Întrebări chestionare auto DRPCIV capitolul Circulația pe autostrăzi categoria B, B1, TR

Întrebări pe capitole →
925. În această situaţie constataţi că părăsiţi autostrada în mod eronat. Cum procedaţi?

a) reintraţi imediat pe autostradă;

b) vă continuaţi drumul;

c) opriţi, vă asiguraţi şi reintraţi pe autostradă.

943. Căror categorii de autovehicule le este interzis să circule pe autostradă?

a) celor care, prin construcţie, nu pot depăşi viteza de 50 km/oră;

b) motocicletelor cu şi fără ataş;

c) tractoarelor şi maşinilor agricole autopropulsate.

1019. Cum vă comportaţi dacă intenţionaţi să părăsiţi autostrada în acest loc?

a) frânaţi şi ieşiţi cu o viteză orientativă de 130 km/h;

b) semnalizaţi şi vă angajaţi pe banda de ieşire;

c) măriţi viteza, pentru a nu stânjeni vehiculele care circulă din spate.

1059. Pe autostradă se interzice:

a) circulaţia cu o viteză sub 80 km/h;

b) manevra de mers înapoi;

c) folosirea benzii de lângă zona mediană ce desparte cele două părţi carosabile.

1125. Pe autostradă se interzice:

a) circulaţia autovehiculelor în coloană;

b) învăţarea conducerii unui vehicul, încercarea prototipurilor de şasiuri şi de vehicule cu motor;

c) executarea de lucrări pe partea carosabilă pe timp de noapte.

1190. Căror vehicule le este interzisă circulația pe autostrăzi?

a) motocicletelor și automobilelor care nu pot circula cu mai mult de 60 km/h;

b) celor care, prin construcţie sau din alte cauze, nu pot depăşi viteza de 50 km/h;

c) autovehiculelor care transportă încărcături periculoase.