Întrebări chestionare auto DRPCIV 2024 categoria A, A1, A2, AM
capitolul Circulația pe autostrăzi

Întrebări pe capitole →

Alege categoria:

A
B
C
D
E
Redobândire
Atestate
  Taxi
  Inchiriere
  ADR cisterne
  ADR clasa 1
  ADR colete
  Agabaritice
  CPC marfa
  CPC persoane
  CPI marfa
  CPI persoane
  CPI scurt marfa
  CPI scurt persoane
  Consilieri siguranta - cls 1
  Consilieri siguranta - cls 2
  Consilieri siguranta - cls 3,4,5,6,8,9
  Consilieri siguranta - ONU 1202,1203,1223
  Instructor
  Manager taxi
  Manager transport marfa
  Manager transport persoane
  Profesori
  Vehicule avariate

Caută întrebare:


39. Ce obligaţii aveţi atunci când urmează să părăsiţi autostrada?

 • A. să reduceţi viteza începând cu 300 m înainte de ieşirea de pe autostradă, în dreptul panoului care marchează această distanţă;
 • B. să circulaţi pe prima bandă cu o viteză de maximum 60 km/oră;
 • C. să semnalizaţi din timp şi să vă angajaţi pe banda de ieşire (de decelerare).

43. Căror categorii de autovehicule le este interzis să circule pe autostradă?

 • A. celor care, prin construcţie, nu pot depăşi viteza de 50 km/oră;
 • B. motocicletelor cu şi fără ataş;
 • C. tractoarelor şi maşinilor agricole autopropulsate.

66. Pe autostradă se interzice:

 • A. deplasarea cu o viteză mai mică de 60 km/h;
 • B. deplasarea sau staţionarea pe banda de urgenţă, cu excepţia cazurilor justificate;
 • C. folosirea benzii de decelerare pentru schimbarea direcţiei de mers.

67. Pe o autostradă cu trei benzi, s-a blocat circulaţia. Pe unde vor circula vehiculele de intervenţie?

 • A. pe banda de urgenţă;
 • B. între banda din stânga şi banda din mijloc;
 • C. între banda din dreapta şi banda din mijloc.

2519. Este permisă pătrunderea pe racordurile dintre cele două părţi carosabile ale unei autostrăzi?

 • A. nu;
 • B. da, pentru oprire în caz de urgenţă;
 • C. da, pentru întoarcere, în zona intersecţiilor.

2544. Pe autostradă se interzice:

 • A. circulaţia autovehiculelor în coloană;
 • B. învăţarea conducerii unui vehicul, încercarea prototipurilor de şasiuri şi de vehicule cu motor;
 • C. executarea de lucrări pe partea carosabilă pe timp de noapte.

2558. În care dintre situaţiile de mai jos puteţi folosi banda de lângă axul drumului pe o autostradă?

 • A. când efectuaţi depăşirea altor autovehicule, dacă celelalte benzi în direcţia de mers sunt ocupate;
 • B. când conduceţi motocicleta cu viteza maximă admisă;
 • C. când nu sunteţi precedat de alte autovehicule.

2560. Ce manevre sunt interzise pe autostradă?

 • A. folosirea benzii de accelerare pentru a schimba direcţia de mers;
 • B. circulaţia sau staţionarea pe banda de urgenţă, cu excepţia cazurilor justificate;
 • C. deplasarea cu o viteză inferioară limitei maxime permise.

2561. Este permisă manevra de întoarcere pe autostradă?

 • A. nu;
 • B. da;
 • C. nu, cu excepţia cazurilor când pe direcţia înainte circulaţia este blocată.

2562. Aţi trecut din greşeală de ieşirea de pe autostrada pe care intenţionaţi să vă angajaţi. Cum procedaţi?

 • A. circulaţi mai departe până la următoarea ieşire;
 • B. opriţi pe banda de urgenţă şi circulaţi încet cu spatele;
 • C. aprindeţi luminile intermitente de avertizare, întoarceţi şi circulaţi înapoi pe banda laterală.

2610. Cum procedaţi în cazul în care aveţi o defecţiune tehnică pe autostradă?

 • A. părăsiţi carosabilul în timp ce rulează autovehiculul, opriţi pe banda de urgenţă şi îl semnalizaţi;
 • B. aprindeţi luminile de poziţie;
 • C. aprindeţi proiectoarele.

2620. La circulaţia pe autostrăzi, conducătorului de motociclete îi este interzis:

 • A. să staţioneze pe banda de urgenţă, cu excepţia cazurilor justificate;
 • B. să oprească pentru a remedia o defecţiune;
 • C. să depăşească alte autovehicule.

2656. Cum veţi proceda corect dacă intraţi pe autostradă folosind banda de intrare (de accelerare):

 • A. veţi mări viteza, întrucât banda pe care circulaţi este special creată în acest scop;
 • B. cedaţi trecerea autovehiculelor care circulă pe prima bandă a autostrăzii şi nu stânjeniţi în niciun fel circulaţia acestora;
 • C. nu aveţi nicio obligaţie, deoarece autostrada are suficiente benzi pentru a permite circulaţia tuturor vehiculelor.

2721. Căror vehicule le este interzisă circulaţia pe autostrăzi?

 • A. motocicletelor şi automobilelor care nu pot circula cu mai mult de 60 km/h;
 • B. celor care, prin construcţie sau din alte cauze, nu pot depăşi viteza de 50 km/h;
 • C. autovehiculelor care transportă încărcături periculoase.

2752. În caz de urgenţă, puteţi întoarce folosind racordurile dintre cele două direcţii de mers ale unei autostrăzi?

 • A. da, pentru că în această zonă puteţi să întoarceţi pe celălalt sens de mers;
 • B. nu, dacă nu este spaţiu suficient pentru a pătrunde în siguranţă cu autovehiculul;
 • C. nu.

2778. Ce obligaţii aveţi atunci când intraţi pe autostradă folosind banda de accelerare?

 • A. să cedaţi trecerea autovehiculelor care circulă pe prima bandă a autostrăzii şi să nu stânjeniţi în niciun fel circulaţia acestora;
 • B. să semnalizaţi stânga, pentru a-i preveni pe ceilalţi conducători să vă acorde prioritate;
 • C. să opriţi şi să vă asiguraţi din faţă şi din spate.