SoferOnline - Întrebări chestionare atestate auto ARR 2021 categoria Manager taxi

Întrebări chestionare atestate auto ARR 2021 categoria Manager taxi

Întrebări pe capitole →

64474. Transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere se realizează numai cu autovehicule deţinute astfel de către transportatorii autorizaţi:

 • A. cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de comodat
 • B. cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing
 • C. cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de închiriere
 • D. cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de cesiune.

64475. Un transportator autorizat, persoană juridică, execută un serviciu de transport persoane în regim de închiriere atunci când pune la dispoziţia clientului:

 • A. un autoturism cu conducător auto, pe baza de bon client emis de aparatul de taxat
 • B. un autoturism fără conducător auto, pe bază de contract
 • C. un autoturism cu conducător auto, pe bază de contract
 • D. un autoturism cu conducător auto şi însemnele taxi prevăzute de reglementările legale în vigoare.

64476. Un operator economic execută un serviciu de închiriere de autoturisme atunci când pune la dispoziţia clientului:

 • A. un autoturism cu conducător auto, pe bază de contract
 • B. un autoturism cu conducător auto, pe baza de bon client emis de aparatul de taxat
 • C. un autoturism fără conducător auto, pe bază de contract de comodat
 • D. un autoturism fără conducător auto, pe bază de contract de închiriere.

64477. Transportul de persoane în regim de taxi se execută numai de către transportatorii autorizaţi, care deţin pentru fiecare autoturism utilizat:

 • A. licenţe de execuţie valabile
 • B. copii conforme valabile ale licenţei de transport
 • C. autorizaţii taxi valabile
 • D. autorizaţii de transport valabile.

64478. Transportul de persoane în regim de închiriere se execută numai de către transportatori autorizaţi, care deţin pentru fiecare autovehicul utilizat:

 • A. copii conforme valabile ale autorizaţiei de transport în regim de închiriere
 • B. autorizaţii taxi valabile sau copii conforme ale acestora
 • C. copii conforme valabile ale licenţei de execuţie transport de persoane în regim de închiriere
 • D. copii conforme valabile ale licenţei municipale de transport în regim de închiriere.

64479. Transportul de persoane în regim de închiriere este:

 • A. serviciul de transport public de persoane, executat cu un autoturism cu conducător auto, angajat al transportatorului autorizat
 • B. serviciul de închiriere de autoturisme, cu sau fără conducător auto
 • C. serviciul de transport public de transport persoane contra cost, pe bază de bon client eliberat de aparatul de taxat
 • D. serviciul de transport în cont propriu.

64480. Transportul de persoane în regim de închiriere se realizează prin:

 • A. punerea la dispoziţia clientului a unui autoturism cu conducător auto, pe bază de contract pentru efectuarea serviciului
 • B. punerea la dispoziţia clientului a unui autoturism, cu sau fără conducător auto, pe bază de contract
 • C. punerea la dispoziţia clientului a unui autoturism cu conducător auto şi aparat de taxat
 • D. punerea la dispoziţia clientului a unui autoturism cu conducător auto şi însemne şi dotări specifice autovehiculelor taxi.

64481. Transportul de persoane în regim de închiriere se efectuează:

 • A. cu plata anticipată a prestaţiei contractate
 • B. cu plata la finalul cursei, funcţie de numărul de kilometri parcurşi şi timpul total de staţionare
 • C. numai cu plata tarifului calculat de aparatul de taxat
 • D. cu plata anticipată a prestaţiei la care se adaugă plata de către client a costului combustibilului consumat şi a taxelor de drum.

64482. Autorizaţia de transport este valabilă cu condiţia vizării acesteia la fiecare:

 • A. 3 ani
 • B. 4 ani
 • C. 5 ani
 • D. 10 ani.

64483. În conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare, prin aparat de taxat se înţelege:

 • A. aparat cu funcţii metrologice şi fiscale compus dintr-un taximetru şi un aparat de marcat electronic fiscal
 • B. aparat cu funcţii metrologice şi fiscale care conţine afişajul client şi un aparat de emisie-recepţie pentru transmiterea datelor
 • C. aparat cu funcţii metrologice şi fiscale compus dintr-un aparat de marcat electronic fiscal şi un tahograf digital
 • D. aparat cu funcţii metrologice şi fiscale compus aparat de marcat electronic fiscal şi un convertor de tarif.

64484. În conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare, prin taximetru se înţelege:

 • A. un autoturism cu cel mult 5 locuri cu autorizaţie taxi valabilă şi marcat cu însemnele taxi specifice
 • B. un autoturism cu cel mult 9 locuri cu autorizaţie taxi valabilă şi marcat cu însemnele taxi specifice
 • C. un dispozitiv, parte a aparatului de taxat, cuplat la un generator de semnale de distanţă împreună cu care constituie un mijloc de măsurare
 • D. un dispozitiv, parte a aparatului tahograf care înregistrează timpii efectivi de lucru, de conducere, de odihnă şi pauzele taximetristului care furnizează rapoarte zilnice de activitate.

64485. În conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare, aparatele de taxat trebuie să poarte următoarele sigilii:

 • A. sigiliu metrologic, sigiliul fiscal şi sigiliu electronic
 • B. sigiliu ANAF, sigiliu metrologic şi sigiliu fiscal
 • C. sigiliu de protecţie, sigiliu fiscal şi sigiliul transportatorului autorizat
 • D. sigiliu metrologic, sigiliu fiscal şi sigiliu de protecţie.

64486. În conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare, prin sigiliu metrologic se înţelege:

 • A. sigiliu aplicat pe aparatul de marcat electronic fiscal
 • B. sigiliu aplicat pe taximetru în scopul de a nu permite fără desigilare accesul la operaţiuni privilegiate
 • C. sigiliu aplicat la loc vizibil pentru protecţia cablajului de conectare a aparatului de taxat
 • D. sigiliu aplicat pe carcasa aparatului de taxat sau a aparatului de marcat electronic fiscal, dacă acesta funcţionează în carcasă separată, şi pe memoria electronică fiscală.

64487. În conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare, prin sigiliu de protecţie se înţelege:

 • A. sigiliu aplicat pe carcasa aparatului de taxat sau a aparatului de marcat electronic fiscal, dacă acesta funcţionează în carcasă separată, şi pe memoria electronică fiscală
 • B. sigiliu aplicat la loc vizibil pentru protecţia cablajului de conectare a aparatului de taxat
 • C. sigiliu aplicat pe taximetru în scopul de a nu permite fără desigilare accesul la operaţiuni privilegiate
 • D. sigiliu aplicat pe imprimanta aparatului de marcat electronic fiscal.

64488. În conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare, prin sigiliu fiscal se înţelege:

 • A. sigiliu aplicat pe taximetru în scopul de a nu permite fără desigilare accesul la operaţiuni privilegiate
 • B. sigiliu aplicat pe carcasa aparatului de taxat sau a aparatului de marcat electronic fiscal, dacă acesta funcţionează în carcasă separată, şi pe memoria electronică fiscală
 • C. sigiliu aplicat la loc vizibil pentru protecţia cablajului de conectare a aparatului de taxat
 • D. sigiliu aplicat pe cheia electronică a aparatului de taxat.

64489. În conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportul taximetristului se înţelege:

 • A. raport de control nefiscal, conţinând date de natură nefiscală, corespunzătoare activităţii unui taximetrist
 • B. raport de control fiscal, conţinând date de natură fiscală, corespunzătoare activităţii unui taximetrist
 • C. raport care nu are caracter fiscal corespunzător activităţii săptămânale a unui a unui taximetrist
 • D. raport care nu are caracter fiscal corespunzător activităţii lunare a unui a unui taximetrist.

64490. În conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul transportului de persoane, prin taxi se înţelege:

 • A. autovehicul din categoria autoturisme cu până la maximum 5 locuri, inclusiv locul conducătorului auto, care, pe baza autorizaţiei de transport, poate executa transport de persoane
 • B. autovehicul din categoria autoturisme cu până la maximum 6 locuri, inclusiv locul conducătorului auto, care, pe baza autorizaţiei taxi, poate executa transport de persoane
 • C. autovehicul din categoria autoturisme cu până la maximum 9 locuri, inclusiv locul conducătorului auto, care, pe baza autorizaţiei taxi, poate executa transport de persoane
 • D. autovehicul din categoria autoturisme cu până la maximum 5 locuri, inclusiv locul conducătorului auto, care, pe baza autorizaţiei taxi, poate executa transport de persoane.

64491. Autorizaţia de transport în regim de taxi sau autorizaţia de transport în regim de închiriere se eliberează de către:

 • A. Autoritatea Rutieră Română – ARR prin agenţiile sale teritoriale de pe raza administrativ-teritorială în care transportatorul îşi are sediul sau domiciliul, după caz
 • B. autoritatea de autorizare din cadrul primăriei localităţii sau primăriei municipiului Bucureşti de pe raza administrativ-teritorială în care transportatorul îşi are sediul sau domiciliul, după caz
 • C. serviciile publice de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean de pe raza administrativ-teritorială în care transportatorul îşi are sediul sau domiciliul, după caz
 • D. Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, prin direcţiile sale regionale.

64492. Autorizaţia de transport în regim de taxi reprezintă documentul care atestă faptul că:

 • A. un transportator este autorizat să execute transport în regim de taxi
 • B. un transportator este autorizat să execute transport în regim de taxi sau de închiriere
 • C. un transportator este autorizat să execute servicii de taxi sau închiriere de autovehicule
 • D. un autovehicul este autorizat să execute transport în regim de taxi sau de închiriere.

64493. În cazul transportului în regim de taxi, autorizaţia de transport se eliberează pentru:

 • A. transport de persoane în regim de taxi sau pentru serviciu de închiriere autovehicule
 • B. transport de persoane în regim de taxi sau în regim de închiriere
 • C. transport de persoane în regim de taxi sau în regim rent a car
 • D. transport de persoane în regim de taxi sau pentru transport de mărfuri ori de bunuri în regim de taxi.

64494. Autorizaţia pentru efectuarea transportului de persoane în regim de închiriere reprezintă documentul care atestă faptul că:

 • A. un transportator este autorizat să execute transport în regim de închiriere sau de taxi
 • B. un transportator este autorizat să execute transport de persoane în regim de taxi sau servicii de închiriere
 • C. un autovehicul este autorizat să execute transport în regim de închiriere
 • D. un transportator este autorizat să execute transport de persoane în regim de închiriere.

64495. Pentru eliberarea autorizaţia de transport în regim de taxi sau autorizaţia de transport în regim de închiriere, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

 • A. capacitate profesională, onorabilitate, capacitate financiară
 • B. capacitate profesionala, onorabilitate, studii superioare de specialitate
 • C. onorabilitate, capacitate financiară, angajarea unui auditor de siguranţă
 • D. capacitate financiară, capacitate profesională, experienţă profesională în întreţinerea autovehiculelor.

64496. Pentru transportatorul persoană juridică sau asociaţie familială, dovada îndeplinirii condiţiei de capacitate profesională se face prin:

 • A. certificatul de cazier judiciar al managerului de transport
 • B. actul de studii al managerului de transport
 • C. certificatul de atestare a pregătirii profesionale al taximetristului
 • D. certificatul de competenţă profesională pentru managerul de transport.

64497. Pentru transportatorul persoană juridică sau asociaţie familială, dovada îndeplinirii condiţiei de onorabilitate se face prin:

 • A. certificatele de cazier judiciar ale conducătorilor auto şi al managerului de transport
 • B. istoricul sancţiunilor la regimul circulaţiei pe drumurile publice aplicate conducătorilor auto şi managerului de transport
 • C. certificatele de atestare a pregătirii profesionale ale conducătorilor auto şi al managerului de transport
 • D. declaraţie pe proprie răspundere a managerului de transport din care să rezulte că nu a fost condamnat pentru infracţiunile prevăzute la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 38/2003.

64498. Care dintre următoarele documente trebuie depus de transportator pentru a face dovada îndeplinirii condiţiei de capacitate financiară:

 • A. conturile anuale certificate de un auditor din care să rezulte că dispune de capital şi rezerve în valoare de 2000 EUR pentru fiecare vehicul utilizat
 • B. garanţie bancară sau asigurare care să acopere valoarea de 2000 EUR pentru fiecare vehicul utilizat
 • C. bilanţul contabil din care să rezulte dispune de capital şi rezerve în valoare de 2000 EUR pentru fiecare vehicul utilizat
 • D. declaraţie pe proprie răspundere că poate asigura spaţii deţinute în proprietate sau prin contract de închiriere pentru parcarea tuturor autovehiculelor.