SoferOnline - Capitol Trecerea la nivel cu calea ferată chestionare auto DRPCIV 2022 categoria A, A1, A2, AM

Întrebări chestionare auto DRPCIV 2022 categoria A, A1, A2, AM
capitolul Trecerea la nivel cu calea ferată

Întrebări pe capitole →

Alege categoria:

A
B
C
D
E
Redobândire
Atestate
  Taxi
  Inchiriere
  ADR cisterne
  ADR clasa 1
  ADR colete
  Agabaritice
  CPC marfa
  CPC persoane
  CPI marfa
  CPI persoane
  CPI scurt marfa
  CPI scurt persoane
  Consilieri siguranta - cls 1
  Consilieri siguranta - cls 2
  Consilieri siguranta - cls 3,4,5,6,8,9
  Consilieri siguranta - ONU 1202,1203,1223
  Instructor
  Manager taxi
  Manager transport marfa
  Manager transport persoane
  Profesori
  Vehicule avariate

Caută întrebare:


15. Unde trebuie să aşteptaţi dacă vă aflaţi la o trecere de cale ferată cu bariera coborâtă?

 • A. la panoul cu două dungi
 • B. în faţa indicatorului în cruce
 • C. în faţa barierei.

45. Unde se instalează acest indicator?

Unde se instalează acest indicator?
 • A. la trecerile la nivel cu semnalizare luminoasă
 • B. la trecerile la nivel cu o cale ferată dublă, fără bariere
 • C. la trecerile la nivel cu o cale ferată dublă, cu bariere sau semibariere.

2528. Cum procedează conducătorul de motocicletă atunci când, apropiindu-se de o trecere la nivel cu calea ferată, prevăzută cu bariere (semibariere), cele două lumini roşii funcţionează intermitent-alternativ?

 • A. continuă deplasarea, dacă barierele nu sunt coborâte
 • B. opreşte, deoarece barierele sunt orizontale sau urmează să coboare
 • C. continuă deplasarea fără interdicţie, deoarece luminile semnalizează doar prezenţa unei treceri la nivel cu calea ferată.

2539. Cum procedează conducătorul de motocicletă când, la apropierea de o trecere la nivel cu calea ferată fără bariere, luminile roşii din dreptul indicatorului de atenţie în cruce se aprind şi se sting alternativ?

 • A. reduce viteza şi opreşte numai în cazul apropierii trenului
 • B. opreşte motocicleta fără a depăşi indicatorul, deoarece aprinderea şi stingerea alternativă a luminilor roşii avertizează apropierea trenului
 • C. reduce viteza şi, după ce se asigură, îşi continuă deplasarea.

2540. La calea ferată curentă prevăzută cu bariere, atunci când semnalele sonore şi luminoase de culoare roşie sunt în funcţiune, sunteţi avertizat că:

 • A. instalaţia de închidere şi deschidere a barierelor nu funcţionează normal
 • B. trenul se apropie, urmând ca barierele să se închidă automat
 • C. trebuie să traversaţi de urgenţă calea ferată.

2566. Semnalul luminos intermitent de culoare albă, având cadenţa lentă, funcţionează:

 • A. pe timpul cât semnalele luminoase de culoare roşie de la trecerea la nivel cu calea ferată sunt stinse
 • B. pe timpul cât semnalele luminoase ale semaforului defect sunt stinse
 • C. pe timpul cât barierele ori semibarierele sunt în curs de coborâre sau de ridicare.

2569. Cum veţi proceda corect dacă, la apropierea de o trecere la nivel cu o cale ferată prevăzută cu semibariere automate, luminile roşii şi semnalele sonore sunt în funcţiune?

 • A. reduceţi viteza şi opriţi înaintea semibarierelor
 • B. ocoliţi semibariera şi vă continuaţi drumul, dacă trenul nu se apropie
 • C. măriţi viteza pentru a nu fi surprinşi de închiderea semibarierei.

2609. Ce obligaţii are conducătorul de motociclete la trecerea la nivel cu calea ferată curentă, prevăzută cu bariere, dacă acestea sunt în curs de ridicare?

 • A. să se asigure că nu este depăşit de alt vehicul şi să se angajeze în traversarea căii ferate
 • B. ziua să dea semnale sonore, iar noaptea să aprindă faza de drum intermitentă şi apoi să traverseze
 • C. să oprească în dreptul indicatorului care obligă la oprire, până la ridicarea completă a barierei.

2625. La întâlnirea indicatorului de avertizare în cruce, amplasat la trecerile la nivel cu calea ferată fără bariere, conducătorii de motociclete vor opri:

 • A. cât mai aproape de calea ferată, dar nu mai puţin de 5 m de aceasta
 • B. în locul cu vizibilitate maximă, fără a depăşi indicatorul
 • C. la cel mult 5 m de calea ferată.

2646. Este permisă întoarcerea unei motociclete oprite în faţa barierelor instalate la trecerea la nivel cu calea ferată?

 • A. da, dacă motociclistul s-a asigurat în prealabil
 • B. da, deoarece din sens opus nu circulă alte vehicule, barierele fiind lăsate
 • C. nu, întoarcerea în acest loc este interzisă.

2651. Vă apropiaţi de o trecere peste calea ferată şi observaţi că se coboară semibariera. Cum procedaţi?

 • A. acceleraţi şi treceţi cât mai repede peste calea ferată
 • B. opriţi în faţa semibarierei
 • C. dacă nu se apropie trenul, ocoliţi semibariera.

2654. Cum trebuie să procedeze conducătorul unei motociclete la trecerea la nivel cu calea ferată, atunci când barierele sunt ridicate?

 • A. să reducă viteza, fără a depăşi linia continuă pentru oprire
 • B. să oprească motocicleta în locul unde vizibilitatea este maximă, fără a depăşi indicatorul de prioritate în cruce
 • C. să reducă viteza motocicletei şi să traverseze cu atenţie, asigurându-se că din partea stângă sau din partea dreaptă nu se apropie un vehicul feroviar.

2705. La apropierea de o cale ferată industrială:

 • A. conducătorii de motociclete vor da dovadă de prudenţă sporită
 • B. conducătorii de motociclete nu au nicio obligaţie, dacă nu există un agent de cale ferată
 • C. se va respecta semnificaţia semaforului electric.

2718. Ce obligaţii aveţi la semnalele agenţilor căilor ferate, plasaţi la trecerea la nivel cu o cale ferată?

 • A. nicio obligaţie, deoarece agenţii căilor ferate dirijează garniturile de tren
 • B. să vă conformaţi semnificaţiei semnalelor acestora
 • C. să reduceţi viteza, să vă asiguraţi, iar, dacă trenul nu este în mişcare, puteţi să continuaţi traversarea căii ferate cu atenţie.

2742. Când este permisă trecerea la nivel cu o cale ferată fără bariere, prevăzută cu semnalizare luminoasă, dacă tocmai a trecut un tren?

 • A. după ce s-a stins lumina roşie intermitentă
 • B. după ce a trecut ultimul vagon
 • C. atunci când pleacă vehiculele aflate de cealaltă parte a căii ferate.

2771. Dacă la trecerea la nivel cu calea ferată constataţi că un vehicul este imobilizat pe calea ferată, cum veţi proceda?

 • A. vă continuaţi drumul, deoarece degajarea căii ferate se va face de către personalul calificat
 • B. opriţi şi anunţaţi telefonic poliţia despre acest incident
 • C. acordaţi sprijin pentru scoaterea vehiculului de pe calea ferată sau, dacă nu este posibil, semnalaţi prezenţa acestuia.