Întrebări chestionare auto DRPCIV capitolul Reglementari transport marfa categoria J

Întrebări pe capitole →Caută o întrebare


60769. Autocamioanele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone vor efectua inspecţia tehnică periodică la intervale de:

a) 1 an de la ultima inspecţie;

b) 2 ani de la ultima inspecţie;

c) 3 ani de la ultima inspecţie;

60770. În cazul efectuării transportului rutier de mărfuri în cont propriu în trafic internaţional prin document de transport se înţelege:

a) avizul de însoţire al mărfurilor;

b) copia conformă a certificatului de transport în cont propriu;

c) copia conformă a licenţei de transport;

60771. Viteza maximă reglată la limitatoarele de viteză care echipează autovehicule concepute şi construite pentru transportul de mărfuri, nu trebuie să depăşească:

a) 100 km/h;

b) 85 km/h;

c) 90 km/h;

60772. Conducătorul auto trebuie să prezinte în caz de control următoarele documente:

a) cartea de identitate a vehiculului;

b) copia conformă a licenţei de transport – în copie;

c) documentul de transport;

60773. La ce organism se poate adresa conducătorul auto în cazul ruperii unui sigiliu vamal sau al deteriorării mărfurilor pe parcurs:

a) autorităţilor locale din regiunea unde se află în momentul respectiv;

b) autorităţilor vamale din ţara de destinaţie;

c) autorităţilor vamale sau altor autorităţi competente din ţara de plecare;

60774. În cazul transporturilor rutiere efectuate cu autovehicule închiriate este necesar:

a) ca autovehiculul să deţină licenţă de execuţie;

b) contractul de închiriere nu este necesar să fie la bordul autovehiculului, se menţionează valabilitatea contractului în foaia de parcurs de către administratorul firmei;

c) contractul de închiriere să fie la bordul autovehiculului – în copie;

60775. Mărfurile transportate sub prevederile Convenţiei vamale referitoare la transportul rutier de mărfuri în trafic internaţional sub acoperirea carnetelor TIR sunt supuse controlului vamal:

a) da, cu avizul asociaţiilor garante;

b) da, dacă organele vamale consideră că e necesar;

c) întotdeauna;

60776. Conducătorii auto care au peste 45 de ani şi efectuează transport de mărfuri trebuie să efectueze examinarea medicală şi psihologică la următoarele intervale:

a) 1 an examinare medicală şi 1 an examinare psihologică;

b) 1 an examinare medicală şi 2 ani examinare psihologică;

c) 1 an examinare medicală şi 3 ani examinare psihologică;

60777. Inspecţiile tehnice periodice se efectuează:

a) în cadrul staţiilor autorizate de RAR;

b) în orice staţie service pentru reparaţii;

c) în orice staţie tehnică autorizată de ARR;

60778. Care dintre următoarele documente trebuie să se afle la bordul vehiculului cu care se efectuează transport contra cost de mărfuri:

a) avizul de însoţire al mărfurilor;

b) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto;

c) certificatul de transport;

60779. Suplimentar faţă de documentul de transport, în cazul transportului contra cost de mărfuri generale în trafic naţional, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

a) certificatul de agreare ADR;

b) certificatul de formare profesională ADR;

c) fişa de siguranţă;

60780. La efectuarea unui transport rutier contra cost la bordul unui vehicul trebuie să se afle:

a) certificatul de transport rutier în folos propriu;

b) copia conformă a certificatului de transport rutier în cont propriu;

c) copia conformă a licenţei comunitare;

60781. Scrisoarea de transport tip C.M.R. se întocmeşte în minim:

a) două exemplare;

b) patru exemplare;

c) trei exemplare;

60782. Cine este responsabil de pierderea totală sau parţială a mărfurilor sau deteriorarea mărfurilor sau întârzierea la transport?

a) destinatarul;

b) expeditorul;

c) intermediarul;

60783. Cu ocazia unui control în trafic, conducătorul auto care efectuează transport rutier contra cost de mărfuri generale trebuie să prezinte:

a) avizul de expediţie al mărfurilor;

b) avizul medical şi psihologic al conducătorului auto;

c) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto;

60784. Scrisoarea de transport prevăzută de Convenţia C.M.R. constituie:

a) documentul care permite accesul la profesia de transportator;

b) dovada calităţii de operator de transport rutier public;

c) dovada efectuării formalităţilor vamale;