Curs Oprirea, staționarea și parcarea

10. OPRIREA ŞI STAŢIONAREA

Oprirea este imobilizarea voluntară a vehiculului pentru o durată de până la 5 min.; staţionarea reprezintă imobilizarea voluntară a vehiculului pentru o durată mai mare de 5 min.
Se fac pe partea dreaptă, cât mai aproape de bordură, paralel cu trotuarul, pe un singur rând (motocicletele fără ataş, mopedele şi bicicletele pot fi aşezate câte două).
Pe drumul cu sens unic, oprirea şi staţionarea se pot face şi pe partea stângă.
În afara localităţilor, oprirea şi staţionarea se fac în afara părţii carosabile.
Nu se consideră oprire:

 • imobilizarea vehiculului pentru îmbarcarea/coborârea unor persoane dacă nu se perturbă circulaţia;
 • imobilizarea autovehiculului cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone pentru distribuirea mărfurilor alimentare la unităţi comerciale.
Oprirea este interzisă:
 • în zona de acţiune a indicatorului „Oprirea interzisă”;
 • la mai puţin de 50 m înainte şi după calea ferată;
 • pe poduri, pe/sub pasaje denivelate, pe viaducte şi în tuneluri (în cazul imobilizării în tunel trebuie oprit motorul);
 • în curbe şi în alte locuri în care vizibilitatea este sub 50 m;
 • în intersecţii inclusiv cu sens giratoriu precum şi în zona de preselecţie (50 m) cu marcaje continue, iar în lipsa acestora, la mai puţin de 25 m de colţul intersecţiei;
 • la mai puţin de 25 m înainte şi după indicatorul staţiei pentru mijloacele de transport public;
 • în dreptul altui vehicul, dacă se stânjeneşte circulaţia a două vehicule venind din sensuri opuse;
 • în dreptul marcajului continuu, dacă ceilalţi conducători ar fi obligaţi să treacă peste acest marcaj;
 • pe trecerile pentru pietoni ori la mai puţin de 25 m. înainte şi după acestea;
 • în locurile unde este interzisă depăşirea;
 • în dreptul unui indicator sau semnal, dacă se împiedică observarea lui;
 • pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoarele: „Drum îngustat”, „Prioritate pentru circulaţia din sens invers” şi „Prioritate faţă de circulaţia din sens invers”;
 • pe pistele obligatorii pentru pietoni/biciclişti, ori pe benzile rezervate unor categorii de vehicule, semnalizate ca atare;
 • pe platforma căii ferate industriale sau de tramvai ori la mai puţin de 50 m dacă se stânjeneşte circulaţia vehiculelor pe şine;
 • pe autostrăzi, drumuri expres şi cele naţional europene;
 • pe trotuar, dacă nu se asigură un spaţiu de cel puţin 1 m pentru circulaţia pietonilor.
Staţionarea este interzisă:
 • în toate cazurile în care este interzisă oprirea;
 • în zona de acţiune a indicatorului „Staţionarea interzisă”, a marcajului zigzag sau a liniei continue galbenă pe bordura trotuarului;
 • pe drumuri publice cu lăţimea mai mică de 6 m;
 • în dreptul căilor de acces care deservesc proprietăţile alăturate drumului public;
 • în pante şi în rampe;
 • la indicatorul „Staţionarea alternantă” în altă zi decât cea permisă, sau indicatorul „Zonă de staţionare cu durată limitată” peste durata stabilită.
Noaptea, în loc neiluminat, pe timpul staţionării se aprind luminile de poziţie.
Se interzice staţionarea pe drumurile publice noaptea a tractoarelor, maşinilor agricole, remorcilor, rulotelor, mopedelor, bicicletelor, maşinilor autopropulsate pentru lucrări, vehiculelor cu tracţiune animală, a celor trase sau împinse cu mâna.
Pe timpul staţionării se opreşte motorul, se introduce maneta într-o treaptă inferioară şi se acţionează frâna de ajutor (de mână).
Conducătorul autovehiculului care este imobilizat involuntar în pantă sau rampă trebuie să bracheze roţile spre trotuar sau spre un obstacol de la marginea drumului.