Întrebări chestionare auto DRPCIV 2024 categoria D, D1, TB, TV
capitolul Noțiuni de mecanică

Întrebări pe capitole →

Alege categoria:

A
B
C
D
E
Redobândire
Atestate
  Taxi
  Inchiriere
  ADR cisterne
  ADR clasa 1
  ADR colete
  Agabaritice
  CPC marfa
  CPC persoane
  CPI marfa
  CPI persoane
  CPI scurt marfa
  CPI scurt persoane
  Consilieri siguranta - cls 1
  Consilieri siguranta - cls 2
  Consilieri siguranta - cls 3,4,5,6,8,9
  Consilieri siguranta - ONU 1202,1203,1223
  Instructor
  Manager taxi
  Manager transport marfa
  Manager transport persoane
  Profesori
  Vehicule avariate

Caută întrebare:


1755. Instalaţia de pornire a motorului este alcătuită din:

 • A. demarorul, contactul de pornire cu cheie, conductoarele de legătură şi bateria de acumulatori;
 • B. mecanismul bielă-manivelă, carburatorul şi rezervorul de combustibil;
 • C. roţile motoare, punţile, ambreiajul şi racul fixat pe arborele motor.

1756. Care este rolul bateriei de acumulatori?

 • A. transformă curentul de joasă tensiune în curent de înaltă tensiune;
 • B. alimentează consumatorii cu energie electrică în raport de necesităţi;
 • C. transformă energia chimică în energie mecanică.

1763. Arborele cu came antrenează:

 • A. pompa de ulei;
 • B. ruptorul-distribuitor;
 • C. ventilatorul radiatorului.

1768. Circuitul de înaltă tensiune din cadrul instalaţiei de aprindere prin scânteie cuprinde:

 • A. condensatorul, bobinajul rotorului demarorului şi releul electroventilatorului;
 • B. înfăşurarea secundară a bobinei de inducţie, distribuitorul, rotorul, fişele şi bujiile;
 • C. conductorii electrici marcaţi cu izolatori de culoare roşie şi siguranţele.

1769. Fazele principale ale funcţionării motorului cu ardere internă sunt, în ordine, următoarele:

 • A. admisia, destinderea, arderea, compresia şi evacuarea;
 • B. compresia, evacuarea, arderea, destinderea şi admisia;
 • C. admisia, compresia, arderea, destinderea şi evacuarea.

1770. Motorul Diesel funcȚioneazã optim la o temperaturã de:

 • A. 75 grade C;
 • B. 80-90 grade C;
 • C. 100-120 grade C.

1771. Care dintre următoarele cauze provoacă manipularea greoaie a volanului, în situaţia în care acesta este acţionat rapid, la un sistem de direcţie cu servomecanism hidraulic?

 • A. pompa nu debitează ulei în cantitate suficientă;
 • B. existenţa unor jocuri prea strânse în angrenaj;
 • C. dereglarea geometriei direcţiei.

1772. Care dintre cauzele de mai jos determină jocul mare la volan?

 • A. lubrifiantul articulaţiilor este prea vâscos;
 • B. jocul mare al fuzetei pe pivot;
 • C. lubrifiantul articulaţiilor este prea fluid.

1778. Unde se formează amestecul carburant la motoarele cu aprindere prin compresie?

 • A. în galeria de admisie;
 • B. în cilindrii motorului;
 • C. în pompa de injecţie.

1779. Surplusul de motorină de la injectoare este refulat:

 • A. în rezervor;
 • B. în pompa de injecţie;
 • C. în pompa de alimentare.

1780. Pompa de înaltă presiune din componenţa sistemului de direcţie cu servomecanism hidraulic este antrenată de:

 • A. arborele cotit al motorului;
 • B. axul secundar al cutiei de viteze;
 • C. axa cu came.

1781. Care dintre următoarele defecţiuni creează joc mare la volan?

 • A. pinionul nu are joc faţă de cremalieră;
 • B. uzura pronunţată a angrenajelor din caseta de direcţie;
 • C. uzura pronunţată a capetelor de bară.

1795. Amestecul carburant foarte bogat provoacă rateuri în:

 • A. galeria de evacuare sau în toba de eşapament;
 • B. galeria de admisie;
 • C. carburator sau în pompa de benzină.

1796. Ce cauze pot conduce la un consum exagerat de combustibil?

 • A. turaţia la ralanti prea mare;
 • B. temperatura mediului ambiant;
 • C. lipsa filtrului de benzină.

1797. Care este avantajul pneurilor cu carcasă radială?

 • A. au dimensiuni şi greutăţi specifice mai mici decât cele cu carcasă diagonală;
 • B. durata de exploatare este mai mare cu 30-80% decât în cazul celor cu carcasă diagonală;
 • C. oferă posibilitatea exploatării eficiente pe timp de vară.

1798. Care dintre următoarele defecţiuni produc vibraţii puternice în timpul deplasării automobilului?

 • A. uzura pinioanelor cutiei de viteze;
 • B. ruperea transmisiei longitudinale;
 • C. dezechilibrarea arborilor cardanici.

1802. Zgomotul metalic ascuţit uniform, la accelerarea bruscă a motorului, se poate datora:

 • A. ruperii bolţului pistonului;
 • B. decalibrării clapetei de acceleraţie;
 • C. defecţiunilor la pompa de injecţie.

1813. Intenţionaţi să remorcaţi un autoturism cu servodirecţie rămas în pană de motor. Ce trebuie să aveţi în vedere?

 • A. blocaţi direcţia;
 • B. manevrarea volanului autoturismului tractat solicită un efort fizic mai mare, de aceea veţi efectua tractarea cu atenţie;
 • C. nu aveţi voie să-l remorcaţi în această situaţie.

1815. Ce se înţelege prin „valoarea termică“ a bujiei?

 • A. timpul în secunde, până când bujia ajunge la temperatura de autocurăţare a electrozilor;
 • B. capacitatea bujiei de a lucra mai bine la temperaturi înalte;
 • C. însuşirea bujiei de a conecta şi deconecta funcţionarea termostatului.

1816. Încetinitorul (retarderul) de pe eşapament permite utilizarea motorului ca pe un compresor, întrerupând:

 • A. frânarea de securitate;
 • B. frânarea de serviciu;
 • C. injecţia de carburant, obturând şi ieşirea gazelor de eşapament.

1817. Care dintre următoarele cauze determină scăderea presiunii uleiului?

 • A. îmbâcsirea sorbului pompei de ulei;
 • B. funcţionarea motorului la turaţii mici;
 • C. montarea incorectă a filtrului de ulei.

1818. Care este rolul alternatorului de curent?

 • A. alimentează consumatorii electrici, când motorul este oprit;
 • B. asigură încărcarea bateriei de acumulatori şi alimentează cu energie electrică consumatorii;
 • C. alimentează cu energie electrică farurile.

1824. Furca de debreiere acţionează pe:

 • A. discul de ambreiaj;
 • B. rulmentul de presiune;
 • C. placa de presiune.

1836. Care dintre cauzele enumerate mai jos provoacă la viraj şocuri în volanul unui sistem de direcţie cu servomecanism hidraulic?

 • A. pătrunderea aerului în instalaţia hidraulică;
 • B. gresajul defectuos al articulaţiilor;
 • C. geometria roţilor dereglată.

1837. În timpul mersului, autovehiculul tinde să devieze spre dreapta. Care este cauza?

 • A. jocurile din articulaţii depăşesc limitele admise;
 • B. presiunea în pneul din dreapta faţă este prea mică;
 • C. presiunea în pneul din stânga faţă este prea mică.