Întrebări chestionare auto DRPCIV categoria Consilieri de siguranta - 1202,1203,1223

Întrebări pe capitole →
63624. Ce este acordul ADR?

a) Acordul European referitor la transportul rutier de produse alimentare perisabile

b) Acordul European referitor la transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase

c) Acordul Internaţional privind transportul maritim de mărfuri periculoase

d) Acordul Internaţional privind transportul feroviar de mărfuri periculoase.

63625. Anexele tehnice A şi B ale ADR conţin:

a) Prescripţiile referitoare la circulaţia rutieră a vehiculelor şi la semnalizarea acestora pentru circulaţia rutieră

b) Prescripţiile referitoare la construcţia navelor utilizate pentru îmbarcarea vehiculelor şi a containerelor-cisternă

c) Criteriile de clasificare a mărfurilor periculoase, prescripţiile generale de exploatare a vehiculelor şi de confecţionare a ambalajelor şi cisternelor

d) Dispoziţiile pentru certificarea garanţiei de calitate de către unităţile de transport.

63626. De regulă, prescripţiile conţinute în ADR se aplică:

a) Transporturilor internaţionale efectuate între ţările semnatare

b) Exclusiv pe teritoriul ţărilor membre ale Comunităţii Europene

c) Transporturilor cu ţările din Africa de Nord

d) Numai transporturilor pe teritoriul naţional.

63627. În care ţări este în vigoare acordul ADR?

a) Numai în ţările Comunităţii Europene

b) În lumea întreagă

c) Numai în ţările cu ieşire la Marea Mediterană

d) În toate cele 43 de ţări semnatare ale acordului.

63628. Reglementările condiţiilor de efectuare a transporturilor rutiere de mărfuri periculoase în condiţii de siguranţă a transportului şi de protecţie a mediului este de competenţa:

a) Ministerului de Interne

b) Ministerului Industriei şi Comerţului

c) Comandamentul Protecţiei Civile din Ministerul de Interne

d) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.

63629. Reglementarea condiţiilor de omologare, agreare şi inspecţie tehnică periodică a vehiculelor rutiere utilizate pentru transportul anumitor categorii de mărfuri periculoase este de competenţa:

a) Automobil Club Român – ACR

b) Direcţia Poliţiei Rutiere din Ministerul de Interne

c) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

d) Regia Autonomă Registrul Auto Român – RAR.

63630. Reglementarea condiţiilor de realizare şi de omologare a ambalajelor şi recipientelor, inclusiv a suprastructurilor vehiculelor rutiere specializate pentru transporturile mărfurilor periculoase se face de către:

a) Ministerul Transporturilor

b) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

c) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

d) Ministerul Economiei.

63631. Intervenţia operativă în caz de accident sau de iminenţă a producerii unui eveniment în timpul transportului rutier al mărfurilor periculoase este de competenţa:

a) Ministerul Administraţiei şi Internelor

b) Ministerului Transporturilor

c) Autorităţilor administraţiei publice locale

d) Ministerul Economiei şi Finanţelor.

63632. Stabilirea şi semnalizarea corespunzătoare a locurilor de parcare destinate vehiculelor ce execută transportul mărfurilor periculoase este de competenţa:

a) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

b) Ministerului Transporturilor

c) Administratorilor de drumuri

d) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

63633. Elaborarea unor programe de alarmare şi de intervenţie în cazul evenimentelor survenite în timpul transportului de mărfuri periculoase intră în competenţa:

a) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

b) Autorităţilor administraţiei publice locale împreună cu Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă

c) Ministerului Transporturilor

d) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

63634. Planurile de alarmare şi intervenţie în caz de poluare accidentală a mediului în timpul transporturilor mărfurilor periculoase se elaborează de:

a) Ministerul Transporturilor împreună cu Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

b) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative împreună cu Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

c) Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile împreună cu Ministerul Transporturilor şi cu Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

d) Autorităţilor administraţiei publice locale împreună cu Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă.

63635. În conformitate cu acordul ADR, ce se înţelege prin încărcare completă?

a) O încărcătură de mărfuri periculoase cu care se umple complet volumul util al vehiculului

b) Grupul de mai multe încărcături cu care se umple complet compartimentul de încărcare al vehiculului

c) O încărcătură de mărfuri periculoase pentru mai mulţi destinatari, echivalentă cu sarcina utilă a vehiculului

d) O încărcătură de mărfuri periculoase de la un singur expeditor, cu utilizarea exclusivă a unui singur vehicul sau container.

63636. Câte clase de pericol există conform ADR?

a) 8

b) 9

c) 14

d) 13.

63637. Mărfurile din ce clasele de pericol se pretează la transportul în colete?

a) Toate clasele

b) Numai clasele 1, 2 şi 7

c) Toate, în afară de clasa 6.2

d) Toate, în afară de clasa 1.

63638. Ce se înţelege prin transport în colete?

a) Transportul substanţelor în ambalaje fabricate în conformitate cu prevederile ADR, inclusiv recipientele pentru gaze

b) Transportul substanţelor în ambalaje fabricate în conformitate cu prevederile ADR, mai puţin recipientele pentru gaze

c) Transportul substanţelor în ambalaje fabricate în conformitate cu prevederile ADR, mai puţin obiectele care datorită configuraţiei lor pot fi transportate fără a fi ambalate sau în stelaje

d) Transportul în recipiente speciale, exclusiv metalice.