Întrebări chestionare auto DRPCIV capitolul Oprirea, staționarea și parcarea categoria R

Întrebări pe capitole →Caută o întrebare


52490. Parcarea este permisă:

a) numai în locurile special destinate, semnalizate prin indicatoare sau marcaje

b) pe orice drum public, unde staţionarea nu este interzisă, cu condiţia să nu se stânjenească circulaţia celorlalte vehicule

c) numai pe străzile cu o lăţime de cel puţin 6 m

52492. Într-o intersecţie unde circulaţia se desfăşoară în sens giratoriu, conducătorilor auto le este interzis:

a) să reducă viteza, întrucât se creează pericolul de blocare

b) să oprească autovehiculele, în afara situaţiilor impuse de trafic

c) să întoarcă, prin ocolirea sensului giratoriu

52495. În care dintre situaţii este interzisă oprirea?

a) în curbe şi pe sectoarele de drum cu vizibilitate redusă sub 50 m

b) la mai puţin de 50 m de cel mai apropiat colţ al intersecţiei

c) în zona de acţiune a indicatorului „Staţionarea interzisă”

52499. Este permisă staţionarea vehiculelor în zona de acţiune a indicatorului „Drum îngustat”?

a) da

b) nu

c) legea nu prevede nimic cu privire la acest aspect

52502. Oprirea voluntară a vehiculelor este interzisă:

a) pe platforma căii ferate sau de tramvai, dacă prin aceasta este stânjenită circulaţia vehiculelor pe şine

b) la mai puţin de 50 m de trecerile pentru pietoni

c) la o distanţă mai mică de 150 m de trecerea la nivel cu calea ferată

52530. Este permisă oprirea voluntară a autovehiculului în tuneluri?

a) da

b) nu

c) numai dacă lungimea tunelului depăşeşte 1000 m

52544. Este permisă parcarea autoturismelor pe trotuar?

a) nu, întrucât trotuarul este rezervat în exclusivitate deplasării pietonilor

b) da, dar numai în acele zone unde există reglementări în acest sens

c) da, când vehiculul trebuie scos de pe partea carosabilă pentru a nu stânjeni autovehiculele aflate în mişcare

52546. Oprirea este interzisă:

a) la o distanţă mai mică de 25 m de colţul intersecţiei

b) pe drumul cu sens unic

c) la o distanţă de 5 m în spatele ultimului vagon de tramvai oprit în staţia fără refugiu pentru pietoni

52551. Oprirea voluntară a unui vehicul este interzisă:

a) în zona de acţiune a indicatorului „Staţionarea interzisă”

b) în curbe şi în alte locuri unde vizibilitatea este redusă sub 100 m

c) în intersecţiile cu sens giratoriu

52567. În care dintre situaţiile de mai jos este interzisă oprirea vehiculelor pe drumurile publice?

a) în intersecţiile cu sens giratoriu

b) în zona de acţiune a indicatorului „Staţionarea interzisă”

c) pe arterele cu un singur sens de circulaţie

52572. Oprirea este interzisă:

a) pe sectoarele de drum unde depăşirea este interzisă

b) în zona de acţiune a indicatorului „Staţionarea interzisă”

c) în dreptul căilor de acces care deservesc proprietăţile alăturate drumurilor publice

52579. Oprirea este interzisă:

a) la mai puţin de 50 m de colţul intersecţiei

b) în locul în care se împiedică vizibilitatea unui semnal luminos

c) în curbe cu vizibilitatea sub 100 m

52584. Se interzice oprirea voluntară:

a) în locurile în care este permisă depăşirea

b) la o distanţă mai mică de 30m, înainte şi după staţiile mijloacelor de transport public de persoane

c) în locul în care se împiedică vizibilitatea unui semnal luminos

52591. Este interzisă staţionarea unui autoturism pe un drum public cu o lăţime mai mică de 6 m?

a) da

b) nu

c) legal, nu este prevăzut

52626. În care dintre următoarele situaţii este interzisă oprirea:

a) în intersecţiile cu sens giratoriu

b) pe drumurile cu sens unic

c) pe strazile cu o lăţime mai mică de 8m

52663. Cum veţi parca regulamentar într-o piaţă cu sens giratoriu?

a) paralel cu bordura trotuarului şi cât mai aproape de aceasta

b) parţial pe trotuar

c) în acest loc nu este permisă parcarea