SoferOnline - Întrebări chestionare atestate auto ARR 2021 categoria ADR clasa 1

Întrebări chestionare atestate auto ARR 2021 categoria ADR clasa 1

Întrebări pe capitole →

Alege categoria:

A
B
C
D
E
Redobândire
Atestate
  Taxi
  Inchiriere
  ADR cisterne
  ADR clasa 1
  ADR colete
  Agabaritice
  CPC marfa
  CPC persoane
  CPI marfa
  CPI persoane
  CPI scurt marfa
  CPI scurt persoane
  Consilieri siguranta - cls 1
  Consilieri siguranta - cls 2
  Consilieri siguranta - cls 3,4,5,6,8,9
  Consilieri siguranta - ONU 1202,1203,1223
  Instructor
  Manager taxi
  Manager transport marfa
  Manager transport persoane
  Profesori
  Vehicule avariate

Caută întrebare:


59637. Ce sunt substantele explozive?

 • A. Substante solide sau lichide (sau amestecuri de substante) susceptibile ca prin reactie chimica, sa degajeze gaze la o astfel de temperatura, presiune si viteza, incat sa poata rezulta prejudicii pentru imprejurimi
 • B. O substanta care prin reactie chimica poate elibera gaze inflamabile care prin aprindere pot provoca daune in jur
 • C. O substanta lichida inflamabila producatoare de vapori care, in anumite conditii, pot exploda
 • D. O substanta solida care, prin reactie chimica, poate produce nu numai un efect calorific luminos nedetonant.

59638. Ce sunt substantele pirotehnice?

 • A. Obiecte care contin numai substante explozive
 • B. O substanta (solida, lichida sau amestec de substante) care prin reactie chimica poate elibera gaze cu o temperatura, presiune si viteza ce pot provoca daune in jurul lor
 • C. Substante sau amestecuri de substante destinate sa produca un efect caloric, luminos, sonor, gazos sau fumigen, sau o combinatie de astfel de efecte, ca urmare a reactiilor chimice exotermice auto-intretinute nedetonante
 • D. Substante explosive primare.

59639. Ce sunt obiectele explozive?

 • A. Obiecte ce contin una sau mai multe substante explozive ori pirotehnice
 • B. Obiecte care utilizeaza substante explozive pentru a functiona (de ex. pistoale, revolvere, pusti, tunuri)
 • C. Obiecte care contin substante lichide inflamabile
 • D. Obiecte care contin peroxizi organici.

59640. Clasa 1 este impartita:

 • A. In diviziuni care indica grupa de compatibilitate (de la 1 la 6) urmate de literele a, b sau c
 • B. In coduri de clasificare urmate de literele E, TF sau TOC, care indica grupa de compatibilitate
 • C. In 6 diviziuni (notate cu 2 cifre) si 13 grupe de compatibilitate (notate cu litere majuscule)
 • D. In 8 diviziuni caracterizate printr-un tip de risc bine definit.

59641. Diviziunea 1.1 cuprinde:

 • A. Substante si obiecte cu risc de proiectare, fara pericol de explozie in masa
 • B. Substante si obiecte cu risc de explozie in masa
 • C. Obiecte foarte putin sensibile, fara pericol de explozie in masa, care au o probabilitate neglijabila de amorsare sau propagare accidentala
 • D. Substante putin sensibile, cu risc de explozie in masa, dar cu probabilitate redusa de amorsare.

59642. Diviziunea 1.2 cuprinde:

 • A. Obiecte foarte putin sensibile, fara pericol de explozie in masa, care au o probabilitate neglijabila de amorsare sau propagare accidentala
 • B. Substante si obiecte cu risc de explozie in masa
 • C. Substante si obiecte cu pericol redus de explozie in caz de aprindere sau de amorsare in timpul transportului
 • D. Substante si obiecte ce comporta un risc de proiectare, fara riscul unei explozii in masa.

59643. Diviziunea 1.3 cuprinde:

 • A. Substante si obiecte ce comporta un risc de incendiu cu un risc minor de explozie sau proiectie sau ambele, dar fara riscul unei explozii in masa
 • B. Substante si obiecte cu risc de proiectare, fara pericol de explozie in masa
 • C. Obiecte foarte putin sensibile, fara pericol de explozie in masa, care au o probabilitate neglijabila de amorsare sau de propagare accidentala
 • D. Substante si obiecte cu risc de explozie in masa.

59644. Diviziunea 1.4 cuprinde:

 • A. Substante si obiecte ce nu prezinta decat un pericol minim in caz de aprindere sau amorsare in timpul transportului. Efectele sunt limitate in special la colet si, in mod normal, nu dau nastere la proiectia de fragmente de dimensiuni considerabile sau la o distanta considerabila
 • B. Substante si obiecte cu risc de incendiu, cu efecte minime de suflu sau / si de proiectie, dar fara pericol de explozie in masa
 • C. Substante si obiecte cu risc de proiectare, fara pericol de explozie in masa
 • D. Substante si obiecte cu risc de explozie in masa.

59645. Diviziunea 1.5 cuprinde:

 • A. Substante si obiecte cu risc de incendiu, cu efecte minime de suflu si/sau proiectie, dar fara risc de explozie in masa
 • B. Substante foarte putin sensibile, care comporta un risc de explozie in masa, a caror sensibilitate este de o asemenea natura incat, in conditii normale de transport, nu exista decat o probabilitate foarte scazuta de amorsare sau de trecere la combustie prin detonare
 • C. Substante si obiecte cu risc de incendiu, cu efecte minime de suflu sau / si de proiectie, dar fara pericol de explozie in masa
 • D. Substante si obiecte cu pericol redus de explozie in caz de aprindere sau de amorsare in timpul transportului.

59646. Diviziunea 1.6 cuprinde:

 • A. Substante si obiecte cu risc de proiectare, fara pericol de explozie in masa
 • B. Obiecte extrem de putin sensibile, care nu comporta riscul de explozie in masa. Aceste obiecte nu contin decat substante detonante extrem de putin sensibile si prezinta o probabilitate neglijabila de amorsare sau de propagare accidentala
 • C. Substante si obiecte cu risc de incendiu, cu efecte minime de suflu sau - si de proiectie, dar fara pericol de explozie in masa
 • D. Substante si obiecte cu risc de explozie in masa.

59647. Care dintre urmatoarele enumerari ale diferitelor diviziuni reprezinta ordinea corecta crescatoare a nivelului de pericol (de la putin periculos la foarte periculos)?

 • A. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6
 • B. 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4
 • C. 1.4, 1.6, 1.3, 1.2, 1.5, 1.1
 • D. 1.6, 1.5, 1.4, 1.3, 1.2, 1.1.

59648. Grupa de compatibilitate a unei substante sau a unui obiect exploziv:

 • A. Confirma ca ambalajul este compatibil cu explozibilul pe care il contine
 • B. Defineste grupele de explozibili care pot fi incarcate cu substantele periculoase ce apartin clasei 9
 • C. Este formata dintr-o litera majuscula prin care se deduce daca este admis transportul in comun, in aceeasi unitate de transport, al unor substante ce apartin unor grupuri diferite
 • D. Permite repararea vehiculelor compatibile sa transporte produse explozibile.

59649. Codul de clasificare a marfurilor din clasa 1:

 • A. Este format din numarul diviziunii si cifra de enumerare
 • B. Poate fi 21.1C
 • C. Este format din numarul diviziunii si litera grupei de compatibilitate
 • D. Furnizeaza informatii privind vehiculul ce va fi utilizat in functie de diferitele produse explozive.

59650. Codul de clasificare a marfurilor din clasa 1:

 • A. Furnizeaza informatii privind vehiculul ce va fi utilizat de diferitele produse explozibile
 • B. Este format din numarul diviziunii si cifra de enumerare
 • C. Permite sa se stie daca substantele explozive din grupe de compatibilitate diferite pot fi incarcate in comun
 • D. Poate fi EX/II sau EX/III.

59651. Explozia:

 • A. Este o reactie care, prin antrenarea unor mari cantitati de energie termica sau mecanica, poate sa dezvolte foarte rapid mici cantitati de energie, gaze si vapori
 • B. Este o ardere care survine intr-un interval de timp cuprins intre 10 si 158 secunde
 • C. Este o reactie fizico-chimica rapida, insotita de dezvoltarea unor mari cantitati de energie, gaze si vapori care pot pune in pericol persoanele si obiectele
 • D. In situatii specifice, poate fi indicata si prin termenul flegmatizare (reducerea sensibilitatii).

59652. In general, cand se declanseaza explozia substantelor explozive?

 • A. Cand scade temperatura
 • B. Cand sufera socuri, chiar daca sunt slabe
 • C. Cand intra in contact cu substante combustibile
 • D. Cand incorporeaza oxigenul din atmosfera.

59653. Arderea sau explozia unei substante explozive se produce:

 • A. Datorita elementelor combustibile (in general carbon sau hidrogen) care o compun
 • B. Deoarece este formata in intregime din carbon
 • C. Datorita comburantului (de obicei oxigen) pe care il contine
 • D. Datorita azotului continut de aer.

59654. Un explozibil primar este:

 • A. Un explozibil foarte sensibil, folosit la amorsarea incarcaturii explozibile principale
 • B. Un explozibil care serveste pentru fabricarea altor explozibili
 • C. Primul explozibil cunoscut, adica praful de pusca
 • D. Un explozibil insensibil la diferite metode de activare.

59655. Ce este deflagratia:

 • A. O presiune
 • B. Gradul de umiditate al explozibilului
 • C. Racirea explozibilului
 • D. Ardere insotita de explozie si de degajare de caldura.

59656. O substanta sau un obiect din grupa de compatibilitate A este definita ca:

 • A. Obiect care contine o substanta explozibila primara si are mai putin de doua dispozitive de protectie eficiente
 • B. Substanta explozibila propulsiva sau alta substanta explozibila deflagranta sau obiect ce contine o asemenea substanta explozibila
 • C. Substanta explozibila primara
 • D. Obiecte care nu contin decat substante detonante foarte putin sensibile.

59657. Din ce cauza socurile si frecarile substantelor explozive sunt periculoase?

 • A. Deoarece au un efect corosiv asupra ambalajelor care le contin
 • B. Deoarece pot reprezenta o sursa de amorsa exploziva, transformand energia mecanica in energie termica
 • C. Deoarece provoaca intotdeauna cresterea presiunii, care transforma energia termica in energie mecanica
 • D. Deoarece provoaca sistematic vapori toxici foarte periculosi.

59658. Pentru a preveni o explozie in timpul manipularii substantelor din clasa 1, trebuie:

 • A. Sa se utilizeze instrumente anti-scanteie si sa nu se fumeze
 • B. Sa se efectueze un transport rapid, pentru scaderea riscurilor
 • C. Sa se repereze locul unde se gasesc extinctoarele
 • D. Sa se poarte manusi corespunzatoare.

59659. Pentru a preveni o explozie in timpul manipularii substantelor din clasa 1, trebuie:

 • A. Sa se efectueze un transport rapid, pentru scaderea riscurilor
 • B. Sa se asigure ca nu exista surse de incendiu sau o amorsa exploziva
 • C. Sa se repereze locul unde se gasesc extinctoarele
 • D. Sa se poarte manusi corespunzatoare.

59660. Din ce motive sunt periculoase ambalajele goale necuratate, care au continut substante periculoase din clasa 1?

 • A. Pentru ca reziduurile pot deveni substante periculoase pentru mediul acvatic
 • B. Pentru ca reziduurile lichide chiar in cantitati foarte mici devin intotdeauna foarte corozive
 • C. Pentru ca vaporii pe care ii contin pot dezvolta pericolul de infectii
 • D. Pentru ca, la cresterea temperaturii, reziduurile, chiar in cantitati foarte mici, pot provoca explozii considerabile.

59661. Substantele si obiectele din clasa 1 trebuie transportate:

 • A. In asa fel incat sa se evite scurgerile, socurile, frecarile sau incalzirea (directa si indirecta) a ambalajelor care le contin
 • B. In asa fel incat sa se impiedice orice fel de contact cu umiditatea atmosferica
 • C. Intotdeauna la o temperatura controlata, in vehicule izoterme
 • D. Numai in vehicule descoperite, pentru ca acestea sunt aerisite.