Listă întrebări DRPCIV categoria B

Capitolul Reguli generale

564. Când se poate face radierea din evidenţă a unui vehicul, la cererea proprietarului?

a) la schimbarea oricăror date referitoare la identificarea vehiculului respectiv;

b) la schimbarea domiciliului ori a sediului unităţii deţinătoare;

c) când proprietarul face dovada dezmembrării, casării sau predării vehiculului la unităţi specializate, în vederea dezmembrării.

Explicație

(1) Radierea din evidenta a vehiculelor se face de catre autoritatea care a efectuat inmatricularea sau inregistrarea doar in cazul scoaterii definitive din circulatie a acestora, la cererea proprietarului, in urmatoarele cazuri: b) proprietarul face dovada dezmembrarii, casarii sau predarii vehiculului la unitati specializate in vederea dezmembrarii;

Scrie primul comentariu

{0}|{1} 0 comentariu|]1,Inf[0 comentarii