Întrebări chestionare auto DRPCIV capitolul Circulația pe autostrăzi categoria A, A1, A2, AM

Întrebări pe capitole →
39. Ce obligaţii aveţi atunci când urmează să părăsiţi autostrada?

a) să reduceţi viteza începând cu 300 m înainte de ieşirea de pe autostradă, în dreptul panoului care marchează această distanţă

b) să circulaţi pe prima bandă cu o viteză de maximum 60 km/oră

c) să semnalizaţi din timp şi să vă angajaţi pe banda de ieşire (de decelerare).

43. Căror categorii de autovehicule le este interzis să circule pe autostradă?

a) celor care, prin construcţie, nu pot depăşi viteza de 50 km/oră

b) motocicletelor cu şi fără ataş

c) tractoarelor şi maşinilor agricole autopropulsate.

66. Pe autostradă se interzice:

a) deplasarea cu o viteză mai mică de 60 km/h

b) deplasarea sau staţionarea pe banda de urgenţă, cu excepţia cazurilor justificate

c) folosirea benzii de decelerare pentru schimbarea direcţiei de mers.

67. Pe o autostradă cu trei benzi, s-a blocat circulaţia. Pe unde vor circula vehiculele de intervenţie?

a) pe banda de urgenţă

b) între banda din stânga şi banda din mijloc

c) între banda din dreapta şi banda din mijloc.

2519. Este permisă pătrunderea pe racordurile dintre cele două părţi carosabile ale unei autostrăzi?

a) nu

b) da, pentru oprire în caz de urgenţă

c) da, pentru întoarcere, în zona intersecţiilor.

2544. Pe autostradă se interzice:

a) circulaţia autovehiculelor în coloană

b) învăţarea conducerii unui vehicul, încercarea prototipurilor de şasiuri şi de vehicule cu motor

c) executarea de lucrări pe partea carosabilă pe timp de noapte.

2558. În care dintre situaţiile de mai jos puteţi folosi banda de lângă axul drumului pe o autostradă?

a) când efectuaţi depăşirea altor autovehicule, dacă celelalte benzi în direcţia de mers sunt ocupate

b) când conduceţi motocicleta cu viteza maximă admisă

c) când nu sunteţi precedat de alte autovehicule.

2560. Ce manevre sunt interzise pe autostradă?

a) folosirea benzii de accelerare pentru a schimba direcţia de mers

b) circulaţia sau staţionarea pe banda de urgenţă, cu excepţia cazurilor justificate

c) deplasarea cu o viteză inferioară limitei maxime permise.

2561. Este permisă manevra de întoarcere pe autostradă?

a) nu

b) da

c) nu, cu excepţia cazurilor când pe direcţia înainte circulaţia este blocată.

2562. Aţi trecut din greşeală de ieşirea de pe autostrada pe care intenţionaţi să vă angajaţi. Cum procedaţi?

a) circulaţi mai departe până la următoarea ieşire

b) opriţi pe banda de urgenţă şi circulaţi încet cu spatele

c) aprindeţi luminile intermitente de avertizare, întoarceţi şi circulaţi înapoi pe banda laterală.

2610. Cum procedaţi în cazul în care aveţi o defecţiune tehnică pe autostradă?

a) părăsiţi carosabilul în timp ce rulează autovehiculul, opriţi pe banda de urgenţă şi îl semnalizaţi

b) aprindeţi luminile de poziţie

c) aprindeţi proiectoarele.

2620. La circulaţia pe autostrăzi, conducătorului de motociclete îi este interzis:

a) să staţioneze pe banda de urgenţă, cu excepţia cazurilor justificate

b) să oprească pentru a remedia o defecţiune

c) să depăşească alte autovehicule.

2656. Cum veţi proceda corect dacă intraţi pe autostradă folosind banda de intrare (de accelerare):

a) veţi mări viteza, întrucât banda pe care circulaţi este special creată în acest scop

b) cedaţi trecerea autovehiculelor care circulă pe prima bandă a autostrăzii şi nu stânjeniţi în niciun fel circulaţia acestora

c) nu aveţi nicio obligaţie, deoarece autostrada are suficiente benzi pentru a permite circulaţia tuturor vehiculelor.

2721. Căror vehicule le este interzisă circulaţia pe autostrăzi?

a) motocicletelor şi automobilelor care nu pot circula cu mai mult de 60 km/h

b) celor care, prin construcţie sau din alte cauze, nu pot depăşi viteza de 50 km/h

c) autovehiculelor care transportă încărcături periculoase.

2752. În caz de urgenţă, puteţi întoarce folosind racordurile dintre cele două direcţii de mers ale unei autostrăzi?

a) da, pentru că în această zonă puteţi să întoarceţi pe celălalt sens de mers

b) nu, dacă nu este spaţiu suficient pentru a pătrunde în siguranţă cu autovehiculul

c) nu.

2778. Ce obligaţii aveţi atunci când intraţi pe autostradă folosind banda de accelerare?

a) să cedaţi trecerea autovehiculelor care circulă pe prima bandă a autostrăzii şi să nu stânjeniţi în niciun fel circulaţia acestora

b) să semnalizaţi stânga, pentru a-i preveni pe ceilalţi conducători să vă acorde prioritate

c) să opriţi şi să vă asiguraţi din faţă şi din spate.