Întrebări chestionare atestate auto ARR 2021 categoria Consilieri de siguranta - numerele ONU 1202,1203,1223

Întrebări pe capitole →

63624. Ce este acordul ADR?

 • A. Acordul European referitor la transportul rutier de produse alimentare perisabile
 • B. Acordul European referitor la transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase
 • C. Acordul Internaţional privind transportul maritim de mărfuri periculoase
 • D. Acordul Internaţional privind transportul feroviar de mărfuri periculoase.

63625. Anexele tehnice A şi B ale ADR conţin:

 • A. Prescripţiile referitoare la circulaţia rutieră a vehiculelor şi la semnalizarea acestora pentru circulaţia rutieră
 • B. Prescripţiile referitoare la construcţia navelor utilizate pentru îmbarcarea vehiculelor şi a containerelor-cisternă
 • C. Criteriile de clasificare a mărfurilor periculoase, prescripţiile generale de exploatare a vehiculelor şi de confecţionare a ambalajelor şi cisternelor
 • D. Dispoziţiile pentru certificarea garanţiei de calitate de către unităţile de transport.

63626. De regulă, prescripţiile conţinute în ADR se aplică:

 • A. Transporturilor internaţionale efectuate între ţările semnatare
 • B. Exclusiv pe teritoriul ţărilor membre ale Comunităţii Europene
 • C. Transporturilor cu ţările din Africa de Nord
 • D. Numai transporturilor pe teritoriul naţional.

63627. În care ţări este în vigoare acordul ADR?

 • A. Numai în ţările Comunităţii Europene
 • B. În lumea întreagă
 • C. Numai în ţările cu ieşire la Marea Mediterană
 • D. În toate cele 43 de ţări semnatare ale acordului.

63628. Reglementările condiţiilor de efectuare a transporturilor rutiere de mărfuri periculoase în condiţii de siguranţă a transportului şi de protecţie a mediului este de competenţa:

 • A. Ministerului de Interne
 • B. Ministerului Industriei şi Comerţului
 • C. Comandamentul Protecţiei Civile din Ministerul de Interne
 • D. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.

63629. Reglementarea condiţiilor de omologare, agreare şi inspecţie tehnică periodică a vehiculelor rutiere utilizate pentru transportul anumitor categorii de mărfuri periculoase este de competenţa:

 • A. Automobil Club Român – ACR
 • B. Direcţia Poliţiei Rutiere din Ministerul de Interne
 • C. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
 • D. Regia Autonomă Registrul Auto Român – RAR.

63630. Reglementarea condiţiilor de realizare şi de omologare a ambalajelor şi recipientelor, inclusiv a suprastructurilor vehiculelor rutiere specializate pentru transporturile mărfurilor periculoase se face de către:

 • A. Ministerul Transporturilor
 • B. Ministerul Internelor şi Reformei Administrative
 • C. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
 • D. Ministerul Economiei.

63631. Intervenţia operativă în caz de accident sau de iminenţă a producerii unui eveniment în timpul transportului rutier al mărfurilor periculoase este de competenţa:

 • A. Ministerul Administraţiei şi Internelor
 • B. Ministerului Transporturilor
 • C. Autorităţilor administraţiei publice locale
 • D. Ministerul Economiei şi Finanţelor.

63632. Stabilirea şi semnalizarea corespunzătoare a locurilor de parcare destinate vehiculelor ce execută transportul mărfurilor periculoase este de competenţa:

 • A. Ministerul Internelor şi Reformei Administrative
 • B. Ministerului Transporturilor
 • C. Administratorilor de drumuri
 • D. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

63633. Elaborarea unor programe de alarmare şi de intervenţie în cazul evenimentelor survenite în timpul transportului de mărfuri periculoase intră în competenţa:

 • A. Ministerul Internelor şi Reformei Administrative
 • B. Autorităţilor administraţiei publice locale împreună cu Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă
 • C. Ministerului Transporturilor
 • D. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

63634. Planurile de alarmare şi intervenţie în caz de poluare accidentală a mediului în timpul transporturilor mărfurilor periculoase se elaborează de:

 • A. Ministerul Transporturilor împreună cu Ministerul Internelor şi Reformei Administrative
 • B. Ministerul Internelor şi Reformei Administrative împreună cu Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
 • C. Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile împreună cu Ministerul Transporturilor şi cu Ministerul Internelor şi Reformei Administrative
 • D. Autorităţilor administraţiei publice locale împreună cu Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă.

63635. În conformitate cu acordul ADR, ce se înţelege prin încărcare completă?

 • A. O încărcătură de mărfuri periculoase cu care se umple complet volumul util al vehiculului
 • B. Grupul de mai multe încărcături cu care se umple complet compartimentul de încărcare al vehiculului
 • C. O încărcătură de mărfuri periculoase pentru mai mulţi destinatari, echivalentă cu sarcina utilă a vehiculului
 • D. O încărcătură de mărfuri periculoase de la un singur expeditor, cu utilizarea exclusivă a unui singur vehicul sau container.

63636. Câte clase de pericol există conform ADR?

 • A. 8
 • B. 9
 • C. 14
 • D. 13.

63637. Mărfurile din ce clasele de pericol se pretează la transportul în colete?

 • A. Toate clasele
 • B. Numai clasele 1, 2 şi 7
 • C. Toate, în afară de clasa 6.2
 • D. Toate, în afară de clasa 1.

63638. Ce se înţelege prin transport în colete?

 • A. Transportul substanţelor în ambalaje fabricate în conformitate cu prevederile ADR, inclusiv recipientele pentru gaze
 • B. Transportul substanţelor în ambalaje fabricate în conformitate cu prevederile ADR, mai puţin recipientele pentru gaze
 • C. Transportul substanţelor în ambalaje fabricate în conformitate cu prevederile ADR, mai puţin obiectele care datorită configuraţiei lor pot fi transportate fără a fi ambalate sau în stelaje
 • D. Transportul în recipiente speciale, exclusiv metalice.

63639. Ce este o unitate de transport?

 • A. Un autovehicul cu una sau două remorci
 • B. Un autovehicul sau o remorcă sau o semiremorcă
 • C. Un autovehicul fără remorcă sau un ansamblu constituit dintr-un autovehicul şi o remorcă
 • D. Orice vehicul, aşa cum au fost definite în articolul 4 al Convenţiei privind circulaţia rutieră, în vigoare din 19 septembrie 1949, cu excepţia vehiculelor ce aparţin Forţelor armate ale unei Părţi contractante sau se află sub responsabilitatea acestor Forţe armate.

63640. Ce este un container:

 • A. Un mijloc de transport prevăzut cu sau fără piese de prindere
 • B. Un mijloc de transport prevăzut cu piese de prindere care poate fi deplasat şi atunci când este încărcat, având o capacitate de minimum 1 m3
 • C. Un mijloc de transport prevăzut cu piese de prindere care poate fi deplasat şi atunci când este încărcat, având o capacitate de minimum1,5 m3
 • D. Un mijloc de transport prevăzut cu piese de prindere care poate fi deplasat şi atunci când este încărcat, având o capacitate de minimum 3 m3.

63641. Exceptarea totală de la aplicarea prevederilor ADR:

 • A. Se referă la prevederea potrivit căreia vehiculele pot transporta orice fel de mărfuri periculoase, cu greutatea sub 1000 kg
 • B. Se referă la transportul în colete al unor cantităţii mici de substanţe periculoase, limitate ca masă sau volum, fără respectarea normelor ADR
 • C. Se referă la prevederea prin care vehiculele pot transporta mărfuri periculoase în cantităţi limitate, chiar dacă ambalajele care le conţin nu respectă dispoziţiile ADR
 • D. Prevăd că toate vehiculele, inclusiv vehiculele-cisternă, pot transporta mărfuri periculoase în cantităţi limitate, adică fără respectarea ADR.

63642. Ce rol are numărul de identificare a substanţei (numărul ONU)?

 • A. Permite găsirea denumirii chimice precise a substanţei transportate sau a grupei de substante din care face parte cea transportată
 • B. Permite găsirea exactă a denumirii comerciale a substanţei transportate
 • C. Identificarea pericolului care poate fi produs de substanţa transportată
 • D. Permite găsirea cu precizie a tipurilor de riscuri prezentate de substanţa transportată.

63643. Numeroase substanţe au un număr ONU. Care dintre numerele următoare pot fi numere ONU?

 • A. UN 33
 • B. 022UN
 • C. 3145
 • D. 55117.

63644. Unde se găseşte numărul de identificare al substanţei (numărul ONU)?

 • A. În cartea de identitate a vehiculului
 • B. În certificatul de agreare emis de RAR pentru transportul în colete şi cisterne
 • C. În documentul de transport, pe colete
 • D. În certificatul de agreare tehnică ADR.

63645. Ce semnificaţie au codurile de clasificare pentru diferitele clase de pericol?

 • A. O enumerare a capitolelor din ADR
 • B. O enumerare a gradelor de siguranţă a cisternelor
 • C. Subdiviziunea numerelor de pericol în cadrul unei clase de pericol
 • D. O subdiviziune în grupe omogene de substanţe similare din cadrul unei clase de pericol.

63646. Cifrele din codurile de clasificare ale claselor de pericol sunt însoţite de literele A, O, I, F, T, C sau combinaţii ale acestora şi care:

 • A. Nu prezintă o importanţă anume pentru conducătorii auto
 • B. Indică tipul de ambalaj care trebuie folosit
 • C. Indică eticheta care trebuie aplicată pe ambalaj
 • D. Indică subclasificări ale substanţelor.

63647. În vederea ambalării unei substanţe, în plus faţă de clasele de pericol, se folosesc:

 • A. Gradele de pericol ale substanţei: X - substanţă periculoasă sau cu un grad minim de pericol Y - substanţă foarte periculoasă sau cu un grad mediu de pericol Z - o substanţă puţin periculoasă sau cu un grad mare de pericol
 • B. Semnalizările de pericol
 • C. Grupe de ambalare în funcţie de gradul de pericol pe care îl prezintă substanţele, altele decât cele din clasele 1, 2, 5.2, 6.2 şi 7 şi altele decât cele autoreactive din clasa 4.1
 • D. Indică tipul etichetei de pericol care trebuie indicată pe ambalaj.

63648. Obligaţia identificării deşeurilor periculoase revine:

 • A. Intermediarului sau expeditorului
 • B. Transportatorului
 • C. Încărcătorului şi expeditorului
 • D. Autorităţilor de mediu.