Întrebări chestionare auto DRPCIV capitolul Reglementari sociale categoria J

Întrebări pe capitole →Caută o întrebare


60845. Conform Regulamentului (CE) nr. 561/2006, timpul de odihnă zilnic redus pentru conducătorii auto este de:

a) minim 8 ore dar mai mic de 10 ore;

b) minim 8 ore, dar mai mic 11 ore;

c) minim 9 ore dar mai mic de 11 ore;

60846. Conform Regulamentului (CE) nr. 561/2006 durata totală de conducere pentru 2 săptămâni consecutive nu trebuie să depăşească:

a) 112 ore;

b) 80 ore;

c) 86 ore;

60847. Conform Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 un conducător auto nu trebuie să conducă în două săptămâni consecutive mai mult de:

a) 120 ore;

b) 90 ore;

c) 92 ore;

60848. În două săptămâni consecutive conducătorul auto poate să muncească:

a) 10 perioade de conducere în total şi maxim 90 ore;

b) 10 perioade de conducere în total şi maxim 112 ore;

c) 12 perioade de conducere în total şi maximum 90 ore;

60849. Conform Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006, durata de conducere săptămânală nu trebuie să depăşească:

a) 45 de ore;

b) 54 de ore;

c) 56 ore;

60850. Timpul de odihnă zilnic normal poate fi luat în perioade separate. Care dintre următoarele variante corespunde prevederilor Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006?

a) 3 ore + 9 ore;

b) 4 ore + 8 ore;

c) 8 ore + 4 ore;

60851. Conform reglementărilor în vigoare privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorului auto, timpul zilnic de odihnă normal se poate efectua în perioade separate a căror durată însumată trebuie să fie de minim:

a) 11 ore;

b) 12 ore;

c) 12,5 ore;

60852. Conform Regulamentului (CE) nr. 561/2006, timpul de odihnă zilnică normal poate fi redus astfel:

a) de cel mult 2 ori între doi timpi de odihnă săptămânali;

b) de cel mult 3 ori între doi timpi de odihnă săptămânali;

c) de cel mult 4 ori între doi timpi de odihnă săptămânali;

60853. Conform Regulamentului CE nr. 561/2006 durata zilnică de conducere maximă este de:

a) 9 ore; poate fi prelungită la 10 ore de două ori pe săptămână;

b) 9 ore; poate fi prelungită la 10 ore de trei ori pe săptămână;

c) 9 ore; poate fi prelungită la 11 ore de două ori pe săptămână;

60854. Perioada de odihnă zilnică de 11 ore ori de minim 9 ore poate fi întreruptă:

a) în două sau trei perioade separate;

b) în intervale de minim 6 ore şi respectiv 5 ore;

c) în intervale echilibrate ca durată;

60855. Conform Regulamentului (CE) nr. 561/2006, timpul de odihnă zilnic normal este de cel puţin:

a) 10 ore consecutive;

b) 11 ore consecutive;

c) 12 ore consecutive;

60856. În fiecare perioadă de 24 de ore de la sfârşitul ultimul timp de odihnă zilnic sau săptămânal, conducătorul auto beneficiază de un timp de odihnă zilnic normal de cel puţin:

a) 10 ore consecutive;

b) 11 ore consecutive;

c) 12 ore consecutive;

60857. Conducătorul auto poate să intervină asupra aparatului tahograf?

a) da, dacă acesta nu înregistrează corect dar numai dacă se află în cursă şi nu poate reveni în 24 de ore la locul unde autovehiculul este parcat în mod curent;

b) da, dacă constată că acesta nu înregistrează corect;

c) da, dacă intervenţia se realizează cu acordul persoanei desemnate;

60858. Conform Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 durata de conducere zilnică de 9 ore poate fi extinsă la 10 ore?

a) de două ori pe săptămână;

b) de trei ori pe săptămână;

c) niciodată;

60859. Săptămâna de lucru conform reglementărilor în vigoare privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto este definită astfel:

a) orice perioadă de timp având 7 zile consecutive în care conducătorul auto îşi desfăşoară activitatea;

b) orice perioadă de timp având 7 zile în care conducătorul auto nu poate avea mai mult de 5 perioade zilnice de conducere;

c) orice săptămână care începe duminica la ora 00,00 şi ţine până luni la 00,00;

60860. În timpul unei zile de lucru un conducător auto schimbă autovehiculul. Ce obligaţii are privind utilizarea diagramelor tahograf?

a) foloseşte aceeaşi diagramă tahograf, notând în prealabil pe verso numărul de înmatriculare al celui deal doilea autovehicul şi ora la care a făcut schimbarea;

b) foloseşte aceeaşi diagramă tahograf, notând în prealabil pe verso numărul de înmatriculare al celui deal doilea autovehicul, kilometrajul care figurează pe contorul kilometric al noului vehicul şi ora la care a făcut schimbarea;

c) foloseşte aceeaşi diagramă tahograf, notând noul număr de înmatriculare lângă cel al primului autovehicul;