Întrebări chestionare auto DRPCIV categoria Consilieri de siguranta - clasa 1

Întrebări pe capitole →
62617. Ce este acordul ADR?

a) Acordul European referitor la transportul rutier de produse alimentare perisabile

b) Acordul European referitor la transportul rutier international de marfuri periculoase

c) Acordul International privind transportul maritim de marfuri periculoase

d) Acordul International privind transportul feroviar de marfuri periculoase.

62618. Anexele tehnice A si B ale ADR contin:

a) Prescriptiile referitoare la circulatia rutiera a vehiculelor si la semnalizarea acestora pentru circulatia rutiera

b) Prescriptiile referitoare la constructia navelor utilizate pentru imbarcarea vehiculelor si a containerelor-cisterna

c) Criteriile de clasificare a marfurilor periculoase, prescriptiile generale de exploatare a vehiculelor si de confectionare a ambalajelor si cisternelor

d) Dispozitiile pentru certificarea garantiei de calitate de catre unitatile de transport.

62619. De regula, prescriptiile continute in ADR se aplica:

a) Transporturilor internationale efectuate intre tarile semnatare

b) Exclusiv pe teritoriul tarilor membre ale Comunitatii Europene

c) Transporturilor cu tarile din Africa de Nord

d) Numai transporturilor pe teritoriul national.

62620. In care tari este in vigoare acordul ADR?

a) Numai in tarile Comunitatii Europene

b) In lumea intreaga

c) Numai in tarile cu iesire la Marea Mediterana

d) In toate cele 43 de tari semnatare ale acordului.

62621. Reglementarile conditiilor de efectuare a transporturilor rutiere de marfuri periculoase in conditii de siguranta a transportului si de protectie a mediului este de competenta:

a) Ministerului de Interne

b) Ministerului Industriei si Comertului

c) Comandamentul Protectiei Civile din Ministerul de Interne

d) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.

62622. Reglementarea conditiilor de omologare, agreare si inspectie tehnica periodica a vehiculelor rutiere utilizate pentru transportul anumitor categorii de marfuri periculoase este de competenta:

a) Automobil Club Roman – ACR

b) Directia Politiei Rutiere din Ministerul de Interne

c) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

d) Regia Autonoma Registrul Auto Roman – RAR.

62623. Reglementarea conditiilor de realizare si de omologare a ambalajelor si recipientelor, inclusiv a suprastructurilor vehiculelor rutiere specializate pentru transporturile marfurilor periculoase se face de catre:

a) Ministerul Transporturilor

b) Ministerul Internelor si Reformei Administrative

c) Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta

d) Ministerul Economiei.

62624. Interventia operativa in caz de accident sau de iminenta a producerii unui eveniment in timpul transportului rutier al marfurilor periculoase este de competenta:

a) Ministerul Administratiei si Internelor

b) Ministerului Transporturilor

c) Autoritatilor administratiei publice locale

d) Ministerul Economiei si Finantelor.

62625. Stabilirea si semnalizarea corespunzatoare a locurilor de parcare destinate vehiculelor ce executa transportul marfurilor periculoase este de competenta:

a) Ministerul Internelor si Reformei Administrative

b) Ministerului Transporturilor

c) Administratorilor de drumuri

d) Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

62626. Elaborarea unor programe de alarmare si de interventie in cazul evenimentelor survenite in timpul transportului de marfuri periculoase intra in competenta:

a) Ministerul Internelor si Reformei Administrative

b) Autoritatilor administratiei publice locale impreuna cu Inspectoratele Judetene pentru Situatii de Urgenta

c) Ministerului Transporturilor

d) Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

62627. Planurile de alarmare si interventie in caz de poluare accidentala a mediului in timpul transporturilor marfurilor periculoase se elaboreaza de:

a) Ministerul Transporturilor impreuna cu Ministerul Internelor si Reformei Administrative

b) Ministerul Internelor si Reformei Administrative impreuna cu Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta

c) Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile impreuna cu Ministerul Transporturilor si cu Ministerul Internelor si Reformei Administrative

d) Autoritatilor administratiei publice locale impreuna cu Inspectoratele Judetene pentru Situatii de Urgenta.

62628. In conformitate cu acordul ADR, ce se intelege prin incarcare completa?

a) O incarcatura de marfuri periculoase cu care se umple complet volumul util al vehiculului

b) Grupul de mai multe incarcaturi cu care se umple complet compartimentul de incarcare al vehiculului

c) O incarcatura de marfuri periculoase pentru mai multi destinatari, echivalenta cu sarcina utila a vehiculului

d) O incarcatura de marfuri periculoase de la un singur expeditor, cu utilizarea exclusiva a unui singur vehicul sau container.

62629. Cate clase de pericol exista conform ADR?

a) 8

b) 9

c) 14

d) 13.

62630. Marfurile din ce clasele de pericol se preteaza la transportul in colete?

a) Toate clasele

b) Numai clasele 1, 2 si 7

c) Toate, in afara de clasa 6.2

d) Toate, in afara de clasa 1.

62631. Ce se intelege prin transport in colete?

a) Transportul substantelor in ambalaje fabricate in conformitate cu prevederile ADR, inclusiv recipientele pentru gaze

b) Transportul substantelor in ambalaje fabricate in conformitate cu prevederile ADR, mai putin recipientele pentru gaze

c) Transportul substantelor in ambalaje fabricate in conformitate cu prevederile ADR, mai putin obiectele care datorita configuratiei lor pot fi transportate fara a fi ambalate sau in stelaje

d) Transportul in recipiente speciale, exclusiv metalice.