Listă întrebări DRPCIV categoria J

Capitolul Reglementari transport marfa

60807. Scrisoarea de transport trebuie să conţină următoarele date:

a) locul şi data întocmirii sale;

b) seria şi numărul copiei conforme a licenţei de transport;

c) seria şi numărul licenţei de transport a operatorului de transport;

Scrie primul comentariu

{0}|{1} 0 comentariu|]1,Inf[0 comentarii