prin aceste săgeţi. Aceeaşi semnificaţie o au şi săgeţile aplicate pe panourile adiţionale ce însoţesc, la partea inferioară, semafoarele. Săgeata pentru mersul înainte are vârful în sus.