SoferOnline - Capitol Obligațiile conducătorilor de autovehicule chestionare auto DRPCIV 2021 categoria B, B1, Tr

Întrebări chestionare auto DRPCIV 2021 categoria B, B1, Tr
capitolul Obligațiile conducătorilor de autovehicule

Întrebări pe capitole →

Alege categoria:

A
B
C
D
E
Redobândire
Atestate
  Taxi
  Inchiriere
  ADR cisterne
  ADR clasa 1
  ADR colete
  Agabaritice
  CPC marfa
  CPC persoane
  CPI marfa
  CPI persoane
  CPI scurt marfa
  CPI scurt persoane
  Consilieri siguranta - cls 1
  Consilieri siguranta - cls 2
  Consilieri siguranta - cls 3,4,5,6,8,9
  Consilieri siguranta - ONU 1202,1203,1223
  Instructor
  Manager taxi
  Manager transport marfa
  Manager transport persoane
  Profesori
  Vehicule avariate

Caută întrebare:


168. Conducătorului auto i se interzice:

 • A. să arunce din vehicul obiecte, substanţe sau alte bunuri
 • B. să deschidă uşile, dacă vehiculul este oprit sau staţionat pe partea carosabilă
 • C. să folosească instalaţia de sonorizare cu care este echipat autoturismul.

170. Conducătorul unui autoturism poate transporta obiecte al căror gabarit depăşeşte, împreună cu încărcătura, dimensiunile acestuia?

 • A. da, dacă extremitatea obiectelor este semnalizată cu un steag roşu
 • B. nu
 • C. da, dacă obiectele depăşesc lăţimea autovehiculului.

244. La cererea poliţistului rutier, împreună cu reprezentantul autorităţilor abilitate, conducătorul auto este obligat:

 • A. să prezinte documentele de călătorie
 • B. să-l transporte la unitatea de poliţie
 • C. să permită controlul stării tehnice a vehiculului, precum şi al bunurilor transportate.

315. Bastonul alb, ridicat de un pieton care traversează strada printr-un loc nesemnalizat şi nemarcat, vă obligă:

 • A. nu aveţi nicio obligaţie, întrucât locul nu este marcat sau semnalizat
 • B. să opriţi imediat autovehiculul, pentru a permite trecerea pietonului
 • C. să reduceţi viteza şi să circulaţi cu atenţie.

323. Care dintre următoarele obligaţii revin conducătorului de vehicul?

 • A. să reducă viteza, atunci când trece pe lângă un poliţist de circulaţie aflat în serviciu pe drumul public
 • B. să menţină curate plăcuţele cu numărul de înmatriculare, pentru a fi vizibile
 • C. să circule cu o viteză inferioară celei prescrise de indicatorul „Viteză minimă obligatorie“.

340. Ce măsuri trebuie să ia conducătorul de autovehicule care constată că un autoturism s-a răsturnat în afara drumului şi există persoane accidentate?

 • A. opreşte, anunţă poliţia şi, dacă este cazul, transportă răniţii la cea mai apropiată unitate sanitară
 • B. nu are nicio obligaţie
 • C. ajută la repunerea autovehiculului pe roţi.

358. Unde trebuie să se deplaseze conducătorii de autovehicule angajaţi într-un accident de circulaţie, în urma căruia au rezultat pagube materiale, pentru a obţine actul de constatare?

 • A. la cea mai apropiată unitate de poliţie competentă, în maximum 24 de ore
 • B. la serviciul judeţean de poliţie rutieră
 • C. la unitatea de poliţie în raza căreia domiciliază.

374. În timpul deplasării, conducătorului de autovehicul îi este interzis:

 • A. să fumeze
 • B. să aibă preocupări care i-ar putea distrage, într-o manieră periculoasă, atenţia
 • C. să acţioneze asupra comenzilor instalaţiei de sonorizare.

375. Conducătorilor de vehicule le este interzis în timpul mersului:

 • A. să fumeze
 • B. să arunce orice fel de obiecte pe drumul public
 • C. să se angajeze în discuţii cu ceilalţi ocupanţi ai autovehiculului.

384. Conducătorilor de vehicule le este interzis:

 • A. să profereze injurii
 • B. să săvârşească acte sau gesturi obscene
 • C. să adreseze celorlalţi participanţi la trafic expresii jignitoare sau vulgare.

401. Intenţionaţi să transportaţi o încărcătură cu autoturismul personal. Ce trebuie să aveţi în vedere?

 • A. în faţă, încărcătura poate depăşi cu un metru limitele vehiculului
 • B. încărcătura să nu fie voluminoasă
 • C. să nu fie depăşite lungimea, lăţimea şi greutatea admise.

451. Aţi accidentat un pieton care traversa strada neregulamentar. Ce obligaţii legale vă revin?

 • A. anunţaţi imediat poliţia, nu modificaţi sau ştergeţi urmele accidentului şi rămâneţi pe loc
 • B. vă prezentaţi de urgenţă la cea mai apropiată unitate de poliţie
 • C. deoarece vinovăţia nu vă aparţine, puteţi continua drumul dacă accidentul nu este grav.

468. Ce obligaţii are conducătorul de autovehicule când circulă pe un drum public?

 • A. să circule numai dacă verificarea medicală lunară este efectuată
 • B. să circule numai pe sectoarele de drum pe care îi este permis accesul şi să respecte normele referitoare la masele totale maxime autorizate admise de autoritatea competentă
 • C. să se informeze din timp, la administratorii de drum, în legătură cu eventualele limite maxime şi minime de viteză.

469. Ce îi este interzis conducătorului de autovehicule pe timpul deplasării pe un drum public?

 • A. să transporte în autovehicul mai multe persoane decât numărul de locuri înscrise în certificatul de înmatriculare sau înregistrare
 • B. să permită controlul stării tehnice a autovehiculului, precum şi al bunurilor transportate
 • C. să deschidă uşile autovehiculului atunci când este parcat.

514. Ce obligaţii are conducătorul unui autovehicul, dacă a obţinut permis de conducere de mai puţin de un an?

 • A. să circule cu semnul distinctiv aplicat regulamentar
 • B. să emită semnale acustice ori de câte ori efectuează o depăşire
 • C. să circule cu faza de drum în funcţiune, inclusiv pe timp de zi.

591. Conducătorilor de vehicule le este interzis:

 • A. să lase volanul liber
 • B. să claxoneze
 • C. să aplice afişe şi reclame publicitare pe parbriz, pe lunetă sau pe geamurile laterale.

625. Ce obligaţii are conducătorul auto atunci când un poliţist îi solicită documentele?

 • A. să prezinte certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a vehiculului
 • B. să prezinte documentele personale
 • C. să înmâneze documentele prevăzute de lege.

641. Conducătorul unui autovehicul angajat într-un accident din care a rezultat moartea sau rănirea unei persoane poate părăsi locul faptei fără încuviinţarea poliţiei?

 • A. da, dacă autovehiculul a blocat circulaţia
 • B. da, dacă accidentul nu s-a produs din vina sa
 • C. nu, întrucât fapta constituie infracţiune.

695. Ce le este interzis conducătorilor de autovehicule şi de tramvaie?

 • A. să folosească telefoanele mobile în timpul mersului, fără să aibă sistem de tip „mâini libere“
 • B. să folosească luminile de avarie în localităţi
 • C. să se angajeze în discuţii cu alţi pasageri.

703. Aveţi posibilitatea de a circula pe drumurile publice cu autovehiculul avariat:

 • A. cel mult 10 zile de la data constatării evenimentului
 • B. până la expirarea asigurării obligatorii de răspundere civilă auto
 • C. cel mult 30 zile de la data producerii avariei.

741. În ce situaţie se interzice circulaţia autovehiculelor pe drumurile publice?

 • A. când plăcuţele cu numărul de înmatriculare sunt neconforme cu standardul
 • B. când parbrizul prezintă fisuri
 • C. când acestea au montate dispozitive de detectare a prezenţei aparatelor radar.

754. În cazul implicării într-un accident, puteţi părăsi locul acestuia fără încuviinţarea poliţiei, dacă a rezultat vătămarea integrităţii corporale a unei persoane?

 • A. da, dacă accidentul nu s-a produs din vina dvs.
 • B. da, în cazul în care autoturismul dvs. nu a fost avariat
 • C. nu.

769. Se interzice circulaţia pe drumurile publice a autovehiculului dacă:

 • A. mecanismul de direcţie prezintă uzuri peste limitele admise
 • B. autovehiculul are aplicate inscripţii, desene, semne distinctive sau reclame de natură să împiedice ori să diminueze eficacitatea dispozitivelor de iluminare şi de semnalizare luminoasă sau citirea numărului de înmatriculare
 • C. autovehiculul are montate accesorii pe parbrize ori pe geamurile laterale, care restrâng sau estompează vizibilitatea conducătorului în timpul mersului.

826. Ce obligaţie are conducătorul auto când a accidentat un pieton care a traversat strada neregulamentar?

 • A. transportă victima la cea mai apropiată unitate sanitară, dacă nu este posibilă transportarea cu alte mijloace, şi se reîntoarce imediat la locul accidentului
 • B. rămâne la locul accidentului până la sosirea organelor de anchetă, reţinând numele, prenumele şi adresele martorilor
 • C. se prezintă la cel mai apropiat post de poliţie.

867. Conducătorilor de autovehicule le este interzis:

 • A. să transporte în şi pe autoturism obiecte a căror lungime sau lăţime depăşeşte, împreună cu încărcătura, dimensiunile acestuia
 • B. să aibă aplicate folii sau tratamente chimice pe parbrize, lunetă ori geamuri laterale, care reduc vizibilitatea
 • C. să circule cu vehiculele avariate mai mult de 30 de zile.