Întrebări chestionare auto DRPCIV categoria J

Întrebări pe capitole →Caută o întrebare


60607. Care din componentele transmisiei, dintre cele enumerate, permit ca roţile aceleiaşi punţi motoare să ruleze la turaţii diferite?

a) ambreiajul;

b) arborii planetari;

c) cutia de viteze;

60608. Care este rolul ambreiajului?

a) amplifică momentul motor transmis la roţile motrice;

b) distribuie momentul motor la roţile motrice;

c) permite ca roţile motrice să ruleze cu turaţii diferite;

60609. Care este rolul cutiei de viteze?

a) distribuie momentul motor la roţile motrice;

b) permite compensarea variaţiilor de poziţie relativă a componentelor transmisiei;

c) permite întreruperea transmiterii fluxului de putere de la motor la roţile motrice;

60610. Care este rolul transmisiei cardanice?

a) amplifică momentul motor transmis la roţile motrice;

b) distribuie momentul motor la roţile motrice;

c) permite ca roţile motrice să ruleze cu turaţii diferite;

60611. Care este rolul diferenţialului?

a) distribuie momentul motor la roţile motrice;

b) permite cuplarea progresivă a motorului cu transmisia;

c) permite întreruperea transmiterii fluxului de putere;

60612. Care este rolul diferenţialului?

a) permite ca roţile motrice să ruleze cu turaţii diferite;

b) permite cuplarea progresivă a motorului cu transmisia;

c) permite întreruperea transmiterii fluxului de putere;

60613. Prin îndeplinirea cărei proceduri, dintre cele enumerate, se pot diminua şocurile provocate în transmisie la schimbarea treptelor de viteză?

a) ambreiere bruscă, concomitent cu accelerarea progresivă;

b) ambreierea progresivă, concomitent cu accelerarea până la turaţia economică;

c) evitarea schimbării treptelor de viteză, prin acţionarea controlată a acceleraţiei;

60614. Evitarea şocurilor la ambreiere depinde de modul în care se acţionează pedala de ambreiaj:

a) după realizarea cuplării complete a ambreiajului şi eliberarea pedalei;

b) în poziţiile de apăsare intermediare, care corespund patinării ambreiajului;

c) între poziţiile ce corespund apăsării complete şi cea de realizare a prizei de ambreiere;

60615. Efectuarea cărei operaţiuni, dintre cele enumerate, reclamă cel mai riguros control al acţionării pedalei de ambreiaj, în scopul evitării şocurilor în transmisie?

a) accelerarea;

b) nu există diferenţe semnificative între exigenţele de operare specifice diferitelor situaţii;

c) pornirea de pe loc;

60616. Care sunt riscurile menţinerii continue a piciorului pe pedala de ambreiaj?

a) nu există riscuri;

b) pericolul de derapaj;

c) supraîncălzirea retarderului;

60617. Momentul motor transmis la roţile motrice:

a) este mai mare decât la arborele motorului, indiferent de treapta de viteză selectată;

b) este mai mic decât la arborele motorului, datorită pierderilor din transmisie;

c) poate fi egal cu cel de la arborele motorului, depinzând de treapta de viteză selectată;

60618. În care din treptele de viteză, dintre cele enumerate, se înregistrează cea mai mare fortă de tracţiune la roţile motrice şi implicit cel mai mare consum de combustibil?

a) priza directă;

b) treapta II;

c) treapta III;

60619. Turometrul indică turaţia:

a) arborelui cardanic;

b) arborelui de ieşire din cutia de viteze;

c) motorului;

60620. În intervalul de turaţii economice, evidenţiat pe cadranul turometrului prin marcaj de culoare verde, motorul funcţionează în zona de:

a) consum specific maxim;

b) moment motor maxim;

c) presiuni de injecţie minime;

60621. Pentru a înregistra consumuri minime de combustibil, turaţia motorului trebuie menţinută în intervalul evidenţiat pe cadranul turometrelor cu marcaj de culoare:

a) neagră;

b) portocalie;

c) roşie;