SoferOnline - Întrebări chestionare atestate auto ARR 2021 categoria Manager transport marfa

Întrebări chestionare atestate auto ARR 2021 categoria Manager transport marfa

Întrebări pe capitole →

64715. In conformitate cu OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, din punct de vedere al caracterului comercial al activitatii exista urmatoarele categorii de transport rutier:

 • A. transport rutier in trafic national si transport de rutier in trafic international
 • B. transport rutier de marfuri si transport rutier de persoane
 • C. transport rutier contra cost si transport rutier in cont propriu
 • D. transport rutier public si transport in interes personal.

64716. In conformitate cu OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, din punct de vedere al ariei de desfasurare exista urmatoarele categorii de transport rutier:

 • A. transport rutier contra cost si transport rutier in cont propriu
 • B. transport rutier de marfuri si transport rutier de persoane
 • C. transport rutier national si transport rutier international
 • D. transport rutier public si transport in interes personal.

64717. Prevederile OUG 27/2011 privind accesul la ocupatia de operator de transport nu se aplica intreprinderilor angajate exclusiv in urmatoarele tipuri de transport rutier national:

 • A. transportul de marfuri cu autovehicule a caror masa totala maxima autorizata nu depaseste 7,5 tone
 • B. transportul de marfuri cu autovehicule inchiriate a caror masa totala maxima autorizata depaseste 3,5 tone
 • C. transporturi comerciale de lapte si stupi de albine
 • D. transporturi postale efectuate in cadrul unui serviciu universal.

64718. Prevederile OUG 27/2011 privind accesul la ocupatia de operator de transport nu se aplica intreprinderilor angajate exclusiv in urmatoarele tipuri de transport rutier national:

 • A. transportul comercial de vehicule defecte sau care sunt avariate
 • B. transportul de marfuri cu autovehicule a caror masa totala maxima autorizata nu depaseste 7,5 tone
 • C. transportul de marfuri in regim de taxi
 • D. transporturi comerciale de lapte si stupi de albine.

64719. Pentru care categorie si tip de transport rutier dintre cele enumerate este obligatorie licenta comunitara:

 • A. transport contra cost
 • B. transport in cont propriu de marfuri perisabile
 • C. transport in cont propriu in trafic national cu vehicule cu masa maxima autorizata peste 3,5 tone
 • D. transport in cont propriu in trafic national cu vehicule cu masa maxima autorizata peste 7,5 tone.

64720. In baza licentei comunitare si a copiilor conforme ale acesteia, un operator de transport poate efectua conform prevederilor O.G. nr. 27/2011:

 • A. operatiuni de transport in cont propriu si activitati de intermediere in transporturile rutiere
 • B. operatiuni de transport rutier contra cost si in cont propriu
 • C. operatiuni de transport rutier public si activitati conexe transporturilor rutiere
 • D. operatiuni de transport rutier public si activitati de intermediere in transporturile rutiere.

64721. Certificatul de transport in cont propriu nu se poate elibera daca:

 • A. intreprinderea nu prezinta asigurarea de risc sau scrisoarea de garantie bancara
 • B. intreprinderea nu are ca obiect de activitate principal transportul rutier
 • C. intreprinderea nu indeplineste conditia de capacitate financiara
 • D. intreprinderea nu indeplineste conditia de competenta profesionala.

64722. Transportul rutier in cont propriu:

 • A. nu constituie decat o activitate auxiliara ansamblului de activitati desfasurate de intreprindere
 • B. nu este permis in cazul transportului international
 • C. se efectueaza contra cost dar cu incasarea echivalentului in natura al tarifului
 • D. se poate face doar cu vehicule detinute in proprietate.

64723. Transportul rutier in cont propriu se efectueaza:

 • A. contra cost, conform contractului de transport
 • B. fara incasarea unui tarif, contravaloarea transportului putand fi achitata in natura
 • C. fara incasarea unui tarif, contravaloarea transportului putand fi achitata in servicii
 • D. prin transportarea marfii din sau catre intreprindere in scopuri proprii.

64724. In conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2011, licenta comunitara se elibereaza de autoritatea competenta cu o valabilitate de:

 • A. 1 an
 • B. 10 ani
 • C. 5 ani
 • D. 7 ani.

64725. Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, licenta comunitara se pastreaza de catre intreprindere la:

 • A. autoritatea competenta
 • B. bordul autovehiculului
 • C. registrul electronic al operatorilor de transport
 • D. sediul intreprinderii.

64726. Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, perioada de valabilitate a copiilor conforme ale licentei comunitare este de:

 • A. cel mult un an, fara a depasi perioada de valabilitate a licentei comunitare
 • B. minimum cinci ani, fara a depasi perioada de valabilitate a licentei comunitare
 • C. minimum trei ani, fara a depasi perioada de valabilitate a licentei comunitare
 • D. minimum un an, fara a depasi perioada de valabilitate a licentei comunitare.

64727. Copia conforma a licentei comunitare este personalizata de catre emitent cu:

 • A. numarul de inmatriculare al autovehiculului pentru care a fost emisa
 • B. numele si prenumele conducatorului auto
 • C. numele si prenumele managerului de transport
 • D. seria certificatului de inmatriculare al autovehiculului pentru care a fost emisa.

64728. Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, certificatul de transport in cont propriu se pastreaza de catre intreprindere la:

 • A. autoritatea competenta
 • B. bordul autovehiculului
 • C. registrul electronic al intreprinderilor de transport
 • D. sediul intreprinderii.

64729. Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, perioada de valabilitate a copiilor conforme ale certificatului de transport in cont propriu este de:

 • A. cel mult un an, fara a depasi perioada de valabilitate a certificatului de transport in cont propriu
 • B. minimum cinci ani, fara a depasi perioada de valabilitate a certificatului de transport in cont propriu
 • C. minimum trei ani, fara a depasi perioada de valabilitate a certificatului de transport in cont propriu
 • D. minimum un an, fara a depasi perioada de valabilitate a certificatului de transport in cont propriu.

64730. Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, copia conforma a certificatului de transport in cont propriu este personalizata de catre emitent cu:

 • A. numarul de inmatriculare al autovehiculului pentru care a fost emisa
 • B. numele si prenumele conducatorului auto
 • C. numele si prenumele managerului de transport
 • D. seria certificatului de inmatriculare al autovehiculului pentru care a fost emisa.

64731. Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, certificatul de transport in cont propriu se elibereaza de autoritatea competenta cu o valabilitate de:

 • A. 1 an
 • B. 10 ani
 • C. 5 ani
 • D. 7 ani.

64732. In conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1072/2009, licenta comunitara este eliberata:

 • A. pe numele intreprinderii care efectueaza activitati conexe transportului rutier in interiorul Uniunii Europene
 • B. pe numele intreprinderii si a subcontractantului si nu este transmisibila
 • C. pe numele operatorului de transport si nu este transmisibila
 • D. pe numele operatorului de transport si personalizata cu numarul de inmatriculare al autovehiculelor.

64733. In conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1072/2009, licenta comunitara este eliberata de autoritatile competente din statul membru de stabilire pentru o perioada de pana la:

 • A. 10 ani, care poate fi reinnoita
 • B. 15 ani, care poate fi reinnoita
 • C. 5 ani, care poate fi reinnoita
 • D. licenta comunitara se elibereaza pentru o perioada nelimitata.

64734. In conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1072/2009, copiile conforme corespunzatoare licentei comunitare sunt eliberate vehiculelor detinute:

 • A. in proprietate, in baza unor contracte de cumparare in rate, inchiriere sau leasing
 • B. in proprietate, in baza unor contracte de cumparare in rate, inchiriere, leasing sau comodat
 • C. sub orice forma
 • D. sub orice forma, cu exceptia contractelor de cumparare in rate.

64735. In conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1071/2009, atunci cand un manager de transport isi pierde buna reputatie, certificatul de competenta profesionala al managerului de transport declarat inapt:

 • A. isi pierde valabilitatea in toate statele membre pana la luarea unei masuri de reabilitare
 • B. se anuleaza pana la obtinerea avizului medical si psihologic cu mentiunea „apt pentru functia de manager de transport”
 • C. se suspenda pana la inlaturarea cauzelor care au stat la baza declararii ca inapt a managerului de transport
 • D. se suspenda pana la obtinerea avizului medical si psihologic cu mentiunea „apt pentru functia de manager de transport”.

64736. Care dintre urmatoarele cerinte trebuie sa le indeplineasca intreprinderea pentru a avea acces la ocupatia de operator de transport rutier?

 • A. buna reputatie
 • B. detine autovehicule agreate de R.A.R.
 • C. detine certificat de transport rutier
 • D. vechime de cel putin trei ani in transporturi pentru persoanele cu functii care concura la siguranta circulatiei.

64737. Care dintre urmatoarele cerinte trebuie sa le indeplineasca intreprinderea pentru a avea acces la ocupatia de operator de transport rutier?

 • A. capacitate financiara adecvata numarului de vehicule utilizat
 • B. detine licente de executie pentru vehiculele utilizate
 • C. detine un numar suficient de vehicule pentru efectuarea transporturilor contractate
 • D. este inscrisa in Registrul electronic national al intreprinderilor de transport.

64738. Care dintre urmatoarele cerinte trebuie sa le indeplineasca intreprinderea pentru a avea acces la ocupatia de operator de transport rutier?

 • A. competenta profesionala
 • B. detine la sediul social cartile de identitate ale vehiculelor utilizate
 • C. detine la sediul social certificatele de inmatriculare ale vehiculelor utilizate
 • D. utilizeaza numai vehicule aflate in proprietate sa.

64739. Care dintre urmatoarele cerinte trebuie indeplinita pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier conform Regulamentului CE nr. 1071/2009?

 • A. sa aiba angajat un auditor de siguranta rutiera
 • B. sa aiba incheiate contracte de transport numai cu o intreprindere licentiata pentru activitati de intermediere
 • C. sa aiba un sediu real si stabil pe teritoriul unui stat membru
 • D. sa utilizeze numai conducatori auto care sunt cetateni ai unui stat membru.