Întrebări chestionare auto DRPCIV 2024 categoria D, D1, TB, TV
capitolul Reguli generale

Întrebări pe capitole →

Alege categoria:

A
B
C
D
E
Redobândire
Atestate
  Taxi
  Inchiriere
  ADR cisterne
  ADR clasa 1
  ADR colete
  Agabaritice
  CPC marfa
  CPC persoane
  CPI marfa
  CPI persoane
  CPI scurt marfa
  CPI scurt persoane
  Consilieri siguranta - cls 1
  Consilieri siguranta - cls 2
  Consilieri siguranta - cls 3,4,5,6,8,9
  Consilieri siguranta - ONU 1202,1203,1223
  Instructor
  Manager taxi
  Manager transport marfa
  Manager transport persoane
  Profesori
  Vehicule avariate

Caută întrebare:


1787. Cine stabileşte locul staţiilor mijloacelor de transport public de persoane?

 • A. autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul poliţiei rutiere;
 • B. deţinătorii autovehiculelor care efectuează aceste servicii;
 • C. conducătorii autovehiculelor, la cererea călătorilor.

1789. Cum se eliberează licenţa de traseu pentru transportul rutier public?

 • A. în trafic interjudeţean pentru fiecare cursă;
 • B. în trafic naţional pentru fiecare categorie de drum;
 • C. în trafic judeţean pentru fiecare traseu.

1794. Ce este o semiremorcă?

 • A. o remorcă fără sistem propriu de direcţie, care se ataşează la un vehicul trăgător;
 • B. orice remorcă dotată cu cel puţin 6 roţi, destinată transportului de materiale sau de utilaje grele;
 • C. o remorcă fără osia din faţă, care poate fi ataşată astfel încât o parte importantă din masa şi din încărcătura sa să fie suportată de un autotractor sau de un autovehicul.

1814. Care este durata maximă de conducere continuă?

 • A. 2 ore şi 30 de minute, urmate de o pauză de cel puţin 45 de minute;
 • B. 3 ore, urmate de o pauză de cel puţin 30 de minute;
 • C. 4 ore şi 30 de minute, urmate de o pauză de cel puţin 45 de minute.

1822. Permisul de conducere valabil pentru categoria D vă permite să conduceţi:

 • A. autovehiculele destinate transportului de persoane a cărui masă depăşeşte 3500 kg;
 • B. autovehicule destinate transportului de persoane având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului, la care se poate ataşa o remorcă, a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;
 • C. autobuze şi remorci destinate transportului de bunuri şi de persoane.

1832. Care sunt datele pe care le înregistrează şi/sau stochează în mod automat sau semiautomat tahograful?

 • A. distanţa parcursă de vehicul şi viteza de deplasare a acestuia;
 • B. durata orelor de conducere, pauzele şi perioadele zilnice de odihnă;
 • C. timpii disponibili, precum şi alţi timpi de muncă.

1846. Autovehiculele destinate exclusiv transportului copiilor trebuie să aibă:

 • A. o masă totală maximă autorizată de minimum 3,5 t;
 • B. indicatorul „Copii”, montat pe caroserie, în faţă şi în spate;
 • C. dispozitive de detectare a aparaturii radar.

1851. „Perioada de odihnă zilnică redusă“ se referă la:

 • A. perioada de somn de minimum 6 ore;
 • B. orice perioadă de odihnă de cel puţin 9 ore, dar care să nu depăşească 11 ore;
 • C. intervalul neîntrerupt de cel puţin 11 ore de odihnă.

1865. La partea din spate a vehiculului care efectuează transport public de persoane se aplică:

 • A. indicatorul cu limitele de viteză admise pentru categoria din care face parte vehiculul condus;
 • B. un semn distinctiv pentru avertizarea celorlalţi participanţi la trafic;
 • C. legal, nu este permisă aplicarea vreunei inscripţii sau atenţionări.

1871. Ce vehicul poate îndeplini funcţia de remorcă?

 • A. orice autovehicul cu o putere mai mică de 11 kW;
 • B. orice vehicul destinat să fie tractat de un autovehicul sau de un autotractor;
 • C. orice vehicul dotat cu 4 roţi şi o osie.

1884. Este permisă încredinţarea conducerii unui vehicul destinat transportului public de persoane pentru a fi condus pe drumurile publice de către un alt conducător?

 • A. da, în situaţia în care acesta posedă permis de conducere corespunzător;
 • B. nu, acest lucru este interzis de Regulament;
 • C. da, în situaţia în care acesta posedă atât permis de conducere corespunzător, cât şi atestatul profesional valabil, emis de autoritatea competentă.

1887. Cum se defineşte „pauza“, potrivit reglementărilor care stabilesc perioadele de conducere şi de odihnă ale conducătorilor auto?

 • A. perioada în care conducătorul auto poate efectua numai lucrări de întreţinere şi reparaţii, fără a conduce autovehiculul;
 • B. orice perioadă în timpul căreia conducătorul nu are dreptul să conducă sau să efectueze alte sarcini, al cărei scop unic este odihna;
 • C. perioada în care conducătorul auto alimentează autovehiculul cu combustibil, asigură gresarea şi întreţinerea acestuia, precum şi completarea documentelor de transport obligatorii.

1894. Care este durata maximă de conducere zilnică?

 • A. 9 ore;
 • B. 8 ore;
 • C. 12 ore.

1906. Aveţi voie să efectuaţi transport de persoane cu autobuze care circulă în baza autorizaţiei pentru probe?

 • A. da, numai în interiorul localităţilor;
 • B. nu;
 • C. da, numai în afara localităţilor, pe o distanţă de maximum 50 km.

1907. Conducătorul auto acţionează asupra aparatului tahograf cu scopul:

 • A. de a lua legătura cu dispeceratul;
 • B. de a înregistra corect şi distinct perioadele de activitate;
 • C. de a mări sau micşora efectul sonor.

1927. Se consideră contravenţie:

 • A. conducerea unui vehicul dotat cu tahograf fără a utiliza diagrame tahograf;
 • B. utilizarea tahografului fără avizul poliţiei rutiere;
 • C. conducerea unui vehicul dotat cu tahograf digital fără a utiliza cartela tahografică.

1937. Cum se realizează transportul rutier public de persoane cu autobuzul?

 • A. prin servicii regulate;
 • B. prin servicii regulate speciale;
 • C. prin servicii ocazionale.

1943. „Durata de conducere zilnică“ reprezintă:

 • A. durata totală de conducere acumulată între două perioade de odihnă zilnică;
 • B. perioada de conducere în care autovehiculul rulează neîntrerupt;
 • C. perioada de conducere între două puncte ale traseului, prevăzute într-o singură zi.

1957. Care este durata maximă de utilizare a foilor de înregistrare a diagramelor tahograf, proprii fiecărui conducător?

 • A. 24 de ore;
 • B. 48 de ore;
 • C. 72 de ore.

1981. Când trebuie scoasă din vehicul diagrama tahograf?

 • A. ori de câte ori este nevoie;
 • B. nu înainte de sfârşitul perioadei zilnice de lucru;
 • C. pe orice perioadă a zilei, dacă acest lucru a fost autorizat (control rutier, schimbarea vehiculului, defectarea aparatului).

2007. „Perioada de odihnă săptămânală normală“ reprezintă:

 • A. perioada de odihnă de cel puţin 24 de ore consecutive;
 • B. orice perioadă de odihnă de cel puţin 45 de ore consecutive;
 • C. perioada de odihnă de cel puţin 3 zile consecutive.

2027. Reglementările referitoare la stabilirea perioadelor de conducere şi de odihnă a conducătorilor auto se referă la:

 • A. vehiculele sau ansamblurile de vehicule a căror masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 7,5 tone, utilizate pentru transportul de mărfuri în scopuri necomerciale;
 • B. vehiculele destinate transportului de mărfuri, a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca sau semiremorca, depăşeşte 3,5 tone;
 • C. vehiculele destinate transportului de persoane, a căror masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 7,5 tone.

2041. Permisul de conducere valabil pentru categoria DE vă permite să conduceţi:

 • A. un ansamblu de vehicule constând dintr-un autovehicul tractor din categoria D şi o remorcă, a cărei masă totală autorizată este mai mare de 750 kg şi care nu este destinată transportului de persoane;
 • B. un ansamblu de vehicule constând dintr-un autocamion destinat transportului de mărfuri şi o remorcă, amenajată pentru transportul de persoane;
 • C. un autovehicul format din două sau mai multe remorci, destinate transportului de persoane în zone turistice.

2048. Se consideră contravenţie:

 • A. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor prevăzute de legislaţia în vigoare;
 • B. completarea diagramei tahograf cu pixul sau cu stiloul;
 • C. omisiunea de a introduce în tahograful digital datele prevăzute de legislaţia în vigoare.

2060. Care dintre obligaţiile de mai jos revin conducătorilor auto angajaţi de către operatorii de transport rutier?

 • A. să respecte perioadele de conducere şi perioadele de odihnă, conform reglementărilor legale în vigoare, şi să utilizeze corect aparatul tahograf;
 • B. să circule, numai pe timp de zi, fără a depăşi viteza indicată de tahometru şi să se odihnească pe timpul nopţii;
 • C. să nu intervină asupra aparatului tahograf sau a limitatorului de viteză pentru scoaterea acestuia din uz sau pentru modificarea caracteristicilor de funcţionare.