Întrebări chestionare auto DRPCIV capitolul Reglementari transport marfa categoria I

Întrebări pe capitole →Caută o întrebare


60402. Autocamioanele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone vor efectua inspectia tehnica periodica la intervale de:

a) 1 an de la ultima inspectie;

b) 2 ani de la ultima inspectie;

c) 3 ani de la ultima inspectie;

60403. In cazul efectuarii transportului rutier de marfuri in cont propriu in trafic international prin document de transport se intelege :

a) avizul de insotire al marfurilor;

b) copia conforma a certificatului de transport in cont propriu;

c) copia conforma a licentei de transport;

60404. Viteza maxima reglata la limitatoarele de viteza care echipeaza autovehicule concepute si construite pentru transportul de marfuri, nu trebuie sa depaseasca:

a) 100 km/h;

b) 85 km/h;

c) 90 km/h;

60405. Conducatorul auto trebuie sa prezinte in caz de control urmatoarele documente:

a) cartea de identitate a vehiculului;

b) copia conforma a licentei de transport – in copie;

c) documentul de transport;

60406. La ce organism se poate adresa conducatorul auto in cazul ruperii unui sigiliu vamal sau al deteriorarii marfurilor pe parcurs:

a) autoritatilor locale din regiunea unde se afla in momentul respectiv;

b) autoritatilor vamale din tara de destinatie;

c) autoritatilor vamale sau altor autoritati competente din tara de plecare;

60407. In cazul transporturilor rutiere efectuate cu autovehicule inchiriate este necesar:

a) ca autovehiculul sa detina licenta de executie;

b) contractul de inchiriere nu este necesar sa fie la bordul autovehiculului, se mentioneaza valabilitatea contractului in foaia de parcurs de catre administratorul firmei;

c) contractul de inchiriere sa fie la bordul autovehiculului – in copie;

60408. Marfurile transportate sub prevederile Conventiei vamale referitoare la transportul rutier de marfuri in trafic international sub acoperirea carnetelor TIR sunt supuse controlului vamal:

a) da, cu avizul asociatiilor garante;

b) da, daca organele vamale considera ca e necesar;

c) intotdeauna;

60409. Conducatorii auto care au peste 45 de ani si efectueaza transport de marfuri trebuie sa efectueze examinarea medicala si psihologica la urmatoarele intervale:

a) 1 an examinare medicala si 1 an examinare psihologica;

b) 1 an examinare medicala si 2 ani examinare psihologica;

c) 1 an examinare medicala si 3 ani examinare psihologica;

60410. Inspectiile tehnice periodice se efectueaza:

a) in cadrul statiilor autorizate de RAR;

b) in orice statie service pentru reparatii;

c) in orice statie tehnica autorizata de ARR;

60411. Care dintre urmatoarele documente trebuie sa se afle la bordul vehiculului cu care se efectueaza transport contra cost de marfuri:

a) avizul de insotire al marfurilor;

b) certificatul de competenta profesionala al conducatorului auto;

c) certificatul de transport;

60412. Suplimentar fata de documentul de transport, in cazul transportului contra cost de marfuri generale in trafic national, la bordul vehiculului trebuie sa se afle:

a) certificatul de agreare ADR;

b) certificatul de formare profesionala ADR;

c) fisa de siguranta;

60413. La efectuarea unui transport rutier contra cost la bordul unui vehicul trebuie sa se afle:

a) certificatul de transport rutier in folos propriu;

b) copia conforma a certificatului de transport rutier in cont propriu;

c) copia conforma a licentei comunitare;

60414. Scrisoarea de transport tip C.M.R. se intocmeste in minim:

a) doua exemplare;

b) patru exemplare;

c) trei exemplare;

60415. Cine este responsabil de pierderea totala sau partiala a marfurilor sau deteriorarea marfurilor sau intarzierea la transport?

a) destinatarul;

b) expeditorul;

c) intermediarul;

60416. Cu ocazia unui control in trafic, conducatorul auto care efectueaza transport rutier contra cost de marfuri generale trebuie sa prezinte:

a) avizul de expeditie al marfurilor;

b) avizul medical si psihologic al conducatorului auto;

c) certificatul de competenta profesionala al conducatorului auto;

60417. Scrisoarea de transport prevazuta de Conventia C.M.R. constituie:

a) documentul care permite accesul la profesia de transportator;

b) dovada calitatii de operator de transport rutier public;

c) dovada efectuarii formalitatilor vamale;