Întrebări chestionare auto DRPCIV capitolul Semnalele luminoase categoria B, B1, TR

Întrebări pe capitole →


428. Cum veţi proceda la întâlnirea semnalului intermitent de culoare galbenă?

a) acest semnal nu vă permite trecerea;

b) veţi circula cu viteză redusă;

c) veţi respecta semnificaţia semnalizării rutiere şi a regulilor de circulaţie aplicabile în acel loc.

445. Semnalul verde al semaforului permite deplasarea:

a) pe oricare direcţie, dacă printr-un mijloc de semnalizare nu se dispune altfel;

b) numai pe direcţia înainte;

c) pe oricare direcţie, dacă vehiculul se află pe banda din mijloc.

477. Cum este corect să procedaţi dacă semafoarele funcţionează cu lumina galbenă intermitentă?

a) reduceţi viteza şi traversaţi intersecţia;

b) reduceţi viteza şi cedaţi trecerea;

c) opriţi şi cedaţi trecerea.

537. În această situaţie trebuie să cedaţi trecerea vehiculului din dreapta?

a) da, deoarece se aplică regula priorităţii de dreapta;

b) da, deoarece vă intersectaţi cu un drum prioritar;

c) nu, deoarece semaforul este pe culoarea verde.

554. Semnalul roşu al semaforului:

a) obligă conducătorii vehiculelor care circulă pe direcţia înainte să oprească;

b) obligă conducătorii vehiculelor, indiferent de direcţia de deplasare, să oprească;

c) permite trecerea autovehiculelor care schimbă direcţia de mers spre stânga.

620. Care dintre autovehicule pot traversa intersecţia din imagine?

a) niciunul;

b) autocamionul şi autobuzul;

c) autoturismul galben şi autoturismul roşu.

648. Semnalul de culoare galbenă al semaforului:

a) permite intrarea în intersecţie, dacă urmează după lumina verde;

b) permite schimbarea direcţiei de mers către dreapta;

c) interzice intrarea în intersecţie, dacă vehiculul poate fi oprit în condiţii de siguranţă.

713. În care dintre următoarele situaţii conducătorilor de vehicule le este interzis să execute virajul spre stânga la lumina de culoare verde a semaforului electric?

a) când întâlnesc indicatorul „Înainte sau la stânga“;

b) când se află pe o stradă cu sens unic;

c) când întâlnesc indicatorul „Înainte sau la dreapta“.

759. Dacă semnalul verde este însoţit de un indicator „Înainte sau la dreapta“, conducătorului de vehicul îi este permis să circule:

a) în toate direcţiile, deoarece semnalele luminoase primează asupra semnalizării rutiere;

b) numai la stânga;

c) numai înainte sau la dreapta.

787. Semnalul verde al semaforului vă permite:

a) să circulaţi pe direcţia înainte sau la stânga;

b) să circulaţi în orice direcţie;

c) să circulaţi pe direcţia înainte sau la dreapta.

791. Lumina galbenă intermitentă instalată în zona trecerilor pentru pietoni vă obligă la:

a) reducerea vitezei, având grijă să feriţi pietonii care traversează;

b) reducerea vitezei şi folosirea luminii farurilor, pentru avertizarea pietonilor care intenţionează să se angajeze în traversare;

c) reducerea vitezei şi respectarea semnalizării şi a regulilor de circulaţie aplicabile în acea zonă.

865. Când deasupra fiecărei benzi de circulaţie se află în funcţiune câte un semafor, conducătorul trebuie:

a) să respecte semnificaţia semnalului luminos al semaforului instalat deasupra benzii din stânga;

b) să respecte semnificaţia semnalului luminos al semaforului instalat pe trotuar;

c) să respecte semnificaţia semnalului luminos instalat deasupra benzii pe care se află.

906. Când semaforul este însoţit de lumina intermitentă de culoare verde, sub forma unei săgeţi pe fond negru către dreapta, aveţi următoarea obligaţie:

a) niciuna, indicatorul fiind de informare;

b) niciuna, întrucât indicatorul nu vi se adresează;

c) să circulaţi numai în direcţia indicată, oricare ar fi în acel moment semnalul în funcţiune al semaforului.

919. Cum veţi proceda în situaţia dată?

a) reduceţi viteza şi traversaţi cu atenţie;

b) opriţi şi aşteptaţi apariţia luminii de culoare verde;

c) acordaţi prioritate pietonilor, după care vă continuaţi deplasarea.

924. Câte corpuri de iluminat are semaforul care se adresează pietonilor şi bicicliştilor?

a) două corpuri;

b) trei corpuri;

c) patru corpuri.

932. Ce autovehicul îşi poate continua deplasarea în imaginea prezentată?

a) autocamionul;

b) autoturismul verde;

c) autoturismul roşu.