SoferOnline - Capitol Trecerea la nivel cu calea ferată chestionare auto DRPCIV 2021 categoria B, B1, Tr

Întrebări chestionare auto DRPCIV 2021 categoria B, B1, Tr
capitolul Trecerea la nivel cu calea ferată

Întrebări pe capitole →

Alege categoria:

A
B
C
D
E
Redobândire
Atestate
  Taxi
  Inchiriere
  ADR cisterne
  ADR clasa 1
  ADR colete
  Agabaritice
  CPC marfa
  CPC persoane
  CPI marfa
  CPI persoane
  CPI scurt marfa
  CPI scurt persoane
  Consilieri siguranta - cls 1
  Consilieri siguranta - cls 2
  Consilieri siguranta - cls 3,4,5,6,8,9
  Consilieri siguranta - ONU 1202,1203,1223
  Instructor
  Manager taxi
  Manager transport marfa
  Manager transport persoane
  Profesori
  Vehicule avariate

Caută întrebare:


156. Când este permisă trecerea la nivel cu o cale ferată fără bariere, prevăzută cu semnalizare luminoasă, dacă tocmai a trecut un tren?

 • A. după ce s-a stins lumina roşie intermitentă
 • B. după ce a trecut ultimul vagon
 • C. atunci când pleacă vehiculele aflate de cealaltă parte a căii ferate.

196. Ce obligaţii aveţi la întâlnirea indicatorului?

Ce obligaţii aveţi la întâlnirea indicatorului?
 • A. opriţi autovehiculul, fără a depăşi indicatorul, vă asiguraţi, apoi traversaţi
 • B. traversaţi calea ferată cu viteză redusă, după ce v-aţi asigurat că nu se apropie trenul
 • C. nicio obligaţie indicatorul nu vi se adresează.

284. La întâlnirea indicatorului de avertizare în cruce, amplasat la trecerile la nivel cu calea ferată fără bariere, conducătorii de vehicule vor opri:

 • A. cât mai aproape de calea ferată, dar nu mai puţin de 5 m de aceasta
 • B. în locul cu vizibilitate maximă, fără a depăşi indicatorul
 • C. la cel mult 5 m de calea ferată.

370. Cum veţi proceda corect dacă, la apropierea de o trecere la nivel cu calea ferată curentă fără bariere, luminile roşii şi semnalele sonore sunt în funcţiune?

 • A. reduceţi viteza şi opriţi, dacă trenul se apropie
 • B. grăbiţi trecerea, dacă observaţi că trenul nu se apropie
 • C. reduceţi viteza şi opriţi, în locul în care există vizibilitate maximă asupra căii ferate, fără a trece de indicatoarele sau marcajul de oprire.

463. Dacă autovehiculul pe care îl conduceţi rămâne imobilizat pe calea ferată, aveţi următoarea obligaţie:

 • A. să scoateţi imediat pasagerii din vehicul şi să eliberaţi platforma căii ferate sau, când nu este posibil, să semnalizaţi prezenţa vehiculului cu orice mijloc adecvat
 • B. să anunţaţi poliţia
 • C. să porniţi autovehiculul prin orice mijloace.

501. Apropiindu-vă de o trecere la nivel cu calea ferată, observaţi că se coboară bariera. Cum procedaţi?

 • A. acceleraţi şi treceţi fără ezitare peste nivelul cu calea ferată
 • B. opriţi în faţa barierei
 • C. pentru a nu fi lovit de barieră, o ocoliţi cu atenţie prin stânga.

526. Cum procedaţi când urmează să traversaţi o trecere la nivel cu calea ferată simplă, fără bariere?

 • A. opriţi, fără a depăşi indicatorul în cruce, vă angajaţi şi traversaţi numai după ce v-aţi asigurat că nu există niciun pericol
 • B. reduceţi viteza, vă asiguraţi în stânga şi în dreapta, după care traversaţi cu atenţie
 • C. opriţi sau, dacă nu e cazul, doar reduceţi viteza, vă asiguraţi, traversaţi calea ferată, după care vă continuaţi drumul.

547. Ce obligaţii aveţi la semnalele agenţilor căilor ferate, plasaţi la trecerea la nivel cu o cale ferată?

 • A. nicio obligaţie, deoarece agenţii căilor ferate dirijează garniturile de tren
 • B. să vă conformaţi semnificaţiei semnalelor acestora
 • C. să reduceţi viteza, să vă asiguraţi, iar, dacă trenul nu este în mişcare, puteţi să continuaţi traversarea căii ferate cu atenţie.

556. În care dintre situaţii sunteţi obligat să reduceţi viteza?

 • A. la trecerea la nivel cu calea ferată curentă cu bariere
 • B. la trecerea la nivel cu calea ferată curentă fără bariere
 • C. la trecerea la nivel cu calea ferată curentă industrială.

635. Ce obligaţii aveţi dacă luminile roşii se aprind şi se sting alternativ?

Ce obligaţii aveţi dacă luminile roşii se aprind şi se sting alternativ?
 • A. reduceţi viteza şi, după ce vă asiguraţi, vă continuaţi deplasarea
 • B. reduceţi viteza şi opriţi numai în cazul în care se apropie un tren
 • C. opriţi fără a depăşi indicatorul.

770. Cum procedează conducătorul de autovehicul atunci când, apropiindu-se de o trecere la nivel cu calea ferată, prevăzută cu bariere ori semibariere, cele două lumini roşii funcţionează intermitent-alternativ?

 • A. continuă deplasarea, dacă barierele nu sunt coborâte
 • B. opreşte, deoarece barierele sunt închise sau urmează să coboare
 • C. continuă deplasarea fără interdicţie, deoarece luminile semnalizează doar prezenţa unei treceri la nivel cu calea ferată.

806. Ce obligaţii aveţi în situaţia prezentată în imagine?

Ce obligaţii aveţi în situaţia prezentată în imagine?
 • A. să nu depăşiţi alte vehicule
 • B. să reduceţi viteza
 • C. să opriţi la 50 m de calea ferată.

823. Cum trebuie să procedeze conducătorul unui autovehicul la trecerea la nivel cu calea ferată, atunci când barierele sunt ridicate?

 • A. să reducă viteza, fără a depăşi linia continuă pentru oprire
 • B. să oprească autovehiculul în locul unde vizibilitatea este maximă, fără a depăşi indicatorul de prioritate în cruce
 • C. să reducă viteza autovehiculului şi să traverseze cu atenţie, asigurându-se că din partea stângă sau din partea dreaptă nu se apropie un vehicul feroviar.

824. La apropierea de o cale ferată industrială:

 • A. conducătorii de autovehicule vor da dovadă de prudenţă sporită
 • B. conducătorii de autovehicule nu au nicio obligaţie, dacă nu există un agent de cale ferată
 • C. se va respecta semnificaţia semaforului electric.

827. Panoul adiţional semnifică:

Panoul adiţional semnifică:
 • A. o trecere la nivel cu calea ferată cu bariere, prevăzută cu instalaţie de semnalizare luminoasă automată
 • B. urmează un sector de drum îngustat
 • C. prioritate pentru circulaţia din sens invers.

836. La calea ferată curentă prevăzută cu bariere, atunci când semnalele sonore şi luminoase de culoare roşie sunt în funcţiune, sunteţi avertizat că:

 • A. instalaţia de închidere şi deschidere a barierelor nu funcţionează normal
 • B. trenul se apropie, urmând ca barierele să se închidă automat
 • C. trebuie să traversaţi de urgenţă calea ferată.

863. Cum procedează conducătorul de autovehicul când, la apropierea de o trecere la nivel cu calea ferată fără bariere, luminile roşii din dreptul indicatorului de atenţie în cruce se aprind şi se sting alternativ?

 • A. reduce viteza şi opreşte numai în cazul apropierii trenului
 • B. opreşte vehiculul fără a depăşi indicatorul
 • C. reduce viteza şi, după ce se asigură, îşi continuă deplasarea.

872. Dacă la trecerea la nivel cu calea ferată constataţi că un vehicul este imobilizat pe calea ferată, cum veţi proceda?

 • A. vă continuaţi drumul, deoarece degajarea căii ferate se va face de către personalul calificat
 • B. opriţi şi anunţaţi telefonic poliţia despre acest incident
 • C. acordaţi sprijin pentru scoaterea vehiculului de pe calea ferată sau, dacă nu este posibil, semnalaţi prezenţa acestuia.

876. Cum trebuie să procedaţi în situaţia dată?

Cum trebuie să procedaţi în situaţia dată?
 • A. vă continuaţi deplasarea, deoarece cele două lumini roşii alternante indică permisiunea de a traversa calea ferată
 • B. opriţi
 • C. vă continuaţi deplasarea dacă semibarierele nu sunt coborâte încă.

908. Cum veţi proceda corect dacă, la apropierea de o trecere la nivel cu o cale ferată prevăzută cu semibariere automate, semnalele sonore şi luminile roşii sunt în funcţiune?

 • A. reduceţi viteza şi opriţi înaintea semibarierelor
 • B. ocoliţi semibariera şi vă continuaţi drumul, dacă trenul nu se apropie
 • C. măriţi viteza pentru a nu fi surprinşi de închiderea semibarierei.

918. Autocamionul s-a pus în mişcare. Cum este corect să procedaţi?

Autocamionul s-a pus în mişcare. Cum este corect să procedaţi?
 • A. traversaţi calea ferată cu viteză redusă
 • B. traversaţi imediat după autocamion
 • C. opriţi în locul în care aveţi vizibilitate maximă, fără a depăşi indicatorul, vă asiguraţi şi traversaţi.

953. Unde opriţi în situaţia prezentată?

Unde opriţi în situaţia prezentată?
 • A. în locul cu vizibilitate maximă, fără a depăşi indicatorul
 • B. la cel puţin 5 m
 • C. la cel puţin 10 m.

1009. Conducătorii auto aflaţi la o trecere la nivel cu o cale ferată industrială trebuie:

 • A. să sporească atenţia
 • B. să respecte semnalele agentului de cale ferată
 • C. să se asigure şi să oprească, dacă observă că se apropie vreun tren.

1018. Cum trebuie să procedaţi în situaţia prezentată?

Cum trebuie să procedaţi în situaţia prezentată?
 • A. reduceţi viteza şi opriţi la limita de vizibilitate maximă
 • B. reduceţi viteza şi opriţi în dreptul ultimului panou suplimentar
 • C. reduceţi viteza şi vă asiguraţi că puteţi traversa fără niciun pericol.

1045. Vă apropiaţi de o trecere peste calea ferată şi observaţi că se coboară semibariera. Cum procedaţi?

 • A. acceleraţi şi treceţi cât mai repede peste calea ferată
 • B. opriţi în faţa semibarierei
 • C. dacă nu se apropie trenul, ocoliţi semibariera.