Listă întrebări DRPCIV categoria BE, CE, DE, B1E, C1E, D1E, B96

Capitolul Reguli generale

2235. Cat trebuie sa fie masa totala maxima admisa a remorcii cu trei osii, pe un drum european?

a) 15 t

b) 10 t

c) 22 t.

Scrie primul comentariu